„AKADÁLYMENTES TURIZMUS”

KIVÁLÓ EURÓPAI DESZTINÁCIÓK, „AKADÁLYMENTES TURIZMUS”

A projekt bemutatása

Az Európai Bizottság 2012-ben immár hetedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,, European Destinations of Excellence’’ azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk’’ témában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi-kulturális-környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző desztinációk promócióját támogassa.

A projekt keretében minden évben kiválasztásra kerül tagállamonként egy kiváló desztináció, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között. 2011-ben a pályázatot nem egy adott témára, hanem az addigi nyertesek promotálására írták ki.

A 2012/2013-ban meghirdetett téma az ,,Accessible tourism”, amelynek keretében Magyarországon a „Könnyű elérni, nehéz elhagyni – fókuszban az akadálymentes turizmus” mottóval kerül a legjobb desztináció kiválasztásra. A cél olyan térségi – ez idáig akár ismeretlen – különleges desztinációk kiválasztása, amelyek a legszélesebb közönség által elérhetőek kortól, fizikai állapottól függetlenül. A pályázaton nyertes desztináció jogosult lesz a ,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence’’ megnevezés használatára.

Az elismerő címet elnyerő magyarországi térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. segítséget nyújt. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2013. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció’’ díjat. A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (www.edenineurope.eu) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő film is segíti. A pályázat győztese részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. A pályázat révén elnyerhető, a nyertest, illetve a további helyezetteket és résztvevőket illető többszintű promóciós hozzájárulás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. Hazánkban a turizmus állami irányításért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya a Magyar Turizmus Zrt. számára delegálta a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat, ugyanakkor azok végrehajtásában szakmai szinten folyamatosan részt vesz.

A pályázat lebonyolítása

Az ,,Akadálymentes turizmus” témában legjobb desztináció kiválasztása pályázati úton történik.

A pályázókat a http://eden.itthon.hu honlapon elérhető jogosultsági kritériumokat és egyéb feltételeket is felsoroló részletes információk, a 2012 decemberében a régiókban megrendezésre került információs napok, továbbá a 2013. február 28-ig, a pályázat beadási határidejéig működő Help Desk szolgáltatás segítette pályázatuk elkészítésében.

Szakmai követelmények (részletesen a pályázati útmutatóban):

ü  A pályázó desztináció akadálymentessége, azaz megközelíthetősége és szolgáltatásai révén igénybe vehető a legszélesebb körű közönség által, úgymint:

  • Fizikailag korlátozottak (bárki, aki egy életszakaszában mobilitásában átmenetileg vagy tartósan akadályoztatva van: kisgyermekes családok, várandósok, sérültek, idősek, valamint mozgássérültek)
    • Vakok és gyengénlátók
    • Hallássérültek
    • Autisták
    • Értelmi fogyatékosok.

ü  Infrastruktúra (megfelelő, egységes kitáblázás, turisztikai látogatóközpontok, információszolgáltatás, szálláshelykínálat, desztináció rendezettsége).

ü  -Szervezeti háttér, partnerség (turizmusban érdekeltek, természetvédelmi szervezetek részvétele a helyi turizmus szervezésében, vendégelégedettség mérése, társadalmi fenntarthatósági szempontok érvényesülése, helyszínbejárás).

Többlépcsős szakmai értékelés

A pályázatok elbírálása a Magyar Turizmus Zrt. mint kedvezményezett szervezeti keretei között zajlott le. A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turizmus Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya által felállított értékelő csoport végezte. Az értékelés során általában sor kerül a pályázó térségek helyszíni meglátogatására is.

Célegyenesben a győztes kiválasztása

Az ,,Akadálymentes turizmus” pályázati felhívásra öt pályázat érkezett. A fenti kritériumrendszer szerint végzett formai és szakmai értékelés, továbbá helyszínbejárás eredményeként az alábbi öt pályázó mérettetheti meg magát a döntőben, ahol döntőbizottság választja ki a pályázat nyertesét.

Pályázó Pályázat címe
Bakony   és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Találd meg utadat a Bakony és Balaton térségében   akadálymentesen!

 

Bük, Bükfürdő KözhasznúTurisztikai   Egyesület

 

„Kincsünk a gyógyító víz” – Bükfürdő a   szimpatikus, szolidáris úti cél mindenki számára
Észak-magyarországi   Gyógyturisztikai Egyesület Elérhető   csillagok
Kaposvár   Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposvár   és a Zselic, ahol az élmény szembe jön…
Szép   Jelen Alapítvány „Szabadon,   mint a madár!”

Segítőkész   vendégfogadás, akadálymentes helyszínek, befogadó programok a Vértesben

A fenti táblázat nem utal az eddig kialakult sorrendre.

A végleges döntést szakmai zárókonferencia keretében egy döntőbizottság hozza meg, amely turisztikai szakemberekből áll. A zárókonferenciára 2013. május 9-én 11 órától került sor Budapesten, amelyre a pályázó térségek, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kaptak meghívást. A zárókonferencián az öt desztináció bemutatkozását követően a döntőbizottság zárt ülésen hozza meg a végső döntést. A döntésénél figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az értékelő csoport által készített értékeléseket, a helyszínbejárások tapasztalatait, valamint az elhangzó prezentációkat. A zárókonferencián bejelentik az idei pályázat nyertesét, amelyről külön közleményben számol be az MT Zrt.

A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turizmus Zrt. a döntősök számára többszintű promóciós együttműködést és minden résztvevő számára elismerő oklevelet biztosít.

A döntőben bemutatásra kerülő prezentációk a rendezvényt követően a http://eden.itthon.hu honlapon lesznek elérhetők. A pályázók turisztikai programajánlatai pedig a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba kerülnek feltöltésre, és így elérhetők lesznek a www.itthon.hu honlapon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*