Mesterházy:- Az Orbán-rendszer leváltása nemzeti érdek

2013. május 1-én délelőtt Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt beszédet mondott a Városligetben . A beszéd szó szerinti leiratát olvashatják.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim!

Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt

Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt

Szimbolikus jelentősége van annak, hogy egy napon ünnepeljük a munka ünnepét és Magyarország Európai Uniós csatlakozásának kilencedik évfordulóját. Ez pontosan kifejezi baloldali értékválasztásunkat is: a munka, a dolgozó ember megbecsülését, jogainak védelmét és a nyugatos, modern, demokratikus, Magyarország melletti szilárd elkötelezettségünket. Ma, május elsején újra megerősítjük, hogy ezekből az értékekből soha semmilyen körülmények között nem engedünk! Nem engedünk, hiszen történelmi példák és napjaink tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az országokban élnek jól az emberek, ahol ez a két érték együtt érvényesül. Ha távolabbra nézünk, azt látjuk, hogy ahol a demokratikus rend uralkodik, ahol a hatalom ellenőrizhető, ahol működik a társadalmi párbeszéd, ahol garantálják és tiszteletben tartják a dolgozók jogait, ahol az állam következetesen biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, ott a gazdasági válságot gyorsabban, sikeresebben kezelték és hamarabb tudtak kilábalni belőle. Mert tartósan azok az országok sikeresek, amelynek polgárai is sikeresek, ahol az emberek napról napra érzik, hogy munkájuk eredményeként mindig kicsit jobb az életük. Mi ilyen, igazságos Magyarországot szeretnénk. Egy fejlődő és szabad országot, ahonnan nem menekülnek a fiatalok, hanem ahová szívesen jönnek a külföldiek is.  Az Európai Uniós csatlakozással ennek a jobb világnak az ajtaja nyílt ki előttünk. Orbán Viktor pedig most éppen becsapni készül ezt az ajtót az orrunk előtt, csak azért, mert pillanatnyi politikai érdeke szerinte ezt kívánja.  Orbán Viktor azért Európa-ellenes, mert pontosan tudja, hogy az ő értékvilága összeférhetetlen Európa értékeivel. Ezért inkább megtagadja Szent István örökségét, nyugati civilizációs értékeinket és ezáltal a magyar emberek érdekeit is. Mert Orbán centrális erőterében hangyányit sem számítanak az egyszerű emberek. A szavak szintjén magasztalja, de igazából lenézi azokat, akik az ország erejét adják! A munkásokat, az alkalmazottakat, a szegényeket. Azokat, akik ma minden erőfeszítésük ellenére a legnagyobb igazságtalanságokat kénytelenek elszenvedni nap mint nap. Azokat, akik jogfosztásáról kétharmaddal döntöttek, amikor elfogadták az új

Munka Törvénykönyvét. Akiket ezért ma már a végletekig ki lehet használni, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor akár sms-ben is ki lehet rúgni. Nem törődnek azokkal, akik hajnalban fásultan álldogálnak a buszmegállókban és nem tudják, hogy holnap egyáltalán lesz-e még munkahelyük, megélhetésük. Mert Orbán munkahelyek helyett csak szegénységet és kilátástalanságot teremtett. Sokat beszélgetek egyszerű emberekkel szerte az országban. Ők a bőrükön érzik, hogy mit hozott nekik az orbáni siker sztori. Nincs növekedés, sok az adó, elviselhetetlenül magasak az árak, és mindezek miatt tömegessé vált a szegénység. Majd’ 500 ezer gyerek éhezik. 4 millió magyar él a létminimum alatt. A másik 4 millió pedig tartalékait felélve, napról napra kénytelen élni. Szlovákia, Lengyelország, Románia átlagosan 2-3 százalékkal növekszik, miközben a miénk majd’ 2 százalékkal visszaesik! Ugyanabban a régióban élünk, ugyanúgy dolgozunk, mégis lemaradunk! Ennek egyetlen oka van, hogy Orbán Viktor rosszabbul teljesít! Kormányának hozzá nem értése és határtalan arroganciája a kudarc garanciája. De nem csak tehetségtelenségről van szó, hanem aljas szándékról is. Hiszen mohón elveszik, ami csak megtetszik nekik. Simicska Lajos és Nyerges Zsolt kezére játszották az állami megrendeléseket. Az embereik megszállták a minisztériumokat, az állami pénzosztó helyeket, és intézményes módon nyúlnak le milliárdokat. Mára világos, Orbán nem a közérdeket szolgálja, hanem a Közgép érdekeit képviseli, no meg persze a Fideszes klientúra mohóságát elégíti ki. Rátették a kezüket az állami földekre is ’ több százezer gazdától veszik el a megélhetést és teszik tönkre a magyar vidéket. Fideszes politikusok, családtagjaik, titkárnőik és nem vicc: műkörmöseik ütik ki a gazdákat a pályázatokon. s most már rátették a kezüket a kis trafikokra is: újraosztották az évi 500 milliárd forintos dohánypiacot. 40 000 magyar családnak vették el a megélhetését, hogy Fideszes képviselőknek, családtagjaiknak és gazdasági klientúrájuknak adják azt. Sőt még utólag törvényileg megháromszorozták a profitjukat is. Úgy látszik már nem csak Simicskát kell pénzzel tömni, hanem a helyi korrupt fideszes kiskirályokat is.

