Pedagógusokat ünnepeltek a Tudományos Akadémián

Rátz Tanár Úr ÉletműdíjAz ezredforduló évében határozta el három nagyvállalat, hogy alapítványt hoz létre a hazai természettudományos oktatásban részt vevő, legkiválóbb tanárok munkájának elismerésére, támogatására. A kitüntetés a Rátz Tanár Úr Életműdíj nevet kapta, amely az idők során közoktatásunk nagy megbecsülésnek örvendő elismerése lett.

 A Rátz Tanár Úr Életműdíjakat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért alapítói, az Ericsson Magyarország, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatói, illetve a Graphisoft elnöke nyújtotta át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében azoknak a pedagógusoknak, akik kimagasló szerepet töltenek be tantárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. Az ettől az évtől kezdve személyenként 1,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítéli oda az alapítvány kuratóriuma. A három díjalapító vállalat eredményes kutatás-fejlesztésének köszönhetően remélhetőleg hosszú éveken keresztül tud áldozni még a természettudományos oktatás támogatására, hiszen az újabb és újabb tehetségeknek olyan munkalehetőséget kínálnak, amiért érdemes itthon maradni.

Rátz László országos, sőt világhírt szerzett matematikusokat, fizikusokat, kémikusokat tanított a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnáziumban. Tanítványa volt Wigner Jenő fizikus és Neumann János matematikus is. A magyar matematikatanítás nagy reformere több mint száz évvel ezelőtt néhány tanártársával együtt Matematikai Reformbizottságot alapított, amely a matematika tanulásában a közvetlen tapasztalatokat, a mérések, a fejszámolás fontosságát, a becslések gyakoroltatását hangsúlyozta. Rátz tanár úr legkiválóbb tanítványait kollégáinak, munkatársainak tartotta.

A díjra – a felterjesztés feltételeit idézzük – a közoktatás 5–12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, valamint kivételes esetekben magánszemélyek által. A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén – nem szervezői munkakörben – dolgozó, az 5–12. évfolyamokon kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végző/végzett olyan életművel rendelkező tanár legyen, aki legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezik,

akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször a döntőbe jutottak, aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására, aki jelentős szerepet vállal a fenti négy tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl. versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl. előadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása), aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival, aki szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír, aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt, akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató.

Képünkön a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal 2014-ben kitüntetett pedagógusok balról jobbra: Dr. Tóth Eszter, Zátonyi Sándor, Dr. Böddiné Dr. Schróth Ágnes, Dr. Kánitz József, Békefi Zsuzsanna, Kubatov Antal, Dr. Szalainé Tóth Tünde és Endrész Gyöngyi.

Horváth Gábor Miklós