Ingyenes program a Néprajzi Múzeumban

Pészah a Néprajzi Múzeumban 2015. április 7. 16.00

Pészah a Néprajzi Múzeumban
2015. április 7. 16.00

Április 7-én, kedden pészah ünnepéhez kapcsolódó ingyenes programra várjuk az érdeklődőket.

16 órától Sedlmayr Krisztina kurátor tárlatvezetésén az ünnepi készülődés és a széder este tárgyai kerülnek középpontba.

17 órától Vincze Kata Zsófia kultúrakutató a pészah térben és időben változó rítusait mutatja be – sok képpel.

 „Szédertál és macesz” – pészah ünnepéről

  1. április 7. 16.00

 

Pészah az egyiptomi fogságból való kivonulás emlékünnepe a természet megújulásának idején, a zsidó naptár Niszán havában. Előestéje, az éjszakába nyúló széderest ezt a csodálatos szabadulást idézi fel. A Tóra elbeszélése szerint Mózes és a menekülő zsidók előtt kettényílt a Vörös-tenger, és ők száraz lábbal kelhettek át rajta, míg üldözőiket elnyelte a víz. A szabadulás sietségében a kenyerüket sem volt idejük megkeleszteni. A szédertálak szimbolikus ételei a fogság keserűségére és a sanyarú zarándokévekre emlékeztetnek. Pészah gazdag rituális hagyományait, szokásrendjét és tárgyait az ünnep negyedik napján a muzeológia és a néprajz/kulturális antropológia szempontjai szerint mutatjuk be az érdeklődőknek.

 

Pészah a Néprajzi Múzeumban 2015. április 7. 16.00

Pészah a Néprajzi Múzeumban
2015. április 7. 16.00

16.00

Tárlatvezetés a Kő kövön. Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából kiállításban

Nagyítás: szédertálak és széderállványok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Pészah és a rituális tisztaság. Egy rejtélyes tárgy – a „zsidó húsvéti kenyérreszelő”.

Tárlatvezető: Sedlmayr Krisztina kurátor

Helyszín: földszinti kiállítótér

heber felirat

17.00

Hányféleképpen ünnepeljük a pészahot? Zsidó sokféleség

Vincze Kata Zsófia kulturális antropológus (ELTE, Néprajzi Intézet) előadása az ünnepre való hosszú felkészülésről, a szédereste tárgyairól és szöveghagyományairól, és a változó rítusokról.

Helyszín: a Kérdések terme, amely a Kő kövön kiállítás utolsó, múzeumpedagógiai terme

 

A program ingyenesen látogatható.