Pedagógusok Világnapja: igazi megbecsülés jár a „nemzet napszámosainak”!

 Magyarország bizonyos szempontból megelőzte a korát: már 1951-ben pedagógusnappá nyilvánították június első vasárnapját. Eleink tudták, hogy a tanárokat nemcsak kenyérrel, de jó szóval is ösztönözni lehet és kell. Több mint negyven évvel később az UNESCO október 5-ét jelölte ki a Pedagógusok Világnapjává, egy 1966-os nemzetközi konferencia emlékére. Az 1966-os UNESCO-ajánlások, amelyek szerint a minőségi oktatás biztosítása érdekében a tanárokat be kell vonni a döntések előkészítésébe, azóta is nagy jelentőséggel bírnak.

De nem a mai Magyarországon: 2010 óta a hatalom a „nemzet napszámosait” a kormány gondolat- és akarat nélküli rabszolgáivá akarja tenni, érdekképviseleti szervezeteiket elsorvasztja, önállóságukat, kreativitásukat visszaszorítja. Mindezért alamizsnaként az apránként csöpögtetett béremelés üveggyöngyeit szórják eléjük, amire még büszkék is.

Az MSZP Országos Pedagógus Tagozata felszólítja a kormányt, hogy vizsgálja felül az oktatással kapcsolatos elveit és döntéseit! Az elfuserált államosítás okozta károk enyhítése érdekében gondolják át a balul sikerült központosítás következményeit, és kezdjenek érdemi párbeszédet a tanárok valódi érdekeit képviselő, legitim szervezetekkel! Kapjanak végre igazi megbecsülést pedagógusainknak, akik a jövő nemzedékeiért felelnek!- írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében Kajtárné Botár Borbála, az MSZP tagozati elnöke.