Találkozások

A Bethlen Téri Színházi és a Manna Egyesület pályázatot hirdet pályakezdő színházrendezőknek kamaraszínházi előadások létrehozására. Célunk a generációk találkozását segíteni, ezért a készülő produkciókban két pályakezdő és két tapasztalt színházi szakember közös munkáját támogatjuk.

kinai

A pályázók köre: Pályakezdő rendezők, színházi alkotók.

A bemutató helyszíne:  Bethlen Téri Színház.

A pályázat megvalósításának időszaka:  2015. szeptember 1. – 2016. június 1.

Pályázati feltételek:

A bemutatni kívánt produkcióban két színész szerepelhet, akik között korban legalább két generációnyi a különbség. A rendezőnek a pályázatban meg kell jelölnie egy mentort – egy tapasztalt rendezőt –, akivel szeretne együtt dolgozni.

(A pályázatra többszereplős darabokat is be lehet nyújtani, amennyiben a szerepeket csak a megjelölt két színész játssza.)

A bemutatni kívánt produkció létrehozásához biztosítjuk a következőket:

próbaterem, színházterem, technikai háttér, technikai személyzet, a Színház és a Manna díszlet- és jelmezraktárának teljes készlete, PR és reklám, menedzsment. A nyertes produkciókat a Bethlen Téri Színház bemutatja, rendszeresen műsorra tűzi, a Manna vidéki helyszínekre, fesztiválokra utaztatja.

A kiíró szervezetek anyagi támogatást nem biztosítanak a bemutatni kívánt produkció létrehozásához, csak aktuálisan rendelkezésre álló erőforrásaikat ajánlják fel a tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez.

A tervezett megvalósítás során a pályázónak figyelembe kell vennie a Színház adottságait, felszereltségét (a pontos alaprajz és technikai információk a www.bethlenszinhaz.hu honlapon találhatóak).

Beadandó dokumentumok:

  • pályázati adatlap
  • pályázó rendező szakmai önéletrajza
  • tervezett produkció színlapja, szinopszisa
  • rendezői koncepció
  • alkotói, közreműködői szándéknyilatkozatok, szakmai referenciák, ajánlások (nem kötelező)

Az elbírálásnál előnyt jelent

  •  a megvalósítás realitása •    pályázat kidolgozottsága
  •  közreműködő alkotók szándéknyilatkozatai
  •  piacképesség

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtaniinfo@bethlenszinhaz.hu címre,

„Találkozások pályázat / pályázó neve” megjelöléssel.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 15. éjfél A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró szervezetek képviselői bírálják el. A pályázatok elbírálásának határideje:  2015. június 30.

Bővebb információ:

www.bethlenszinhaz.hu/talalkozasok