Sztrájkkészültség a víziközmű szektorban

 

Tömeges létszám hiánnyal küzd a Vízügyi Ágazat.

Miközben a Budapesti Víz Világtalálkozó apostolai 2030-ig a fenntartható fejlődés kritériumairól cserélnek eszmét, addig a hazai víz és szennyvíz ágazatban dolgozó munkavállalók helyzete, bér és jövedelem viszonyai összességében megalázóan alacsony szintűek. A víziközmű szolgáltatásban ez elsősorban a többségi állami tulajdonú részvénytársaságok esetében kirívó, hiszen 6 év alatt az öt társaság csupán egy alkalommal (2014-ben) részesült szerény 2,5%-os bérfejlesztésben. A béremelések elmaradása íj módon 25-30%os lemaradást eredményezett a más profilú de hasonló közszolgáltató társaságokhoz viszonyítva.

Tömeges a szakemberek elvándorlása, amelynek egyik fő oka az alulfizetettség. A másik neuralgikus pont a szektort sújtó adók mértéke. Ezek olyan nagyságúak, amelyek a biztonságos vízellátást, szennyvízelvezetést, tisztítást már komolyan veszélyeztetik.

A vízügyi ágazat 3 év alatt átesett egy felülről vezérelt integrációs folyamaton, a 400 gazdálkodóból 41 szolgáltató maradt. Ezt a folyamatot az érdekképviseletek segítették, azért hogy az alapellátás (ivóvíz és szennyvízszolgáltatás) továbbra is mindenki számára biztosított, magas szakmai szervezettségű, zökkenőmentes és európai színvonalú maradjon. Mit kaptak az áldozatkész minőségi szolgáltatást nyújtó munkavállalóink ezért cserébe a tulajdonostól??!

A bérfejlesztés folyamatosan elmaradt, sőt több társaságnál a szerény mértékű béren kívüli juttatások mértékét is csökkentették.

Ezek a szakemberek lényegesen többet érdemelnek annál, minthogy közel a minimálbérért dolgozzanak! A kormányzat becsülje meg a vízügyi speciális szakmát, tapasztalatot, szaktudást, amely komoly érték. A Budapesti Víz Világtalálkozó központi témája a víz, mint stratégiai kincs melyért az elkövetkező években akár háborúk is folyhatnak. A vízügyi ágazat túladóztatása, munkafolyamatok kiszervezése és a munkavállalók alulfizetettsége nem a Víz Világtalálkozó mottójának irányába a „fenntartható fejlődés irányába mutat”Az elmúlt időszakban ágazati szövetségünk, munkahelyi szakszervezeteink kérték a döntéshozókat a fenti problémák orvoslására, de sajnos érdemi megállapodás az ügyben nem történt.

A problémák megoldása elodázhatatlan, ezért a Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége (VSZOÁSZ) tagszervezeteivel együtt úgy döntött, hogy céljai elérése érdekében megkezdi a sztrájk előkészítését.

Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége (VSZOÁSZ