Újfajta esélyteremtés az utcán élő emberek társadalmi integrációjára

Uniós forrásból segíti a rászorulók tartós munkavállalását, önálló lakhatás és életvitel kialakítását az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulán

 

A projekt fő célja az, hogy egy komplex fejlesztő program szolgáltatásain keresztül segítse elő a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének és foglalkoztathatóságának lehetőségét. A több elemből álló tevékenység oly módon kívánja mindezt elérni, hogy eközben a hajléktalanok cél eléréséhez szükséges készségeit is fejleszti egyidejűleg. A programba 15 fő, az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központjának szálláshelyein, valamint a Gyulán és térségében közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyeken élő 18 és 65 év közötti fedél nélküliek kerülnek be. Alapvető cél, hogy azok is igénybe vegyék az intézmény szolgáltatásait, akik az utcán, különféle, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségekben élnek. A Segélyszervezet szeretné elérni azt is, hogy a programba bevontak képessé váljanak a tartós munkavállalásra, az önálló lakhatásra és az önálló életvitelre, melyet többek között a szociális munkások által nyújtott folyamatos támogatás biztosításával kíván elérni. A programban résztvevő hajléktalanok számára személyre szabott fejlesztési terv készül, így egyéni igényekhez mérten célzott foglalkozásokon keresztül történhet a fejlesztés.

A résztvevők önálló életvitelt segítő csoportos foglalkozásokon vehetnek részt, ahol segítséget kapnak az életükben történő változások kezeléséhez, albérletkereséshez, felkészüléshez a költözésre, számlák és közüzemi díjak kezeléséhez, a pénzkezeléshez és a jövedelem beosztásához, valamint a banki szolgáltatások használatához. Az elmélet mellett a gyakorlatban is nyújt támogatást a program, mely például a lakhatási lehetőségek felkutatásában illetve az albérleti díj fizetésének támogatásában jelenik meg. A programban résztvevők ezentúl komplex munkaerő-piaci felkészítő tréningen vesznek részt az elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, valamint egyénre szabott álláskeresési tanácsadásban is részesülnek. Három fő számára OKJ-s képzés elvégzésére is lehetőség lesz.

A készség és képességfejlesztés mellett szabadidős programokban és egészségmegőrző programokban vehetnek részt a program kedvezményezettjei. Egy számukra összeállított szűrővizsgálatot követően, szemüveg és fogászati kezelésen vehetnek részt, Az egészségfejlesztés érdekében sport és kulturális programok szervezésére is sor kerül.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Gyulai kistérségben számos segítő tevékenységet végez, amelyek közül a városi hajléktalan ellátást 2001. januártól ellátási szerződés keretében vette át az önkormányzattól. A feladatellátás 2007 januárjában a Gyulai kistérség teljes területére kibővült, 2011. májustól pedig Újkígyós és Szabadkígyós települések területével teljesedett ki. A Segélyszervezet ennek köszönhetően széleskörű rálátással rendelkezik a térség hajléktalan ellátással kapcsolatban felmerülő igényekre. Ezekre kérdésekre reagálva a hajléktalanok számára fenntartott intézményének szolgáltatásainak komplex fejlesztése, az ellátottak társadalmi re-integrációjának, illetve foglalkoztatásának, tovább az önálló lakhatásának elősegítése érdekében fejti ki tevékenységét. Jelen projekt sikeres megvalósítása során kialakuló komplex támogatási rendszer hatékonyan járul hozzá az Ökumenikus Segélyszervezet szolgáltatásfejlesztési elképzeléseihez, rövid és hosszú távú céljaihoz.