Stratégiai tervezés híján vakrepülésben sok hazai szálloda

 Noha az ingatlanpiaci válság hatására a szállodaiparban is felértékelődött megfelelő üzleti tervek szerepe, a BDO Hotel és Ingatlan tapasztalatai szerint a hazai szálláshelyek jelentős hányada továbbra sem él a stratégiailag megalapozott, historikus adatokra, frissített versenytárs- és környezetelemzésre épülő tervezés módszereivel.

„A szállodaüzemeltetés sokmilliós felelősség, komoly piaci kockázatokkal. A felületes, kevés hozzáadott értéket képviselő jövedelmezőségi, marketing, beruházási tervek elsősorban ezeket a tulajdonosi kockázatokat növelik – magyarázza Hegedűs Attila, a BDO Hotel és Ingatlan ügyvezető partnere. – Ezért fontos, hogy minden szálloda, mérettől és üzemeltetési struktúrától függetlenül rendelkezzék megalapozott tervvel, vagy javítson jelenlegi tervkészítési gyakorlatán.”

A leggyakoribb eljárás még mindig az, hogy a tavalyi számokhoz – kedvezőbb jövő évet feltételezve – automatikusan 2-5 százalékos növekedést tesznek hozzá. Eközben olyan, alapvető kérdések sikkadnak el, mint a bevételt generáló tényezők vizsgálata, illetve az azokban rejlő lehetőségek kiaknázása.

A szállodaiparban erre számtalan példa adódik. Stratégiai döntés alapján egy létesítmény a jövőben nagyobb hangsúlyt helyezhet az éttermi szolgáltatásokra, jobb konferencialehetőségeket tárhat fel, bevezethet új szolgáltatásokat – ezeknek mind szerepelniük kell az üzleti terv tervezett számaiban is. Ugyanígy létfontosságú, hogy a piaci környezet változása is megjelenjék a tervekben: ha például a közvetlen környezetben a közeljövőben új, hasonló profilú szállodák létesülnek, akkor ennek hatását meg kell jeleníteni a tervezett bevételeknél a tulajdonosok felé – időben lehetővé téve számukra a megfelelő lépéseket esetleges negatív következmények ellensúlyozására.

„A megfelelő jövedelmezőségi- és marketingtervek magukban foglalják a historikus adatok szegmens, csatorna és partner szintű lebontását – hangsúlyozza a BDO Hotel és Ingatlan ügyvezető partnere. – Mindig részletes, a keresletet nyomon követő naptáron alapulnak, amely az elmúlt évek eseményeinek áttekintésén keresztül a jövőre nézve is tervezhető képet nyújt az elvárt eseményekről, ünnepekről, konferenciákról, vásárokról és kiállításokról, koncertekről, hosszú hétvégékről, stb. a jövőbeli pénzáram e tényezők nélkül nem tervezhető.”

Jól tervezünk, illetve tervezünk-e egyáltalán?

A szállodaipari tervezés témájában nemcsak itthon, de Európában sem állnak rendelkezésre pontos kutatási adatok. Az USA-ban azonban több, évekre visszanyúló elemzés is készül. Ezek alapján megállapítható, hogy a becsült indikátorok mindig kedvező piaci körülmények között kerülnek a realizált eredményekhez a legközelebb, míg turbulens időszakokban rendre túl optimistának bizonyulnak. Miután Amerikában 2010 óta újra fellendülőben van az amerikai szállodapiac, a 2011-es büdzsék már ismét rendkívül pontos előrejelzéseket tartalmaztak: a Hotel Horizons felmérés kimutatása szerint a tervezett és realizált számok közti eltérés minden indikátor esetében 1 százalék alatt maradt.

Vajon a hazai trendek mennyire térnek el a tengerentúlon tapasztaltaktól? Jól tervezünk, illetve tervezünk-e egyáltalán? A BDO Hotel és Ingatlan a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével közösen hazai piaci szereplők bevonásával idén októberben európai szinten is elsőként végez olyan felmérést, amelynek révén első alkalommal Magyarországon is pontos képet kaphatunk a szállodapiac e meghatározó gyakorlatáról.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*