Ne kerteljünk: ez egy útonálló, tolvaj kormány! Orbánék minden döntése mögött valamilyen formában a pénz, a haszonszerzés, a meggazdagodás vágya áll. Szabad prédának tekintik a gazdaságot, saját hűbérbirtokuknak pedig az országot. Kedves Barátaim! Mindaz amiről az imént beszéltem egy ember felelőssége! És mi, MSZP-sek számon fogjuk kérni rajta ezt a felelőtlenséget! Számon kérünk minden tönkretett évet. Számon kérjük minden éhesen iskolába induló gyerek sírását. Számon kérjük négy millió ember nyomorát. Számon kérjük az egyetemekről pénz miatt lemaradt diákok álmait. Számon kérjük a kisemmizett gazdák és vállalkozók kétségbeesését. Számon kérjük az ellátás nélkül maradt rokkantnyugdíjasok tragédiáját. Számon kérünk minden ellopott forintot, minden elvesztett munkahelyet. Számon kérünk minden tisztességtelen elbocsátást. Számon kérjük a hamis vádat és a hazugságokat. És számon kérünk minden gúnyos, lenéző mosolyt, minden betiltott szót, minden megfélemlítést. Számon kérjük, hogy nem csak a szabadságtól, a biztonságtól és a jóléttől fosztanak meg minket, hanem annak reményét is elveszik, hogy a holnap jobb lehet mint a ma. Ezért kell és ezért fogjuk leváltani Orbán Viktor hazugságra, megfélemlítésre és korrupcióra épülő rendszerét. Kedves Barátaim! De azzal, hogy Orbánt megbuktattuk feladatainknak még nincs vége. Atomjaira kell zúzni az orbáni centrális erőteret, majd egy új rendszert kell felépíteni, amely egy új, igazságos Magyarország lesz. Az építkezéshez pedig három dolog kell! Kell egy jó terv – hogy milyen legyen az új otthonunk. Kell a jó alapozás, amire mindezt építhetjük. És kellenek erős akaratú, határozott és elszánt emberek, akik végigviszik mindazt, amit elterveztek.

