NAGY SIKERREL ZÁRULT AZ ALAPÍTVÁNY ELSŐ ÁLLATVÉDELMI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJA

Az első ízben meghirdetett jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés ösztöndíjas helyeire több mint nyolcszoros volt a túljelentkezés.

Megszületett a döntés az ösztöndíjasok személyéről a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Állatvédelmi Ösztöndíjprogramjának I. ütemében, amely keretében az Alapítvány vállalta, hogy összesen tíz diplomás szakember állatvédelmi továbbképzését finanszírozza teljes egészében. Az országban egyedülálló képzések a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán valósulnak meg hibrid (jelenléti és online) formában, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának szakmai együttműködésével. A pályázatra 2023. augusztus 1. és 31. között lehetett jelentkezni, a pályaműveket az Alapítvány által összeállított szakmai zsűri (két oktató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáról, két oktató az Állatorvostudományi Egyetemről) pontozta a következő, előre meghirdetett szempontok alapján: elhivatottság, magyarországi civil állatvédelemben való aktív részvétel, állatvédelmi témában végzett kutatási tevékenység, illetve nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás.

 

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Állatvédelmi Ösztöndíjprogramja I. ütemének ösztöndíjas hallgatói a 2023/2024-es tanévben a következők (a kapott pontszám sorrendjében).

  1. A másodízben induló állatvédelmi szakjogászképzés ösztöndíjas hallgatói:
  • Dr. Bányai Krisztina
  • Dr. D. Horváth Vanessza
  • Dr. Gócza Ágnes
  • Dr. Szalai-Szmodics Henriett
  • Dr. Kállai Erika

 

  1. Az első ízben induló jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés ösztöndíjas hallgatói:

–        Bardóczky Veronika

–        Jánosi Eszter

–        Szvaratkó Mónika

–        Vékony Blanka

–        Kiss Anett

Az Ösztöndíjprogram célja az állatvédelmi szakirányú végzettséggel egyelőre nem rendelkező, de a civil állatvédelemben résztvevő vagy részt venni kívánó diplomások állatvédelmi szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye állatvédelmi és hatályos, részletes jogi ismeretekkel rendelkező szakemberek állatvédelemben való részvétele a szakmai színvonal emelkedésének elősegítése, a civil állatvédelem hatékonyságának, társadalmi presztízsének és professzionalizmusának növelése, végső soron az állatjóllét erősítése és az állattartási kultúra fejlesztése céljából. Pályázatot nyújthatott be minden olyan 25 és 50 év közötti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki állatvédelmi szakjogászképzés esetében jogászdiplomával, a jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés esetében bármilyen felsőoktatási (egyetemi vagy főiskolás, kivéve jogász és állatorvos) végzettséggel rendelkezik. A pályázathoz – a pályázati adatlapon és a végzettséget, nyelvvizsgákat, kutatási tevékenységet igazoló dokumentumokon túl – motivációs levelet is kellett mellékelni, amelyben a pályázó kifejti, hogyan hasznosítaná a magyarországi állatvédelem javára a megszerzett tudást.

A jelentkezők vállalták azt is, hogy a megszerzendő tudást legalább 5 évig a magyarországi civil állatvédelem támogatására fordítják. Tanulmányaikhoz minden jót, sok sikert kívánunk!

A képzések leírása

Állatvédelmi szakjogász képzés (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető. A képzés célja ennek érdekében egyrészt az állatvédelem alapvető jogintézményeihez kapcsolódó átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása, különös tekintettel az állatvédelmi törvény alapvető rendelkezéseire, a kedvtelésből tartott állatokra, a gazdasági haszonállatokra, kísérleti állatokra és vadon élő állatokra, veszélyes állatokra, illegális állatkereskedelemre. Tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe is, annak érdekében, hogy a hallgatók komplex állatvédelmi ismeretekre tegyenek szert. 2023-ban már másodízben kerül meghirdetésre a kurzus. (Az első évfolyam 2023 júniusában szerzett oklevelet, elsőként Magyarországon.)

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=226 

 

Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember képzése (2 félév)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó, készségszintű elméleti és gyakorlati jogi jellegű tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely az állatvédelem témaköréhez köthető, ami kiterjed egyrészt az állatvédelem szervezeti rendszerével, szereplőivel, eljárásaival, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos egyéb tevékenységgel összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére és annak egyes részterületeire vonatkozó szabályozási keretek és jó gyakorlatok megismerésére, másrészt arra, hogy a hallgatók elsajátítsák az állatvédelemhez kapcsolódó jogi jellegű tevékenységek gyakorlásához, a megszerzett ismeretek átadásához szükséges kompetenciákat. A kurzus során a hallgatók jogi alapismeretekre tesznek szert, tárgyalják az állatvédelem magánjogi, büntetőjogi és közigazgatási jogi aspektusait is. A hallgatók betekintést nyerhetnek az állatvédelmi jog és más, ahhoz kapcsolódó tudományterületek ismereteibe, így az állatvédelem pedagógiai, pszichológiai, kriminológiai, gazdasági, állatorvostudományi, kommunikációs kérdéseibe.

Részletek: https://jogikar.uni-miskolc.hu/kari_kepzesek?kepzesId=266