Társaságiadó-kedvezmény: idén ismét előtérbe kerülhetnek a kulturális támogatások

A kedvezmény feltétele a támogatás idei átutalása és a támogatási igazolás kiállítása

Miután a szabályozás év közben történő változtatása miatt lecsökkent a látvány csapatsportok támogatása útján elérhető megtakarítás, az idén várhatóan növekedhet az amúgy jelentős finanszírozási problémákkal küzdő kulturális, előadó-művészeti terület támogatása. Az adókedvezmény azonban csak akkor vehető igénybe, ha a kultúra iránt elkötelezett társaságok nem csupán megkötik a támogatási szerződést, hanem még az idei évben ki is fizetik az abban foglalt összeget és az átutalásról beszerzik a támogatási igazolást – figyelmeztet a BDO Magyarország.

Ahogy közeledik az év vége, egyre több társaság készíti el kalkulációját arról, mekkora összeget kell majd az idei év után társasági adóként befizetnie, és sorra veszi a megtakarítási lehetőségeket is. Mivel a látvány csapatsportok támogatásával elérhető megtakarítások összege a jogszabály közelmúltbeli változtatása nyomán lecsökkent, ráadásul még a korábbi feltételekkel támogatható 2012/2013-as sportfejlesztési programok is gyakorlatilag kifutottak, a figyelem újra a kulturális támogatások felé fordulhat.

A megtakarítás formája az előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatása során elérhető adókedvezmény, amely a támogatásról kiállított igazolás alapján vehető igénybe. Ennek feltétele, hogy még az idén megkössék az előadó-művészeti szervezettel a szerződést, az abban foglalt támogatást pedig még az év végéig át is utalják. A támogatás az igazolás alapján a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak minősül, így azzal nem kell megnövelni a társasági adó alapját, sőt, a számított társasági adó 70 százalékáig adókedvezmény is igénybe vehető utána.

A legnagyobb arányú, 19 százalékos megtakarítás 535 millió forintos vagy annál magasabb társasági adóalap esetén érhető el, de 500 millió forint alatti adóalap esetén is 10 százalékos a megtakarítás mértéke. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az egy szervezetnek adható támogatás összege korlátozott. A tárgyévre kiadható támogatási igazolások összértéke ugyanis nem haladhatja meg az adott előadó-művészeti szervezet tárgyévet megelőző (kérelem esetén a tárgyévi) évben tartott előadásaiból származó jegybevétele 80 százalékát.

Az előadó-művészeti szervezetek 2012. évi összesített jegybevétele 16 milliárd forint körül alakult, ezt figyelembe véve ideális esetben idén mintegy 13 milliárd forintról adható ki támogatási igazolás. A Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Irodájának weboldalán érhető el a támogatható előadó-művészeti szervezetek listája, amelyen megtalálhatók a magyarországi színházak, különféle tánc-, és zeneművészeti szervezetek, valamint művészeti alapítványok is. Fontos szempont, hogy a támogató a támogatás nyújtásáért cserébe az előadó-művészeti szervezettől semmilyen ellenszolgáltatásra nem válik jogosulttá.

„Az igazolás hiányában nemcsak az adókedvezménytől esik el a támogató, hanem a nyújtott támogatással, mint ingyenesen átadott pénzeszközzel a társasági adó alapját is meg kell emelni – figyelmeztet dr. Petrányi Gábor, a BDO Magyarország adótanácsadója. – Ezért célszerű tájékozódni, hogy mely előadó-művészeti szervezet esetén van még lehetőség támogatási igazolás kiállítására. A folyamatban célszerű egy, az adótervezésben jártas tanácsadóra támaszkodni, aki a kiválasztás mellett optimalizálja a támogatási összeget és átvállalja a folyamat valamennyi adminisztrációs lépését (szerződéskötés, igazolás beszerzése, stb.) is.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*