Pozitív alternatívák a játékszenvedéllyel szemben

KÜLÖNLEGES TÁRLATOT NYITOTT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ÉS A SZERENCSEJÁTÉK ZRT A FÓRUM DEBRECEN BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN, MELY A SZERENCSEJÁTÉK-FÜGGŐSÉG VESZÉLYEIRE HÍVJA FÖL A FIGYELMET

Várakozáson felüli számú, több mint 60 pályamű érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. „Játék határokkal” című szerencsejáték-függőségi prevenciós modellprogramjának keretében kiírt szemléletformáló pályázatra. A debreceni fiatalok számára márciusban meghirdetett képzőművészeti felhívás célja egyrészt, hogy ráirányítsa a figyelmet a szerencsejáték-függőség veszélyeire, másrészt hogy pozitív alternatívákat mutasson, melyek védelmet jelenthetnek e függőséggel szemben. A pályázatra olyan rajz, grafika, festmény vagy kollázs formájában készült alkotásokat kértek, melyek a szerencsejáték-függőség káros következményeire hívják fel a figyelmet, vagy bemutatják a valódi közösségi élmény, a közösségi szabadidős tevékenységek fontosságát, mint a függőségek – köztük kiemelten a szerencsejáték függőség – megelőzésének lehetséges eszközét.

2014. június 5-én a debreceni Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban ünnepélyes keretek között adták át két kategóriában az első három helyezettnek járó illetve a különdíjakat. Pályázni két korosztályban lehetett: 16 éves kor alatt, valamint 16 és 20 éves kor között. Mindkét csoportban 3-3 díj került meghirdetésre. Az első helyezett nyereménye 25 000 Ft, a második 15 000 Ft, a harmadik pedig 10 000 Ft volt kultúra utalvány formájában. A pályázat kiemelt támogatója, Debrecen Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 3 db különdíjat ajánlott fel egyenként 10. 000 Ft értékben. A programot támogató Szerencsejáték Zrt. képviseletében jelen lévő, a műveket méltató és a díjakat átadó Gombos Ildikó igazgatóhelyettes kiemelte: Az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen életre hívott képzőművészeti pályázat témája korunk egyik legnagyobb veszélyére hívja fel a figyelmet, a játékszenvedélyre, ami ma Magyarországon sokkal több embert, családot érint, amint ahogy azt az első pillanatban gondolnánk. Hiszen egy családtag játékszenvedélye sokszor az egész család életére hatással van. A játékfüggőség sokakat érintő, mégis kevéssé ismert szenvedélybetegség, melynek mind megelőzése mind kezelése jelentős társadalmi kihívást jelent. A Szerencsejáték Zrt. felelősen gondolkodó vállalatként fontosnak tartja a veszélyeztetett lakossági csoportokban végzett felvilágosító munkát.

A most kiállított alkotásokat végignézve egy tükröt tarthatunk társadalmunk elé, melyben megnézhetjük, hogy a mai fiatalok hogyan látják a szerencsejáték-függőség káros következményeinek hatását, milyennek gondolják a valódi közösségi élményt, a közösségi szabadidős tevékenység fontosságát.

 

Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója köszöntőjében a modellprogram kapcsán kialakult példaértékű együttműködést üdvözölte a szakemberek, a témában érintett felelősen gondolkodó támogató vállalati partner és a debreceni iskolák illetve azok pedagógusai között. Mivel a szerencsejáték-függőség egy igen speciális, ám reális problémát rejtő szegmense a szenvedélybetegségeknek, és Magyarországon még inkább csak a szakemberek ismerik, a Segélyszervezet ezért tette a hangsúlyt a prevencióra, azon korosztályok körében, akiket már érinthet, illetve akik környezetében valóságban is megjelenhet ez a veszély. A rajzpályázat kapcsán a diákok máris foglalkoztak a témával, beszéltek róla barátaikkal, családtagjaikkal, s a pedagógusokkal is, és ami a legfontosabb, a lehetséges elkerülő utakról, a segítség lehetőségeiről gondolkodtak el. Erről árulkodnak az itt összegyűlt  nagyszerű alkotások, melyeket nézegetve nagyokat mosolyogtunk és ámultunk a kreativitásuk láttán.

Berényi András, a Debrecen Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma elnöke kifejtette:

A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (KEF) 2001-ben elsősorban azért hozták létre, hogy önkormányzati és civil szervezeteket tömörítő fórumként segítse a drogfogyasztás visszaszorítását a városban. Helyzetértékelést készít, feltérképezi a szükséges feladatokat, biztosítja az információáramlást, javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat számára, segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét. A napjainkban megjelenő viselkedésfüggőségek egyre inkább terjednek a fiatalok körében, ezért a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kezdettől támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. szerencsejáték-függőség megelőzési programját is. Ennek az áldozatos és szakmailag megalapozott munkának az elismeréseként csatlakozott a KEF a témában meghirdetett képzőművészeti pályázathoz és ajánlott fel jutalmakat a résztvevők számára.

