Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2014

Mottó: “Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítjuk az európai művelődést!”   (Györffy István)

A Magyar Néprajzi Társaság 2013. október végén útjára indítja pályázatát fő partnerével, a Néprajzi Múzeummal és társkiíróival. Egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával.

Az MNT a magyar néprajztudomány legrégebbi intézménye (1889). A Társaság Önkéntes Gyűjtő szakosztálya fél-évszázados tevékenységet tudhat maga mögött. A Szakosztály által 2012-ben alapított Tradíció Pályázat célja az utánpótlást biztosítása és a néprajzi gyűjtőmunka előmozdítása. A Pályázat feladata az önkéntes és hivatásos gyűjtők munkájának ösztönzése, eredményeik felszínre hozása, egyének és közösségek aktivizálása a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásában, gyűjtésében, mentésében, megismertetésében. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában is működő önkéntes gyűjtőmozgalomban bukkant fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá.

2013. májusban az I. Tradíció pályázatra 133 érvényes pályamű érkezett, melyek a 2013. júniusi értékelést követően bekerültek az Etnológiai Archívumba. 2014-ben is számítunk a határokon túlról és hazai nemzetiségi pályaművek beérkezésére is, ennek érdekében a Kárpát-medence külhoni magyarjai és nemzetiségeink körébe is közvetítjük a felhívást. A II. Tradíció pályázat kiemelten várja a pedagógusok és gyermekek munkáit, valamint az I. világháború is kiemelt témakör.

A II. Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. Tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és újraéledő jelenségek dokumentálása, minél több fotó, film és hangzó anyag illusztráció által.

Másodlagosan cél a jó gyűjtéseknek a tudományos és szakmai vérkeringésbe juttatása: a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók összegyűjtése és a legjobb pályaművek szakmai és anyagi jellegű díjakkal való elismerése,  az Etnológia Archívumban való elhelyezése és, ezáltal a további kutatások elősegítése.

A megpályázható témakörök:

1.      2014 kiemelt témaköre:  Az I. világhárú emlékezete.

2.      Néprajzoktatás  és önképzőkörök

3.      Emlékezünk

4.      Helyi értékek és kulturális örökségünk

5.      Táplálkozás és családi élet

6.      Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás

7.      Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok

8.      Szokások, hiedelmek, vallásosság

9.      Közösségek régen és ma

10.   Népköltészet

11.   Szabadon választott téma

A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei: pályázhatnak amatőr és szakmabeli gyűjtők egyaránt, azzal a megszorítással, hogy a pályamű eredeti és/vagy lektorálatlan forrásközlést, vagy eredeti gyűjtött forrásokon alapuló publikálatlan kutatást tartalmazzon.

A benyújtható pályaművek típusa lehet:  1. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK KÖZLÉSE és 2. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK, ESETLEG A FORRÁSOKON ALAPULÓ KUTATÁSSAL. A pályamunkák a fenti típusok és korosztályok szerint minősítésben részesülnek.  A szakmai zsűri dönt a pályamunkák Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában való befogadásáról és díjakról. A pályázatra való jelentkezés módja, a formai kritériumok, a terjedelem,  a szöveg formai jellemzői és a technikai elvárások részletei olvashatók a Tradíció Pályázat hivatalos weboldalán: http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=node/577

Tudnivalók

A pályázati űrlapon saját névvel és az adatfelhasználásra vonatkozó jogi nyilatkozattal együtt a pályamű benyújtása elektronikus és papírformátumban történik.

A benyújtási határidő: 2014 március 14. péntek

A benyújtás módja: 2 példány papírformátumban és lehetőség szerint elektronikusan is. A pályázatok postai úton és elektronikusan az MNT titkárságára benyújtandók: Néprajzi Múzeum, 1055. Budapest, V. ker Kossuth tér 12.

További információ: Paál Zsuzsanna: +36305220571, Baksa Brigitta Baksa Brigitta: +36305373545, Vasvári Zoltán: +36302802807, email: gyujtoszakosztaly@gmail.com

A pályázati idő alatt online felületek (csoport, honlap, közösségi portál) segítik a pályázókat. https://www.facebook.com/tradicio2013     http://tradicio.weebly.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*