300 éves gimnázium

Különleges időutazás tanúja lehet, aki belép a váci Görög Templom Kiállítóterem Március 15. tér 19. szám alatt található helyiségébe. A váci Tragor Ignác Múzeumnak, a Piarista Központi Levéltár és Múzeumnak, valamint a váci Piarista Gimnáziumnak köszönhetően 300 éve hitre, tudásra – Piaristák Vác városában címmel, gondosan összeállított kiállítás tekinthető meg az iskola alapításának 300. évfordulója alkalmából. Csoda, hogy ennyi kincs látható még az igen nehéz sorú intézmény értékeiből. Már II. József uralkodása idején, 1785-ben királyi biztosok jelentek meg a városban, kaszárnyának foglalták le a rendházat és a templomot, s csak 11 év elteltével használhatták eredeti rendeltetésüknek megfelelően őket. Az 1848-49-es forradalom és a szabadságharc bukását követően 1850-ben indult meg ismét a tanítás. A 20. század eleje, az I. világháború, majd az azt követő forradalmak súlyos helyzetbe sodorták az 1880-tól főgimnáziumi rangot kivívott iskolát. 1944. október 29-től az épület hadikórház lett. 1948-ban, az egyházi iskolák államosításával pedig megszűnt a piarista rend gimnáziuma Vácon. 1991-ben, 43 évi szünet után, új épületben fogadhattak diákokat a piarista szerzetestanárok. A rend 2003-ban kapta vissza a régi iskolaépületet.

A kiállítás szeptember 3-tól november 16-ig tekinthető meg. Nyitvatartás: szerdán és csütörtökön 10-17 óráig, pénteken, szombaton és vasárnap 10-18 óráig.

Horváth Gábor Miklós