A beérkezett alkotások 2014. június 20-ig a széles közönség számára is megtekinthetők lesznek az ünnepélyes díjkiosztón megnyílt kiállításon a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpontban a földszinten található Vár utcai folyosón. Az üzletközpont felajánlásaként ugyanitt szavazni is lehet a kiállított alkotásokra, s a legtöbb voksot kapott pályamű készítője tízezer forint különdíjban részesül a tárlat zárásakor. A pályázattal kapcsolatos további információk: www.segelyszervezet.hu/jatekhatarokkal

 

 

Közreműködő partnerek:

 

 

 

 

Háttéranyag a projektről és szervezőkről

 

Játék határokkal programról

Kutatási eredmények szerint a felnőtt magyar lakosság több mint 2,5 százaléka játékfüggő. A kóros játékszenvedélyt a kezelésével foglalkozó szakemberek az addikciók körébe sorolják, azonban ma Magyarországon a függőség alatt elsősorban az alkohol és drogfüggőséget értik. Míg ezen problémák kezelésére ma már egy széles körű szolgáltatást nyújtó intézményrendszer épült fel, addig a szerencsejáték függők számára csak nehezen érhető el speciális terápia. Bár a Szerencsejáték Zrt. játékai nem jelentenek kiemelt kockázatot a játékszenvedély kialakulása szempontjából, felelősen gondolkodó vállalatként kiemelten fontosnak tartja a veszélyeztetett lakossági csoportokban végzett felvilágosító munkát, a prevenciót. Ennek a társadalmi felelősségnek a jegyében az Ökumenikus Segélyszervezet 2012. október és 2015. augusztus között a Szerencsejáték Zrt. szakmai partnereként, a Humánum Kft-vel történő együttműködésben egy komplex modellprogramot valósít meg a játékszenvedély megelőzése és kezelése céljából az Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális és Fejlesztő Központjában. Az újszerű projektben egyaránt jelentős szerepet kap a megelőzés és a függőség kezelése. A prevenciós programelem célja az általános iskolai felső tagozatos és középiskolás korosztályú fiatalok figyelmének felhívása a szerencsejáték veszélyeire iskolai előadások és klubfoglalkozások keretében. A prevenciós programelemben négy debreceni iskola vesz részt, a Brassai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola, a Vegyipari Szakközépiskola, a Bocskai István Általános Iskola és a Nagysándor József Általános Iskola. Az úgynevezett integrációs programelem a játékfüggőség által érintett debreceni lakosoknak nyújt segítséget, önsegítő csoportok és hozzátartozói csoportok indításával és működtetésével. A program utolsó szakaszában, a harmadik évben, majd a tapasztalatok és a módszertan átadására kerül hangsúly. A modellprogram eddigi eredményeiről 2014 őszén, egy erre a célra szervezett szakmai rendezvényen számolnak be az együttműködő partnerek. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkacsoportot hozott létre a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon belül. A három éves projekt részeként, az iskolai alkalmakon kívül figyelemfelhívó programmal jelennek meg a szervezők több alkalommal és több helyszínen, így például a debreceni Capmus fesztiválon is, de speciális, e téma köré szervezett nyári táborokat is szerveznek fiatalok számára az ismeretek közvetlen átadása céljából. A most lezárult és díjazott képzőművészeti felhívás is ezen célokat kívánta elérni, megvalósítani.

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Határokon átívelő humanitárius tevékenységén felül, kiterjedt magyarországi intézményhálózatának félszáz különálló szolgáltatásával segíti elhivatottan a szociális problémákkal küzdő hazai rászorulókat. Munkájának középpontjában a bajba jutott családok támogatása, valamint a társadalmi szolidaritásra való ösztönzés áll.  Fontos célkitűzése hazai szociális területen, hogy azon csoportok számára szervezzen ellátásokat, akiket nem képes elérni a szociális ellátórendszer, emellett megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a különböző betegségek, függőségek miatt segítségre szorulók támogatására is.

 

A Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. törvényes játéklehetőséget nyújt a felnőtteknek, megőrizve a tradicionális értékeket, és hozzájárulva a közkiadások finanszírozásához.

A lottótársaság számára fontos a játékosok bizalma, amit igyekszik tovább mélyíteni többek között a kiterjedt értékesítési hálózattal, a biztonságos technológiai háttérrel, a többcsatornás értékesítéssel, továbbá a jelentős társadalmi szerepvállalással. Felelős játékszervezőként mértéktartó játékra ösztönöz, és nem kínál fokozottan veszélyes játékokat.

A Szerencsejáték Zrt. küldetése, hogy élenjáró mintát adjon a felelős játékszervezés integrált működtetésére, megbízható vállalatként lojális fogyasztói körét kiszolgálja, magas színvonalú játékaival a lakosság igényeinek megfelelő mértékben növekedjen. Felismerve társadalmi felelősségét, tevékenységén keresztül közvetve és közvetlenül is támogatja az állam különböző közpolitikai céljait, különös tekintettel a hazai sportra és kultúrára.