Tóbiás József szombati beszéde

Nem spórolhatjuk meg a múlt értékelését. Nem az önmarcangolás miatt, de szembe kell nézni az ország és a saját múltunkkal is, mindannyiunkért. 25 éves a szocialista párt. 25 évvel ezelőtt a rendszerváltás egyik legfontosabb és legnagyobb vívmánya a remény és a szabadság volt. Ostoba, kártékony, sokszor emberellenes korlátokat bontottunk le. Most is erre készülünk. Az 1989-es fordulat kapcsán az volt a legfontosabb tömeges elvárás, hogy a független Magyarország érje el a nyugati demokráciák életszínvonalát. Ma már tudjuk, nem sikerült a rendszerváltással szociális rendszerváltást is végrehajtani. De ne felejtsük, hogy amikor erősek voltunk, igenis sokat tettünk az országért.

Mi teremtettük meg a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségét, azaz a biztonság és a jólét esélyét.

Látni kell, hibáink ellenére sok százezer szavazó ma is hű hozzánk, sokak számára mi vagyunk a baloldali remény. Hogy tízezrek egzisztenciájukat is kockáztatva ma is szervezői munkát végeznek egy jobb baloldalért, egy jobb Magyarországért. Az ő igazságérzetükre támaszkodva is mondom, hogy igen, sokszor hibáztunk.

Itt és most a pártom és a magam nevében őszintén megkövetem mindazokat, akiket a múltban megbántottunk azzal, hogy volt olyan idő, amikor nem képviselte pártunk a baloldali értékeket megfelelő következetességgel, amikor a hazugságot akartuk igazsággá maszkírozni, amikor a kormányzás helyett méltatlan miniszterelnöki castingba fogtunk. Mindezért bocsánatot kérve, de a múlt értékeire büszkén, immár előre kell néznünk.

Az MSZP visszatalált önmaga értékeihez. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a baloldali politikára ordító szüksége van Magyarországnak. Mélyen hiszem, hogy az alapvető biztonság nélkül senki sem választhat szabadon. És abban is biztos vagyok, hogy a szabadság, a megszólalás, a szervezkedés, a választás joga nélkül nem védhető meg a hétköznapok biztonsága. Az MSZP az esély, a biztonság és a szabadság pártja. Ez az alap, amire építkezünk. Ez a program, amit képviselünk.

Tisztelt Pártértekezlet!

Az ország két alapvető problémája a mélyülő és bővülő szegénység, és a nemzetközi elszigetelődés. Soha ilyen rossz nemzetközi megítélése magyar kormánynak még nem volt. Ennek oka a Fidesz és az önsorsrontó nyugatellenesség. Ez nem az ország érdeke.

Különösen nagy bűn ez most, amikor már nem pusztán a szegénység, hanem a szegények szegénységben tartása és feudális függőségbe taszítása van napirenden. Soha nem volt ennyi szegény és leszakadó az országban. Se jog, se megélhetés, csak az önkény – ez a Fidesz politikája.

Ennek köszönhető az őrületes nélkülözés az országban. Szörnyű belegondolni hány magyar családnak lesz kín az előttünk álló ünnep, mert nem hogy ajándék és méltó ünneplés nem lesz, de étel sem kerül az asztalra. Ebben az országban sem a társadalmi béke, sem a felemelkedés nem jöhet el mindaddig, amíg nem lesz teljes társadalmi integráció. Amíg ezt az adósságot nem rendezzük, addig az egész ország szegényebb lesz: mert ha az ország egyes régiói és polgárainak milliói mind távolabb kerülnek a XXI. század lehetőségeitől, akkor ez lehúzza az egész országot a felemelkedési pályáról.

A Fidesz láthatóan ezt sem érzékelni, sem kezelni nem akarja. Már rég nem ideológiai képződmény, sokkal inkább gátlástalan üzleti vállalkozás, mely élősködik a magyarokon. Bebetonozta magát kétharmaddal, minden állami és közigazgatási intézményt elfoglalt, majd a levegőt szippantotta el előbb politikai ellenfeleitől, később mindannyiunktól, minden magyar állampolgártól.

Tűrhetetlen, megalázó, elképesztő javaslatokkal reagál a kormány a népszerűségvesztésére.