Azaz világos vízió, megvalósítható program, és az ezért tenni akaró emberek mindennapi munkája kell. Ez Magyarország sikerének kulcsa. Hölgyeim és Uraim! Először meg kell állapodnunk abban, hogy milyen legyen az új Magyarország! Ehhez új közmegegyezésre van szükség. Mi egy igazságos Magyarországban hiszünk. Olyan országot akarunk, ahol a gazdaság, a növekedés, mindannyiunk jólétét szolgálja, nem csak a kiváltságos kevesekét! Ahol tiszta és kiszámítható viszonyok uralkodnak és a jog mindenkit megillet. Olyan Magyarországot akarunk, ahol az egyre nagyobb fejlődés, egyre nagyobb szabadságot teremt minden magyar embernek. Mert egy igazságos országban mindenkinek van biztos jövője: minden szülő és fiatal biztos lehet abban, hogy a lehető legjobb oktatásban részesül majd, a család anyagi helyzetétől függetlenül, minden nyugdíjas biztos lehet abban, hogy méltóságban élhet, és nem kell a nyomortól rettegnie, aki pedig megbetegszik az biztos lehet abban, hogy európai színvonalú ellátást fog kapni, mindenki, aki akar és tud dolgozni, az biztos lehet abban, hogy lesz munkahelye és tisztességes fizetése, és mindenki, aki szegény, az egészen biztos lehet abban, hogy nem hagyjuk magára, mert mi senkit nem hagyunk hátra. Tudom, hogy sokan azt kérdezik, mindezt hogyan fogjuk megvalósítani? Nos, felelős gazdaságpolitikával, igazságos társadalompolitikával és erős demokráciával. Erős, növekvő és dinamikus gazdaságot teremtünk. Olyan gazdaságot, ahol egyre több munkahely jön létre, és amely egyre nagyobb jövedelmet biztosít. Ezt csak úgy érhetjük el, ha többet tudunk termelni mint ma, ráadásul nagyobb tudásra alapozva. A skandináv országok példáján megtanulhattuk, hogy egy ilyen tudásalapú gazdaság megteremtésének előfeltétele az oktatás fejlesztése. Ezért tartjuk az oktatást stratégiai ágazatnak. Ezért kell minél több forrást biztosítanunk ahhoz, hogy minél többen ingyen tanulhassanak és képezhessék magukat.

A gazdasági növekedés hasznából tudjuk ugyanis enyhíteni a szociális válságot, felszámolni a nyomort és garantálni mindenki számára a létfenntartáshoz szükséges feltételeket. A gazdaság bővüléséből tudjuk fejleszteni a közszolgáltatásokat, fenntartható módon finanszírozni az egészségügyet és növelni az ott dolgozók bérét. Ebből tudunk tisztességes nyugdíjat garantáló rendszert fenntartani. Tehát, a növekvő gazdaság hasznát igazságosan kell elosztani, hogy mindenki esélyt kaphasson a felemelkedésre. Mert valódi szabadság csak ott van, ahol lehetőség is van. Tisztelt Jelenlévők! És erős demokráciát is kell teremtenünk, hogy soha többé ne fordulhasson elő az, hogy bármilyen kormány vagy bármilyen hatalom támadást intézhessen szabadságunk ellen. Hogy többé soha ne fordulhasson elő, hogy rólunk döntenek – nélkülünk. Hogy kaján vigyorral a szájuk szélén vegyék semmibe alapvető demokratikus és nemzeti értékeinket. De a szabadságnak együtt kell járnia a demokratikus renddel is. Mert a demokrácia nem egyenlő a rendetlenséggel, a tehetetlenséggel, a törvénysértések és jogtalanságok eltűrésével, a következménynélküliséggel. Ehhez pedig számonkérhető, de erős államra van szükség, amely a törvényeket betartja és be is tartatja. Mindenkivel, kivétel nélkül! Kedves Barátaim! Az Új Magyarország akkor lesz sikeres, ha egy megújult Európa részévé válik. És ennek az új Európának a létrehozásában nekünk is aktív szerepet kell vállalnunk. Mi nem bezárni, hanem kinyitni akarjuk Magyarországot. Mert a sokszínűség és a különbözőség nem gyengíti, hanem erősíti az országot. Az európaiság, a mélyülő integráció nem gát, nem stigma, hanem lehetőség, hogy elérjük céljainkat. Ezért szélesre fogjuk tárni az ajtókat, de megnézzük, hogy kit és mit engedünk be rajta. Mindenkit szívesen fogunk várni, aki itt akar befektetni, dolgozni, értéket teremteni és közvetíteni, de határozottan fogunk fellépni azokkal szemben, akik csak kihasználni akarnak bennünket.

És ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, nem csak megegyezni kell, hanem kiegyezni is. Mert olyan ország nem jöhet ki a kátyúból, amelynek társadalma ennyire egymásnak feszül. Mi békét szeretnénk! Nem a tisztességes, jó szándékú jobboldali honfitársainkkal van a baj. Ők ugyanúgy szenvednek a szegénységtől és kilátástalanságtól. Számunkra egy Magyarország van. Egy a bajban és a szegénységben, de egynek kell maradnia a gyarapodásban és a fejlődésben is. És minderre nem kell húsz évet várni kedves barátaim. Persze pusztán a kormányváltástól nem lesz egy csapásra nagyobb a jólét. Nem is ígérek ilyet. De azt igenis ígérhetem, hogy a választás másnapjától több lesz a kormányban a tehetség és a szakértelem, hogy megállítsa a visszaesést és megalapozza a gyarapodást. Ez az általunk képviselt progresszív baloldali politika célja és lényege: hogy évről évre egy kicsivel jobb és könnyebb legyen az élete minden magyarnak. Honfitársaim Egy vezetőtől a legfontosabb elvárás, hogy őszintén, határozottan és egyértelműen megmondja: mi a célja, és milyen úton akarja elérni azt. Ha ezt egy vezető nem teszi meg, akkor azt is hiába várja, hogy felsorakozzanak mögé az emberek. És ezt várják az elbizonytalanodott szavazók is. A bizonytalankodókat pedig bizonytalansággal nem lehet sem meggyőzni, sem felrázni. Határozott irány, elszántság és tettrekészség. Ez kell az új rendszerváltó erő megszervezéséhez és az új igazságos Magyarország megteremtéséhez is. Én mindezt azért csinálom, mert hiszek abban, hogy a baloldal politikája teszi szabaddá, biztonságossá és gyarapodóvá az országot. És minél többen jönnek velünk, annál több lesz az esély, hogy mindez valósággá váljon. Mert a nagy változáshoz, a rendszer-változáshoz erős többség kell! És most történelmi felelősségünk, hogy megteremtsük ezt az erős többséget! Hölgyeim és Uraim!

Meggyőződésem, hogy ha értékeinkben és céljainkban osztozunk, akkor megegyezünk az elérésük és megvalósításuk módjában is. Sem politikai, sem technikai akadálya nem lehet annak, hogy a kormányváltó többségből erős, új rendszerváltó egység legyen. Ezért javasoltam Bajnai Gordonnak, hogy tegyünk egy nagy lépést az ellenzéki összefogás irányába. A továbblépés módjában és az együttműködés alapelveiben szombaton megállapodtunk: Egyetértettünk abban, hogy az Orbán-rendszer leváltása nemzeti érdek. És abban hiszünk, hogy az ellenzéki összefogás a választási győzelem előfeltétele. Ezért abban maradtunk, hogy: 1. 2014-ben egy közös demokratikus jelölt kell, hogy szemben álljon a Fidesszel. 2. Az addig hátra levő időközi választásokon egyeztetett módon történik a jelöltállítás és a kampány. 3. Közös felelősségünk, hogy a politikai akcióink ne gyengítsék az összefogásban érintett partnereket. 4. A szervezetfejlesztés, tagtoborzás, a jelöltek kiválasztása nem egymás rovására történik. Az MSZP megyei elnökeinek pedig máris feladatul szabtam, hogy a 106 választási körzet mindegyikében vizsgálják meg, hol és miben van lehetőség a kormányváltó erők helyi együttműködésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szombaton az első lépést megtettük. Most pedig azt javaslom, hogy tegyük meg a második lépést is: megküldöm a négypontos nyilatkozatot a többi demokratikus, együttműködésre hajlandó pártnak – a Demokratikus Koalíciónak, az MSZDP-nek, a SzEM-nek, és a Liberálisok pártjának – és kérem őket, hogy ők is csatlakozzanak a megállapodáshoz. Ha közös értékeink összekötnek minket, akkor ezt ki is kell nyilvánítanunk!

Hiszem, hogy mindez újabb jelentős lépés lesz azon az úton, amelynek végén, 389 nap múlva leváltjuk az Orbán-kormányt, lebontjuk az Orbán-rendszert, és elkezdjük felépíteni az új, igazságos Magyarországot! Hajrá MSZP! Éljen Május elseje!