Nagyszabású fejlesztések az Orfűi Malommúzeumban

Megszépült és új látványosságokkal gazdagodott az Orfűi Malommúzeum egy határokon átnyúló programnak köszönhetően. A projektgazda Malomkő Alapítvány Eszék Város Önkormányzatával közösen, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, „A határmenti térség malmainak útvonalai mentén” elnevezésű pályázat keretében valósította meg a fejlesztéseket.

 

Mint azt Náfrádi Balázs, a Malomkő Alapítvány képviselője elmondta: „a horvát partnerekkel közösen megvalósított projektnek köszönhetően nemcsak egy példaértékű összefogás valósult meg, de a muzeális, néprajzi és turisztikai szempontból is kiemelkedően értékes Orfűi Vízimalom is méltó formában várja a látogatókat.”

 

Az Orfűi Kistónál, festői környezetben található vízimalom ugyanis Magyarország egyetlen ma is működő vízimalma. Az elmúlt évben a malom külső és belső berendezéseit felújították, restaurálták. Téglaburkolatot kapott a malomudvar, megerősítették a malomárok medrét, felújították a szárazmalom tetejét. A pályázat megvalósítása során fontos szempont volt a fenntarthatóság és az élményszerűség: hogy a malomskanzen működő, élettel teli helyszín legyen, megfelelő színtere a befogadásnak, tanulásnak, a szellemi értékek, néprajzi kincsek megjelenítésének, múzeumpedagógiai foglalkozásoknak.

 

„Elődeink a malmot szent és kiváltságos helynek tartották. Nemcsak a puritán tisztelet, hanem törvényei s főleg „egyházi” morálja is erre késztette őket. A malmok, bár műszaki létesítmények voltak, fontos társadalmi szerepet is betöltöttek. Hosszú évszázadokon keresztül asiliumok voltak, ugyanolyan menedékhelyül szolgáltak a törvény elöl menekülők számára, mint a templomok vagy a főúri kastélyok udvarai. A malom épületében lopni, káromkodni, szeszes italt tartani, duhajkodni súlyos vétek volt. A világi hatóságok és az egyház gondosan ügyelt a malmok társadalmi szerepére. A kenyér és istenség fogalma szorosan összefonódott az erkölcsi felfogásban, és emiatt különös tisztelet fordult a malmok, mint a kenyér előkészítésének helye, egyszersmind az élet forrása felé.

A határ menti régió a történelem folyamán mindig is multi-etnikus területnek számított, a malmok (és vásárok) voltak a színterei a népek, kultúrák találkozásának. Az útvonal célja elsősorban a technikatörténeti érdekességek bemutatása mellett a régióban élő emberek, népek közös történelmének és kulturális összetartozásának bemutatása a malmokon keresztül. A tradicionális emberi kapcsolatok újra felfedezése, melynek kiváló helyszínei a malmok, ugyan úgy, mint a korábbi évszázadok folyamán is voltak. A malom mindig is az ott élő lakosság szorgalmának, tehetségének és tudásának esszenciája volt.”

Részlet a Malomkő Alapítvány pályázatából

 

A pályázat keretében hiánypótló szakmai kutatás is készült, Balázs György a Malmok Baranyában című kutatása a megye malmainak történetét foglalja össze. A technika-történeti áttekintés a malmok évszázadokat átívelő múltját mutatja be, feltérképezte a még fellelhető malmokat és berendezéseiket a megyében.

Magyar és horvát összefogás eredményeképp létrejött a Molnárok útja, melyhez az orfűi mellett Mohácsról a Szent Miklós vízimalom és taposómalom, Mecseknádasdon a Keszler (volt Müller) malom, Borjádon a volt Széchenyi uradalmi vízimalom, Hosszúhetényben a Dallos-Böröcz-féle vízimalom csatlakozott. Horvátországot a duboševica-i hengermalom, és az újonnan, a projekt keretében felépített eszéki hajómalom képviseli. Jó hír, hogy a közeljövőben Orfűn a meglévő látványosságok hamarosan új attrakciókkal, egy új malomtípussal is gyarapodnak. Már megkezdték az építését a papírmalomnak, egy modern fogadóépületnek, illetve helyreállítják a molnár egykori gyümölcsösét, amelyben hagyományos gyümölcsaszaló és almatörő malom is épül.

Ennek építési munkálatai már most is láthatóak, előre vetítve a Malomkő Alapítvány által korábban meghatározott célok elérését: a térség malomtípusait bemutató malomskanzen létrehozását. Az Alaptívány munkásságának és munkatársainak köszönhetően az újra éltre hívott malmok nem passzív „kiállítási tárgyak” lesznek, hanem újra működésbe is hozzák a szerkezeteket. Mesteremberek mutatják be a molnárszakmát, amit a látogatók is kipróbálhatnak. Nem titkolt cél az sem, hogy az évszázados, büszke múltra visszatekintő magyar malomipar továbbéljen az itt készült liszttermékek formájában is.

A „Miller’s route” elnevezésű, HUHR/1101/1.2.3/0012 azonosítószámú projekt a Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg 167200 eurós támogatásból.