Nem engedhetjük meg, hogy a magyar családokat gyanúba vonva a kormány drága és fölösleges drogtesztekkel alázza meg a gyermekeket. A sajtószabadság elleni aljas támadásnak tartjuk, hogy a független újságírókat drogosokként próbálják megbélyegezni. Vajon holnap melyik társadalmi osztály, szakma képviselőjét fogja a kormány önkényesen kiemelni és rájuk célzott megfélemlítő szándékú intézkedéssel terrorizálni? Tűrhetetlen, hogy a 2010 előtti kormányzati ciklusban többszörösen bővített M0-ás körgyűrűt a kormány fizetőssé akarja tenni. Elképedünk azon a cinizmuson, amely az újabb adót és megszorítást kedvezményként kívánja eladni.

Ma már látjuk, a Fidesznek nincsenek nemzetépítő, demokrata gondolatai és tervei. Úgynevezett nemzetegyesítő politikája képmutatás, mert százszorosan, ezerszeresen hajtják végre a nemzet megosztását a határokon belül és a határon túl is. A demokrácia építőköveit elbontják, így az emberi méltóságot, a magántulajdon védelmét és a vállalkozás szabadságát. Ezeket a jogokat és értékeket a Fidesz megsértette a nyugdíjvagyon elbitorlásával, a kivételes adókkal és törvényekkel, vagy éppen a hajléktalanokkal szembeni hatósági fellépést biztosító alaptörvény-módosítással. De, az alapvető szabadságjogok abszolút értékkel bírnak, ha vita tárgyává tesszük őket, máris elvesztek. Nincs vita. Leginkább ránk, szocialistákra marad a feladat, hogy ezeknek az értékeknek érvényt szerezzünk!

A Fidesz-KDNP demokratikus ellenzéke szétaprózódott vagy szalonellenzékként működik. Hiba, téves helyzetértékelés az LMP részéről az elmúlt nyolc év és a Fidesz-éra közé egyenlőségjelet tenni. Ez pótcselekvés, a valóság relativizálása.

Az ellenzéki térfél erős szereplője a Jobbik. Az a Jobbik, amelynek ideológiája vállalhatatlan, amelynek társadalmi megoldásai hazugságokra, ordas eszmére épülnek. A Jobbik rendszerhiba: valódi, demokratikus és igazságos értékeken alapuló, érdekeket képviselni képes kormánypártok és erős demokratikus kontroll hiányának közös mellékterméke. Megfigyeltük, a Jobbik valójában nem támadja a Fideszt, csupán féltékeny a hatalomra. Ez a hatalmi féltékenység az, amely hajtja, és amellyel a Fidesz babérjaira kíván törni, ez adja erejét, ez biztosítja az összetartását.

De ha a Fidesz antidemokratikus, igazságtalan és ésszerűtlen, az ország érdekeire fittyet hányó kormányzást valósít meg, ne legyenek kétségeink, a Jobbik még rosszabb Fidesz volna. A Jobbik nem megoldás semmilyen problémára, ő maga a probléma. Küzdenünk kell ellene!

Annak idején azt ígértem nektek, hogy folyamatosan beszélni fogunk közös ügyeinkről egymással. Beszéljünk arról, hogy most hol tartunk. Vannak erős győzelmeink, olyan terepen, ahol azt kellett megmutatni, hogy egyedül is képesek vagyunk legyőzni a Fideszt a társpártok támogatása nélkül. Ezt mutatta meg nekünk Tóth Jóska és csapata és legutóbb Horváth Imre is Újpesten. Mindkettőjüknek nagy-nagy köszönet ezért, köszönet a bátorságukért.

Volt, ahol a győzelemhez szövetségre kellett lépni, ahol a harcot vállalni kellett, és ebben a harcban nem egyedül kellett állni. Ehhez persze kellett a baloldal, az MSZP áldozathozatala, amelyet meghoztunk, hogy leválthassuk a Fideszt, vagy megőrizhessük értékes pozíciónkat.

Köszönet mindünknek!

