Pert fontolgat az OTP, mert a vártnál többe kerül a pénzintézetnek a devizahiteles mentőcsomag

Az OTP-nek a vártnál többe kerül a devizahiteles törvény, a bank élni kíván perindítási jogával az egyoldalú szerződésmódosítást tartalmazó szerződési feltétel tisztességessége bizonyítására – közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján pénteken.

    Az OTP Bank hangsúlyozza: továbbra is fenntartja álláspontját, hogy hitelezési gyakorlatában a mindenkor hatályos törvények és előírások maradéktalan betartásával járt el. Bankszakmai alapon vitatja azt az állítást, miszerint az árfolyamrés alkalmazása indokolatlan és ezért érvénytelen lenne, továbbá fenntartja, hogy az egyoldalú szerződésmódosításokra vonatkozó rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfeleltek. Álláspontja szerint aggályos, hogy a törvény megfelel-e az alkotmányos követelményeknek, ezért vizsgálja a törvények által biztosított jogorvoslati lehetőségeit.
    A tájékoztatás szerint az elfogadott törvény alapján az OTP Csoportnak az árfolyamréssel kapcsolatos visszatérítési kötelezettsége várhatóan mintegy 27 milliárd forint. Figyelembe véve a 2013. év során erre a célra képzett kockázati költséget, az adózás előtti negatív eredményhatás mintegy 25 milliárd forintot érhet el, amit 2014 második negyedévében számolnak el. Ez az összeg mintegy 20 milliárd forinttal magasabb a korábbi várakozásoknál.
    Ennek az az oka, hogy egy utólagosan benyújtott, önálló képviselői indítvány hatására a törvény felülírja a hatályos új Ptk.-ba is beépült azon korábbi Legfelsőbb Bírósági jogértelmezést, mely szerint az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak az ötéves elévülés korlátai között lehet alkalmazni.
    Az egyoldalú szerződésmódosítást tartalmazó szerződési feltétellel kapcsolatos perek a bank szerint a devizaalapú hitelek esetében közel 90 milliárd forintot, a forint jelzáloghitelek és fogyasztási hitelek esetében pedig további 20-30 milliárd forintot érinthetnek. A törvény elfogadott változata 40 milliárd forinttal növelte a várt összeget, ugyancsak az elévülési szabály miatt – tudatta a bank.
    Abban a szélsőséges esetben, ha mindkét körben a legnagyobb veszteség érné az OTP Csoportot, a 2014. első negyedév végi konszolidált tőkemegfelelési mutatója mintegy 1,7 százalékponttal lenne alacsonyabb. Ennek megfelelően a Basel3 keretszabály szerinti, elsődleges alapvető tőkemutató 16,4 százalékról 14,7 százalékra, a konszolidált tőkemegfelelési mutató pedig 20,2 százalékról 18 százalékra változna, amely még így is lényegesen meghaladná a szabályok által előírt 8 százalékos minimum szintet.
    Így a csoport likviditása és hitelezési képessége hosszútávon is biztosított. Az OTP Bank továbbra is elkötelezett magyarországi ügyfelei iránt, üzletpolitikájában nem tervez változást. A menedzsment nem tartja indokoltnak, hogy az osztalékfizetés tervezett mértékén érdemben változtasson – áll a közleményben.

Forrás:MTI