Nyílt levél Áder Jánosnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

 

Ön azt ígérte honfitársainak, hogy köztársasági elnökként mindig, mindenütt, itthon és a nagyvilágban a magyarok érdekeit és értékeit képviseli. Ugyancsak Ön írta, hogy: ”a jogbiztonság alkotmányos elve megköveteli a jogalkotás, s ennek részeként a jogszabályok módosítása egyértelműen követhető és áttekinthető legyen mindenki számára.”

 

Ezen gondolatok ismeretében fordulunk Önhöz, ne írja alá a T/7979. számon benyújtott, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatot. Véleményünk szerint ez a javaslat visszafordíthatatlan károkat okoz a hazánk számára kiemelkedő fontosságú mezőgazdaságban, állattenyésztésben és élelmiszeriparban. A kormány javaslata súlyosan veszélyezteti közel százezer, javarészt vidéki munkavállaló sorsát, elértékteleníti mintegy kétmillió magyar földtulajdonos vagyonát.

 

Alkotmányjogilag kifogásoljuk a törvényjavaslat azon rendelkezését, amely szerint ”szétválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezeti formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy – ide nem értve a bevett egyházat, vagy annak belső egyházi jogi személyét – a jogelődje által a termőföldről szóló törvény szerint, vagy a termőföldről szóló törvény hatálybalépését megelőzően megszerzett tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg”.

 

A javaslat alkotmányossági szempontból erősen vitatható hatalmat ad a helyi földbizottságoknak, amelyek nyilatkozata ellen a javaslat értelmében ”sem felszólalásnak, sem panasznak, sem más jogorvoslatnak nincs helye”. A jogorvoslati lehetőség teljes kizárása mind az Alaptörvénnyel, mind az európai normákkal, mind a demokrácia alapelveivel teljes mértékben ellentétes.

 

Mindezeken felül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat – abból következőleg, hogy a földbizottságok felállítására és működésére vonatkozó információkat nem tartalmaz – valós lehetőséget teremt a helyi korrupció elterjedésére, ahogy azt az elmúlt hónapok során láttuk például a nem kevés botránnyal körülvett állami földbérleti pályázatok esetében is.

 

A T/7979. számú törvényjavaslat mindemellett 2013. december 15-től kiszámíthatatlan bizonytalanságot hoz a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság életébe, hiszen önálló módon az üzemszabályozási törvény, valamint a szükséges végrehajtási rendeletek nélkül működésképtelen helyzetet teremt.

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

 

Hisszük, ahhoz, hogy az eredeti javaslat indokolásában meghatározott célok – a politikai, gazdasági rendszerváltás folyamatában a földtulajdoni, földhasználati viszonyok átalakításával a mezőgazdaságban a kialakuló piacgazdaságba bekapcsolódni képes hazai gazdaságok megerősödésének segítése; a falvak népességmegtartó, jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének megőrzése és újrateremtése; a mezőgazdaságban termelt jövedelemnek a jövedelemkeletkezés helyén való megkötése – megvalósuljanak, komoly, tartalmi párbeszédre és alapos társadalmi vitára van szükség. Egy alapkoncepciójában szakmailag hibás, mindennemű társadalmi egyeztetést, hatásvizsgálatot és háttértanulmányt nélkülöző javaslat alkalmatlan célkitűzése beteljesítésére. Ezt jelzi az eredeti javaslathoz benyújtott:

  • ·        209 darab módosító (közöttük 6 darab bizottsági) javaslat;
  • ·        37 darab kapcsolódó módosító javaslat;
  • ·        11 darab zárószavazás előtti módosító (közöttük 1 darab kormányzati) javaslat;
  • ·        valamint a több száz szakmai, érdekvédelmi és civil szervezet, a Vidékfejlesztési Minisztérium által meg nem fogadott kritikai észrevétele is.

 

Kérjük, fogadja el javaslatunkat, és ne írja alá a Magyar Országgyűlésnek a T/7979. számon benyújtott, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatot. A Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (5) bekezdésében foglalt jogkörénél fogva küldje vissza az Országgyűlésnek megfontolásra. Kérjük mindezt azon százezer vidéki munkavállaló, kétmillió földtulajdonos, több százezer őstermelő, egyéni, családi, mikro- és kisgazdálkodó, valamint több ezer kis- és közepes mezőgazdasági, élelmiszer- és feldolgozóipari vállalkozás nevében, akiket egyaránt sújtana ebben a formában a törvényjavaslat.

 

Mesterházy Attila,

elnök-frakcióvezető

 

Gőgös Zoltán,

országgyűlési képviselő

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*