Az MSZP gratulál Juncker megválasztásához

Az MSZP gratulál Jean-Claude Junckernek az Európai Bizottság elnökévé történt megválasztásához. Kezdettől fogva támogattuk jelölését, mert programját és céljait olyan, az európai közösség előtt álló fontos üzenetnek tartjuk, amellyel teljes mértékben azonosulni lehet annak ellenére, hogy ő az Európai Néppárt jelöltje.

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés, valamint a fiatalok helyzetbe hozása alapvető feladat és kihívás ma minden uniós tagállam számára. Küldetése teljesítésében nem akadályozni, hanem segíteni kívánjuk az elnököt, mert Magyarország is hasonló gondokkal küzd és hasonló kihívások előtt áll.

Továbbra is alapelvünk – a kormány álláspontjával szemben -, hogy több Európára és kevesebb ellenségre van szükség. Európa igazodási pont mind a demokrácia, mind a jogállam és az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében. Aki a fejlett és fejlődni képes nyugatot, a progresszív Európát választja szövetségesének, az a jövőt választja. Szemben a kormány jelenlegi, az országot elszigetelni igyekvő, ellenséges uniós politikájával, amely álnemzeti törekvéseivel a múltat idézi, és azt kívánja restaurálni hatalma bebetonozása érdekében.

Kívánjuk, hogy eredményes munkájával az EB új elnöke további progressziót és sikereket jelentsen az EU valamennyi tagja számára- írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében Tóbiás József  megbízott frakcióvezető és Botka László  az MSZP OVB elnöke.