Van, hogy gesztust kell tenni, amikor a helyi érdekek, a leválthatóság szempontja felülírja a pártlogikát, hiszen a baloldali értékrendszer és a társadalmi hangulat kettőse határozza meg közösen a jelölés valódi irányát. Ahol egyedül erősek vagyunk, ott a társadalom hangulata is velünk van. Ahol helyben gyengébbek vagyunk, de a társadalmi váltó hangulat erősödik, ott válik támogathatóvá civil jelölt is. Ez történik Veszprémben is. Köszönöm Pál Bélának és az MSZP helyi szervezetének, hogy támogatja Kész Zoltán független, civil jelöltet! A tiszta baloldaliságot csakis a Fidesz legyőzése érdekében indokolt korlátozni: ez a felelős, valódi ellenzékiség.

Mi nem csak pártot, nemcsak új ellenzéket, hanem új társadalmi alternatívát építünk! Egy tudás alapú, és nem vagyon alapú társadalomért küzdünk. Ebben a társadalomban a tudástőke és nem a pénztőke határozza meg, hogy ki mennyit ér. Ezen az alapon áll az MSZP is.

Tisztelt Barátaim!

Ahhoz, hogy ki tudjuk vezetni az országot a válságból, nem hihetjük, hogy erre egyedül vagyunk képesek: ehhez a munkához teljes nyitottsággal az állampolgárok támogató közreműködését kell megszereznünk. Ahhoz azonban, hogy támogassanak bennünket, világosan meg kell fogalmaznunk, mit teszünk mi a következő években a változásért.

2015 a visszatérés éve lesz.

Lépésről lépésre, napról napra bontjuk le a hazug és igazságtalan Nemzeti Együttműködés Rendszerét, mert a NER a kirekesztés rendszere, amelyben nincsenek szakpolitikák, csak őrült politikai utasítások. Olyan mértékben szaggatja szét a magyar nemzetet, ahogyan az korábban csak megszálló hatalmaknak sikerült. Világossá kell tenni, hogy az Orbán-rendszerrel nincs alku. Nem kérünk a kényszereiből, a választási manipulációiból, fő- és alvezéreiből. A totális állam maga számolta fel a kompromisszum lehetőségét, nem alkudhatunk, mert csak így fogjuk tudni ismét a helyes, európai, demokratikus útra terelni az országot.

Hiszen hiába mondja Orbán, hogy ez az együttműködés rendszere, milliók maradnak valódi esély nélkül szegénységben, milliók szakadnak le a polgári, középosztályi lét szintjéről és csak nagyon kevesek élvezhetik a rendszer előnyeit. Sem magyarként, sem demokrataként, és főleg baloldaliként nem nyugodhatunk bele ebbe az igazságtalan, az országot a felemelkedési pályától elzáró, az állampolgárokat sarcoló politikába.

Az MSZP szervezeti átalakításának egyik legfontosabb célja, hogy eljuthassunk mindenhova és mindazokhoz, akik a Fidesz-kormány áldozatai, akiknek segítségre van szükségük, akiknek véleményük van, akik ellenállnak. 106 választókerületi felelős és a helyi szervezetek fogják ellátni a helyi érdekek valódi képviseletét, hogy senki ne maradjon egyedül a mindennapi harcok során. Közösséget építünk. Olyan emberekkel, akik ismerik a helyi viszonyokat, elkötelezettek és hitelesek. Ilyen, valódi közösségi emberek mindig is voltak a baloldalon. De nem csupán társadalomszervezési munka áll előttünk. Elméleti és stratégiaalkotó, továbbá az értékek érvényesülése felett őrködő, s a szakpolitikákat kidolgozó munkacsoportokra is szükségünk lesz.

Időszerű, hogy a demokrácia egyik pillérét alkotó civil világgal újrakössük szövetségünket, és együttműködjünk a kölcsönösség jegyében. Az MSZP-nek ki kell nyitni a gondolkodását, ki kell nyitni a vitáinkat, ki kell nyitni a belső döntéshozatalt. 2015-ben végre nem erődöt, hanem kaput építünk. Ez a folyamat már elkezdődött.

Magyarországnak változásra, valódi egyetértésre van szüksége. Létrehozzuk a Társadalmi Párbeszéd Projektintézetet, melynek feladata a magyarokkal egy új szövetség előkészítése. Az intézetet Lakner Zoltán fogja vezetni, és koordinálni azt a munkát, melynek végén megszületik a társadalmi akaratot kinyilvánító új magyar társadalmi szerződés.

