Nemeskürty István halálára

A Magyar Szocialista Párt kegyelettel emlékezik Nemeskürty Istvánra, és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.

Politikai értékeink ugyan különbözhettek, de Nemeskürty István sokoldalú műveltsége, bátor kérdésfelvetései tiszteletet ébresztettek mindenkiben, politikai hovatartozástól és világlátástól függetlenül. Nagy ívű életpálya az övé, amely a történelmi művektől a szépirodalmon át a színház világáig terjed. Emlékezetes előadásai, a nagyközönség számára is mindig érthető és meggyőző televíziós műsorai sokakban felkeltették az érdeklődést a tudomány, elsősorban az irodalom- és történettudomány világa iránt.

Nemeskürty István a magyar kulturális és művészeti élet fontos személyisége volt évtizedeken keresztül, életműve a legszélesebb értelemben vett közszolgálat.

MSZP