Tóbiás József- Nyilatkozat

Tóbiás József a Magyar Szocialista Párt elnöke Fotó: Juhász Melinda

Tóbiás József
a Magyar Szocialista Párt elnöke
Fotó: Juhász Melinda

Negyedszázaddal ezelőtt az akkori magyar kormány megnyitotta a határokat, és felkínálta a kelet-német állampolgárok számára a szabadságot. Büszke vagyok magyarként arra a negyedszázaddal ezelőtti napra, amikor hozzájárulhattunk a szabadság térhódításához Európában.

Büszkeséggel tölt el, hogy Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter nem az NDK-vezetés nyomásának engedett, hanem a szabadság kívánságának, a nyitottságnak. Ez a lépés – mint tudjuk – felgyorsította Németország újraegyesülését, a berlini fal leomlását.
Nagy pillanat volt egy kicsi, de bátor nemzet életében, amikor a szabadság kapuit kitárva segíthettünk a két rendszert elválasztó falak lebontásában, a totalitárius diktatúra felszámolásában, emberek szabadságának biztosításában.
A háború utáni (nyugat) Németország és az újra egyesült Németország az európai kultúra, az európai értékek őrzője volt és marad. Németország szembenézése a sötét háborús múlttal, a történelem társadalmi feldolgozása, s az ennek keretében kidolgozott program minta- és értékadó számunkra is.
Németország az elmúlt évtizedekben a kontinens gazdasági motorjává, országunk fontos támaszává és inspirátorává vált. Kiemelkedő szerepet játszik gazdaságunk fejlődésében. ”Freiheit und Einheit” azaz szabadság és egység van ma Németországban.
Magyarországon ma bezárkózó időket élünk.  A szellemi határok zárulni látszanak, az együttműködést a „különutasság” célkitűzése váltotta fel. A közös Európa építésének programja elhalványult.
A 25 évvel ezelőtti történelmi pillanatra emlékezve a nyitottság és a nemzeteink közötti barátság nyilatkozatát szeretném átnyújtani.
Hiszek abban, hogy közösen dolgozhatunk egy olyan Európáért, amely együtt óvja az európai értékeket.
Hiszek abban, hogy közösen dolgozhatunk egy olyan Európáért, amely a XXI. századi tudásban élre tör, kreativitása a világban példaadó lesz.
Hiszek abban, hogy közösen dolgozhatunk azért, hogy a határok ne elválasszanak, hanem mind jobban megnyíljanak az európai kultúra, európai szellem és kölcsönös gazdasági értékek számára, s abban is, hogy magyar és német patriótaként büszke európai polgárok lehetünk.
Hiszek abban, hogy nemzeteink – legszebb hagyományaik szellemében – újra ápolják közös  értékeinket: az emberi jogok óvásától a szolidaritáson és a nyitottságon keresztül a termékeny gazdaságig, közösen erősítve a sikeres Európát.
Tudom, hogy népeink a jövőben újra mintaadó politikát nyújtanak majd. A szabadság és az európai értékek egysége melletti közös elkötelezettségünk maradjon megingathatatlan.
Budapest, 2014. november 10.
Tóbiás József
a Magyar Szocialista Párt elnöke