Új működési modellben kezdte meg az évet a T-Systems Magyarország

A 2012 októberében öt cég egyesítésével létrejött T-Systems Magyarország Zrt. az elmúlt közel másfél évben hozzákezdett az integrált szervezetben való működéshez és kialakította vállalati stratégiai irányait. Ehhez 2014. január 1-jétől egy új, a cég versenyképességét fokozni képes működési modell társult annak érdekében, hogy az infokommunikációs technológiákban végbemenő, konvergens folyamatokból adódó előnyöket jobban kiaknázva, az ügyfelek speciális igényeit kiszolgálva működjön a jövőben. Az új működési modell keretében megváltozott a cég menedzsmentjének összetétele is.

Magyarország első számú infokommunikációs szolgáltatójaként célunk, hogy meglévő pozícióinkat megőrizzük és tovább javítsuk versenyképességi mutatóinkat – fogalmazott Rékasi Tibor, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója. Az egységesített, több mint 1800 főt foglalkoztató cég első éve a szinergikus megoldások és a minél átfogóbb portfólió kialakításával telt. A jogi és működésbeli integrációt követően a 2013 végén elindított működési modellváltás az újabb lépés, aminek eredményeként egy ügyfélközpontú vállalat jött létre, amelynek tevékenységét elsősorban az egyes iparágak (az államigazgatási, az egészségügyi, a pénzügy, a kereskedelmi, az ipari és a közlekedési szektor) mélyreható ismerete, valamint az ügyfelek igényeinek teljes körű kiszolgálása határozza meg – mutatott rá Rékasi Tibor.

Az új működési modellben az értékesítési szervezet mellett a megvalósítói oldalon egy szervezetbe kerülnek az egymással konvergáló megoldások és szolgáltatások kialakításának képességei. Az ügyfelek piacának beható ismeretével rendelkező, konzultatív értékesítés lehetővé teszi, hogy a T-Systems Magyarország a transzformációs partner szerepkörében olyan megoldásokat nyújtson ügyfeleinek, amelyek közvetlenül képesek megkönnyíteni a céghez forduló nagyvállalatok mindennapi működését. Az ügyfelek jobb megértését lehetővé tévő működés mellett az integrált megoldások nyújtására is nagyobb hangsúly kerül, amivel jobban kiaknázhatóvá válnak a cég egyedülállóan széles portfóliójából adódó technológiai előnyök is.  A működési modell alapját képező vállalati stratégiai irányok egyik kiemelt eleme a nemzetközi fókusz, amely horizontálisan áthatja az újonnan kialakított, egységes értékesítési szervezet tevékenységét és nagyban támogatja a T-Systems Magyarország vertikális, iparági megoldásainak nemzetközi piacra jutását.

Az új működési modell keretében megváltozik a T-Systems Magyarország menedzsmentjének összetétele is.  A cég vezérigazgatói pozícióját továbbra is Rékasi Tibor tölti be, aki egyben a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese is. A vertikális megoldásokat kínáló értékesítési szervezetet a továbbiakban Németh Zoltán vezérigazgató-helyettes, míg az infokommunikációs megoldásokért felelős, megvalósítói feladatokat ellátó szervezeti egységet Ragoncsa Géza, vezérigazgató-helyettes vezeti. A gazdasági terület irányítása vezérigazgató-helyettesi szintre kerül és kibővül operációs, vállalatműködtetési feladatokkal. A pozíciót 2014. január 1-jétől a Magyar Telekom eddigi stratégiai befektetési menedzsment igazgatója, Németh Mihály tölti be. A programigazgatói feladatokat Frank Pölcz látja el, az értékesítés-támogatásért igazgatóként Stanga Gyula felel.   A T-Systems Magyarország humánerőforrás-menedzsment igazgatója továbbra is Sáfrány Lilla. A cég felső vezetésének új tagja Bánhegyi Zsófia marketing és kommunikációs igazgató és Endersz Frigyes versenyképesség-fejlesztési igazgató.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*