Az MSZP búcsúzik Hankiss Elemértől

Az MSZP részvétét fejezi ki Hankiss Elemér halála miatt. Személyében az európai szellemiség egyik legkiválóbb képviselőjét veszítettük el, egy igazi demokrata távozott közülünk.

Akár előtérben volt, akár a háttérbe húzódott, Hankiss Elemér mindig tevékeny alakítója maradt a közéletnek, érzékeny, lényeglátó gondolatai időről időre rávilágítottak a magyar nemzet legfontosabb lelkiismereti kérdéseire. „Nem jó, ha hősiesség kell ahhoz, aminek természetes emberi gesztusnak, mindennapi társadalmi gyakorlatnak kell lennie” – írta 1979-ben, és sajnos, ez a gondolat ma időszerűbb, mint valaha.
Hankiss Elemér távozásával egy szabadságszerető embert veszítettünk el, és megkaptuk annak a felelősségét, hogy szavait, gondolatait úgy tartsuk életben, mintha ő maga továbbra is köztünk lenne.- írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében az MSZP sajtóosztálya.