2015-ben megmutatjuk, hogy létezik valódi, az ország érdekeit szem előtt tartó nemzetközi politika, megmutatjuk, hogy Magyarország helye az európai szövetségben van. Az Európai Szocialisták Pártja, amely jelenleg 33 európai szocialista pártot fog össze, kétévente tartja kongresszusát, ahol elnököt választanak és a következő évekre meghatározzák a politikai irányvonalat. A PES közössége úgy döntött, hogy 2015. június 12-13-a között Magyarországon, Budapesten kerül megrendezésre a PES tízedik Kongresszusa, európai kormány- és államfők részvételével.

2016 a programalkotás éve lesz.

Nekünk a politikai kalandorokkal, a biztonság és a szabadság elrablóival van vitánk. Az Orbán-rendszer keretein belül nincs kiegyezés, nincs szabadság, nincs béke. Orbán tette ezt lehetetlenné.

A Fidesz totális államát az ország döntheti meg. Ösztönözni fogjuk, hogy a választókerületekben jöjjenek létre a demokratikus nyilvánosság helyben legalkalmasabb formái, akár helyi ellenzéki kerekasztalok. Az MSZP vállalja, hogy a széles körű érdekegyeztetés szószólója lesz az autokrácia parlamentjében, s hogy politikai programunk formálásába messzemenően bevonjuk a velünk szövetségre lépni kész civil és szakszervezeti szereplőket.

Az országnak békére, szövetségre, nemzeti minimumra van szüksége. Hisszük, hogy az ország egy olyan társadalmi szerződéssel egyesíthető, amely a szabadság és a biztonság értékein alapul. 2016-ban a nyilvánosság megismeri és megvitatja az új társadalmi szerződést. E szerződésnek két alapvető eleme lesz abból a megfontolásból kiindulva, amit beszédemben már jeleztem: Magyarország két legnagyobb problémája a szegénység, illetve a szegényedés, és a nemzetközi elszigetelődés. A szerződés rendkívül fontos eleme a nemzetközi keretrendszer megalkotása, mert tudjuk, hogy problémáink egy részét csakis európai, globális összefüggéseket megértve tudjuk kezelni, és ezekre globális válaszokat kell találni. Ebben a munkában partnerünk lesz Andor László, akinek vezetésével a szerződés európai és nemzetközi kereteit fogjuk kidolgozni.

2017 lesz a kihívás és az előválasztás éve.

Ebb en az évben az MSZP készen lesz arra, hogy a társadalmi alternatívát megjelenítse és a magyarokat képviselje.

Az MSZP ekkor fogja megtekinteni, hogy a többi ellenzéki erő, a kis pártok hogyan használták fel az addig eltelt, bő két évet. 2017 a kihívás mellett az előválasztás éve is lesz. Cél, hogy a Fidesz rendszerét megdöntsük, és ebben minden demokratikus erő, aki vele szemben áll, szövetségesünk. 2017-ben nem történhet meg az, ami már oly sokszor: titokban, füstös szobákban többé nem dőlhet el Magyarország sorsa, nincs több casting és nyilvános üzengetés. Ez ugyanis soha nem volt az ország érdeke, és soha nem volt a baloldal érdeke sem. Ezért transzparens, legitim előválasztási rendszerben fogjuk eldönteni, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Ezt a munkát nem becsülhetjük le, ezért szakmai munkacsoportot hozunk létre: egy szakemberekből álló, tekintélyes testületet, amely a választási együttműködés szervezeti feltételeire javaslatot tesz. Az ő javaslatuk lesz a tárgyalási alap, tőlük várom azt, hogy mérlegre teszik, hogy milyen metódus biztosíthatja a szavazatok maximalizálását, és a számunkra elengedhetetlenül fontos baloldali politika dominanciáját. Nekik kell választ adni arra is, hogy miként lehet aktív résztvevője Orbán Viktor leváltásának a civil szféra.

Mindez nem mentesít bennünket az alól a felelősség alól, hogy az MSZP önállóan is készüljön a választásra, és önmagában is alkalmas legyen a kihívásra. Ezért Botka Lászlóval közösen megalakítunk egy választásokat előkészítő munkacsoportot.

Barátaim!

A magyar szocialista párt győzelemre és nem háborúra készül!

A kettéhasadt társadalom egyesítésére!

Minden magyarnak a béke és a gyarapodás biztosítására!

Szóljon erről a következő 25 év!- Írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében az MSZP.