Az MSZP támogatja a többség és a kisebbség megegyezésén alapuló közösségi autonómiaformák megteremtését

Az MSZP  támogatja a külhoni magyar közösségek által megfogalmazott igényt, miszerint Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján a személyi elvű, az önkormányzati-közigazgatási és a területi autonómia párhuzamos kialakítására, sajátos kombinációjára van lehetőség és szükség. Meggyőződésünk, hogy autonómia nélkül nincs hatékony kisebbségi jogérvényesítés.

Az autonómia nem kérdőjelezi meg az adott ország területi egységét, ellenben kiszélesíti a hatalom demokratikus gyakorlását. Erősíti a jogállam működését, valamint a társadalom belső etnikai, nemzetiségi békéjét. A kisebbségi autonómia lehetőséget teremt arra, hogy az adott népcsoport saját ügyeiről maga dönthessen, igazgassa életét. Alapja az EU-ban is alapelvként kezelt önkormányzatiság, szubszidiaritás és regionalizmus eszméje és gyakorlata. Megalapozatlanok tehát azok a félelmek, melyek szerint az autonómia a többségi társadalom érdekei ellen hatna.

                              

A külhoni magyar közösségek által megfogalmazott autonómiaformák, így a romániai magyarság autonómiatörekvései is összhangban állnak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201-es ajánlásának 11. cikkelyével, valamint a szomszédos országokkal megkötött alapszerződésekben foglaltakkal. Ennek megfelelően támogatjuk a székelyföldi magyarság békés demonstrációját, figyelem felhívását, a Székelyek Nagy Menetelését. Meggyőződésünk továbbá, hogy az önálló székelyföldi régió, Székelyföld területi autonómiájának, mint jogos igénynek a megvalósítása csak tárgyalások során alakítható ki.

Mesterházy Attila,

elnök-frakcióvezető

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*