Projektzárás

2014. május 31-én sikeresen lezárult az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0024 Szervezetfejlesztési programja

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 10 éves múlttal rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, országos illetékességű központi közhatalmi költségvetési szerv, amely az egészségügyért felelős államtitkár hatáskörébe és ágazati irányítási jogkörébe tartozó – rendkívül szerteágazó és folyamatosan bővülő – közigazgatási, hatósági feladatokat lát el. A Hivatal valamennyi feladata ellátása során egyaránt arra törekszik, hogy munkáját szakszerűen és ügyfeleivel, partnereivel együttműködve végezze.

Az elmúlt évben a Hivatal alapításának 10 éves jubileuma alkalmából az elért eredmények számbavétele mellett az is felmérésre került, hogy mely területeken van további fejlődésre szükség annak érdekében, hogy a Hivatal rugalmasan tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó környezethez és elvárásokhoz, és a lehető legmagasabb mértékben megfeleljen partnerei és ügyfelei elvárásainak. A változás iránti igény kötelezettséggel is párosult, mert a Hivatalnak meg kellett felelnie a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendeletben az államigazgatási szervekkel szemben megfogalmazott elvárásoknak. Ez a kettős motiváció vezetett oda, hogy 2013. augusztusában a Hivatal benyújtotta pályázatát az ÁROP 1.2.18/A Szervezetfejlesztési Program megvalósítására. A pályázat 2013. november 13 és 2014. május 31. között valósult meg, az elnyert Uniós támogatás összege 24 millió forint.

A Hivatal céljai azonosak voltak a Magyary programban megfogalmazott kormányzati célokkal, a működési hatékonyság növelése, ideértve a hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobb teljesítményt és magasabb szolgáltatási színvonalat eredményező módszerek bevezetését. A pályázatban megfogalmazott célok között kiemelt szerepet kapott egy olyan önértékelő és önfejlesztő szervezeti gyakorlat létrehozása és működtetése, amely hozzájárul a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó szervezeti kultúra megalkotásához, továbbá hatékonyabb, ésszerűbb belső folyamatok kialakítása, a már jól működő folyamatok továbbfejlesztése, a szervezeti tudás kiaknázása, megtartása és továbbfejlesztése, valamint a szervezeti teljesítmény mérésének és értékelésének elsajátítása és működtetése.

A Hivatal a program keretében az alábbi fejlesztéseket valósította meg:

Teljesítménymenedzsment: a szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok Hivatalra szabott kidolgozása,

Folyamatoptimalizálás: két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése,

 Minőségirányítás: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása, valamint egy ügyfél elégedettség mérési módszer kidolgozása és egyszeri alkalmazása, továbbá ügyfél charta készítése,

Változáskezelés: változásmenedzsment műhelymunka szervezése a Hivatalban,

Tudásmenedzsment: két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra, ennek keretében belső intranet rendszer kialakítása aszervezeti eljárások, tudásvagyon, és a munkatársak tudására vonatkozó ismeretek összegyűjtése céljából, valamint egy belső hírlevél elkészítése.

Valamennyi fejlesztés a szervezet egészére vonatkozóan valósult meg,melyeknek eredményeként a Hivatal olyan szervezeti hátteret, munkakultúrát alakít ki mind a munkatársak, mind a Hivatallal kapcsolatban álló ügyfelek és szervek tekintetében, amely megfelel a Magyary Programban kitűzött kormányzati céloknak és az államigazgatási szervektől elvárt új kihívásokra, változásokra rugalmasan reagáló intézményrendszernek.