Fővárosi Ítélőtábla: a veszélyhelyzet ellenére javuló ügyforgalmi mutatók, időszerű ítélkezés

A Fővárosi Ítélőtábla időszerűségi és ügyforgalmi mutatóin annak ellenére jelentős mértékben javított, hogy 2020. március 12. napjától a világjárvány miatt bevezetett fokozott védekezési, illetve veszélyhelyzeti külön eljárásrend szerint látta el feladatait.

  1. szeptemberétől a szervezeti egységek költözése, költöztetése és az új székhelyen (Budapest, II. kerület, Fekete Sas utca 3.) való elhelyezése is kedvezően befolyásolta a fellebbviteli bíróság tevékenységét – fogalmazott dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke évértékelő sajtótájékoztatóján.

A Fővárosi Ítélőtábla bírái 2020-ban és a 2021. év I. negyedévében is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, a peres ügyeknél ez 155 üggyel több befejezett ügyet eredményezett.

  1. április 1. napjától a Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenysége munkaügyi szakággal bővült.

A Fővárosi Ítélőtábla 2020. évben a gazdasági ügyszakban fejezte be a legtöbb ügyet, ez az országosan befejezett gazdasági ügyek 63,3%-át tette ki. A mennyiségi mutatók mellett az időszerűségi mutatók is kedvezően alakultak. A peres eljárások 71,8%-a, míg a nemperes eljárások 98,2 százaléka fél éven belül, a nemperes eljárások döntő többsége, 86,8 százaléka már 3 hónapon belül befejezésre került.

Az időszerűség kapcsán megállapítható, hogy 2020-ban a Fővárosi Ítélőtáblán a peres ügyek 71,8%-a fejeződött be 6 hónapon belül, míg a peres ügyek 36,7%-a 3 hónapon belül.

Az ítélkezési tevékenység magas szakmai színvonalát tükrözi, hogy a – Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett határozatok döntő többsége, 74%-a helybenhagyással, a felülvizsgálatok 56,3%-a hatályában fenntartással fejeződött be. A felülvizsgálati kérelmek megalapozatlanságát mutatta, hogy a felülvizsgálattal érintett határozatok tekintetében a felülvizsgálati kérelmek előterjesztése 87,1%-ban eredménytelen volt.

A Fővárosi Ítélőtábla dolgozóit minimálisan érintette a koronavírus megbetegedés, amely a 2020. évi ügyforgalmi adatokra is figyelemmel az ítélkezési munka mennyiségi mutatóit egyáltalán nem befolyásolta. Ezt segítette elő a bírósági épületbe történő belépésre vonatkozó szigorú eljárásrend, a kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés, a védőtávolság előírása, és a tárgyalótermek plexi elválasztófalakkal történő felszerelése, a tárgyalótermek, illetve az ügyfelek által használt helyiségek rendszeres fertőtlenítő takarítása és ózonfertőtlenítése, valamint az otthoni munkavégzés biztosítása.

-an-

További információk, adatok a Fővárosi Ítélőtábla tevékenységéről: