A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN HIRDETTÉK KI A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY BUDAPESTI DÍJAZOTTJAIT

Dr_Farago_Peter_20140927A Turizmus Világnapján, 2014. szeptember 27-én rendezték meg a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny díjkiosztó ünnepségét a budapesti kerületek számára. A legvirágosabb budapesti kerület Józsefváros lett, különdíjat kapott Újbuda és Kispest is. A verseny országos díjkiosztó ünnepsége november első hetében lesz.

A díjkiosztó és a világnap összekapcsolásának apropója az, hogy az idei évben a világnap kiemelt témájaként az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) a turizmus és közösségépítés kapcsolatát jelölte meg, amely a Virágos Magyarországért mozgalomnak is kiemelt szempontja. A verseny jó példája annak, hogy a virágosítás, kertészkedés milyen – hosszú távon is jól működő – közösségeket kovácsolhat, ezek munkája pedig a település turizmusára is pozitívan hat.

Ebben az évben 12 budapesti kerület nevezett a versenybe. Zsűrizésüket a nyári hónapok folyamán több szakmát képviselő szakemberekből álló zsűri végezte el, így a kertészeti, városrendezési, településtervezési szempontok mellett a turizmus is jelentős szerephez jutott. A verseny budapesti fődíját Budapest VIII. kerülete nyerte el. Különdíjat kapott továbbá a XI. és a XIX. kerület. A díjakat Dr. Szentes Tamás, Budapest főpolgármester-helyettese adta át a kerületek polgármestereinek: Dr. Kocsis Máténak, Dr. Hoffmann Tamásnak és Gajda Péternek.

– Fontos megemlítenünk, hogy a verseny a nemes „zöld gondolat és életszemlélet” mellett kézzelfogható, számszerű eredményekkel is bír, hiszen élőmunka-igénye viszonylag magas, így hozzájárul a munkahely-teremtési és -megtartási célkitűzéseinkhez is, ami a magyar kormány és minisztériumunk egyik fő célkitűzése – hangsúlyozta dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelő helyettes államtitkára. – A budapesti városvezetés láthatóan nagy hangsúlyt helyez a fejlesztésekre, a környezetvédelmi szempontokra, a vendégváró városkép kialakítására. E törekvésnek köszönhetően a budapesti kerületekben sok új érték jött létre amellett, hogy a hagyományőrzésre és értékmegóvásra is nagy figyelmet fordítottak, és e kettő a budapestiek életminőségének javulását és turizmusának fellendülését is eredményezte, ami e verseny fő célkitűzése egyben.

Budapest jelentősége és vezető szerepe Magyarország turizmusában megkérdőjelezhetetlen, így kézenfekvő, hogy a fővárosi kerületek díjkiosztó ünnepségét összekössük a Turizmus Világnapjának megünneplésével – mondta el Dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. – Tavaly 7,8 millió vendégéjszakát töltöttek el Budapesten. A közel 3,3 millió vendég a versenyre is nevezett kerületekkel is találkozhatott, amikor a közparkokban megpihent vagy a szökőkutak közelében hűsölt. A verseny révén sokat tehetünk azért, hogy az ide látogató érezze: ő a mi vendégünk, szívesen látjuk és mindent megteszünk azért, hogy jól érezze magát nálunk, ezt segíti elő a rendezett településkép, a virágos városközpont, a tiszta utcák és közterek, takaros magánkertek.

Viragos_Magyarorszagert_budapesti_dijkioszto_20140927

A Józsefváros az elmúlt években csendesen meghúzódott a háttérben, szinte titokban tartva azokat a komoly fejlesztéseket, amelyekkel az idei évben berobbant a budapesti versenyzők közé. A kerület olyan magas színvonalú közterületeket hozott létre, amelyekkel egyszeriben a főváros legjobbjai közé került – dacára minden előítéletnek, ami a VIII. kerülettel szemben fennáll. Összesen 30 hektárnyi közterületi zöldfelületet újítottak fel (köztük a 32-esek terét, a Muzsikus cigányok parkját, a Teleki teret). A legtöbb felújított közterület bekerített, ez is hozzájárul a közbiztonság növeléséhez és a színvonal fenntartásához. A közösségi kert kialakítása mellett virágosztást, fenyőfaosztást is szervez a kerület. Jelentős a civil szervezetek, egyesületek bevonása, részvétele a parkok kialakításában és fenntartásában. A kerületi intézmények figyelmet fordítanak a környezettudatos nevelésre is. Józsefváros a széles körben elterjedt “nyócker” imázsával leszámolva, tiszta, átlátható, élhető kerületet alakított ki rengeteg munkával és lelkesedéssel.

Újbuda központi részeinek rekonstrukciója magas színvonalú, a kor követelményeihez igazodó, fenntarthatósági elveket is figyelembe vevő módon készült el. Játszóterei, parkjai a legjobb eszközökkel felszereltek, automata öntözőrendszerrel, korszerű, energiatakarékos világítással ellátottak. A kerület kiemelt figyelmet szentel a környezet védelmére: a megújuló energia felhasználásának növelésére, a zaj és levegőszennyezés következményeinek csökkentésére, a talaj minőségének védelmére. Növelte a Sas-hegyi természetvédelmi területet körülvevő pufferzónát, támogatja a Sas-hegyi Látogatóközpont működését. Az önkormányzat közösségi kertet épített a lakosság részére, melyben 40 parcellát alakítottak ki.

Kispest általános rendezettségével tűnik ki Budapest kerületei közül. Itt a fejlesztések nem koncentrálódnak a központi területhez, a kerület minden városrésze egyenletesen fejlődik. A játszóterek tervezése, gondolatvilága kiemelkedő, itt igazán jó gyereknek lenni. Budapesten először Kispesten hoztak létre közösségi kertet, ebből mára – a töretlen érdeklődésének köszönhetően – három is épült, melyeket helyi közösségek gondoznak saját szabályaik kialakításával.

A verseny országos díjkiosztó ünnepségét 2014 novemberének első hetére tervezik, ahol a díjazott budapesti kerületek szintén szerepelnek majd.

A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő verseny immár 20 éves múltra tekint vissza. A mozgalom Magyarország legsikeresebb környezetszépítő versenye, amelyet a Magyar Turizmus Zrt. saját projektjeként kezel, biztosítva annak jogi, szervezeti és finanszírozási kereteit. A versenyt Magyarország miniszterelnöke, minisztériumai, valamint az Országgyűlés több bizottsága és számos civil szervezet is támogatja. Kiírója a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turizmus Zrt., a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Önkormányzati Főkertészek Szövetsége, a Város- és Faluvédők Szövetsége, a Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Tájépítészek Szövetsége. A fővárosi önkormányzat hosszú évek óta kiemelt támogatója a Virágos Magyarországért versenynek, ebben az évben is pénzügyileg hozzájárul a verseny sikeréhez és céljainak megvalósulásához. Az egyes kerületek kertészei, főkertészei részt vettek a szakmai zsűrizésben.

A mozgalom célja a hazai kertkultúra felkarolása, támogatása és nem utolsósorban bemutatása, népszerűsítése, illetve a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elősegítése, a településkép esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, a környezetvédelem és környezetgazdálkodás az ökológiai követelményekre tekintettel. Kiemelt jelentőséggel bír az új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, a kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a gyomnövények irtása.

A mozgalom részeként évente közel 300 település nevez be a hazai megmérettetésre, amelynek során a különböző – lélekszám szerint elkülönített kategóriákban – megválasztják a legvirágosabb magyar városokat, falvakat és fővárosi kerületeket. A verseny fődíja hazánk képviselete a következő évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) két település számára.