Mesterházy Attila levele Péterfalvi Attilának

MSZP Sajtóosztály

dr. Péterfalvi Attila   elnök úr részére
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Budapest
Tisztelt Elnök Úr!
Országgyűlési képviselőként és a Magyar Szocialista Párt, az Együtt ­– a Korszakváltók Pártja, a Pártbeszéd Magyarországért Párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt jelölőszervezetek által állított  országos lista vezetőjeként az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:  Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján a következő bejelentést teszem:
Mint ahogy azt természetesen Ön is tudja, az országgyűlési  képviselők 2014. április 6-i választásának előkészítése során a jelölés  új, ajánlóíves rendszerével kapcsolatban (a szintén új, az ajánlások  bármi áron való megszerzésére sokakat törvénysértések, bűncselekmények  árán is ösztönző jelölttámogatási rendszertől sem függetlenül)  különleges személyes adatokkal tömeges és súlyos visszaélések történtek.
Már a hivatalos forrásból megismerhető adatok (a jelöltek, illetve a sem a szükséges szervezeti háttérrel, sem a szükséges ismertséggel nem  rendelkező, mégis sikeresen országos listát állító pártok nagy száma, az egyes választókerületekben több tucatot meghaladó jóváhagyott és ennél  is lényegesen magasabb elutasított jelöltek száma, a jelöltállítási  kérelmek rendkívül magas elutasításai aránya) is tömeges jogsértésekre  utalnak. A sajtóbeszámolók alapján ugyanakkor egyértelmű, hogy tömeges  jelenség volt az ajánlóívek másolása és cseréje, sőt több esetben (két  hódmezővásárhelyi és egy paksi ügyben, nyilvánvalóan a jéghegy  csúcsként, véletlenül feltárt jogsértés alapján, például a választási  bizottság tagja aláírásának hamisítása esetén) büntetőeljárás is indult a visszaélések miatt.
Ön is pontosan tudja: az Ön hivatali idejében ez volt a  legsúlyosabb, összességében az információs önrendelkezési jogot és ezen  keresztül más alapjogokat a legkiterjedtebb közvetlen és közvetett  jogsérelmet eredményezve sértő tömeges jogsértés. Nemcsak arról van szó, hogy választópolgárok százezreinek pártállására, politikai véleményére  vonatkozó adatok kerültek jogosulatlan személyekhez, hanem arról is,  hogy a jogsértők nyeregben érezhetik magukat, hiszen céljuk teljesült,  így ők és a többiek sikerén felbuzdult újabb szereplők a lebukás  minimális veszélyével ismételhetik majd meg a jogsértést már az idei év  másik két választásán is. Felhívom a figyelmet arra, hogy a most  lemásolt, a jogellenes gyűjtők által másolatban megtartott ívek a  következő választásokon is felhasználhatóak, így a jogsértő módszereket  alkalmazó pártok fel nem derítése esetén még akkor is bizonyos lenne az  újabb tömeges jogsértés, ha akkor újabb másolatok már nem készülnének.
Nem túlzás azt mondani, hogy ha csak egy olyan ügy lenne, amit az Ön által vezetett hatóságnak akkor is eredményesen – és bármily furcsán  hangozhat is ez az Ön számára – akár konfliktusokat is vállalva ki  kellene vizsgálnia, ha csak egyetlen ügyet vizsgálhat, az ez.
Ebben a helyzetben Ön eddig ehhez képest annyit tett, hogy a múlt  pénteken közzétett NAIH-703-2/2014/V. számú állásfoglalásában úgy  foglalt állást, hogy maguknak a választóknak sincs jogok arra, hogy  megbizonyosodjanak róla, visszaéltek-e a pártok az adataikkal. Ennek  indokai meghökkentőek, ugyanakkor nem hogy nem zárják ki, hanem  kifejezetten elkerülhetetlenné teszik, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság a következő hetekben minden erőforrását arra koncentrálja, hogy feltárja a visszaéléseket, azonosítsa az azokat  lehetővé tevő szabályozási hiányosságokat, megnevezze a jogsértőket,  felderítse a jelenleg is jogosulatlanul kezelt adatbázisokat és  bűncselekmény esetén feljelentéseket tegyen. Ön és munkatársai ugyanis a választási szervek drága, Ön szerint a különleges adatok jogszerű  kezelésének ellenőrzésére nem fordítható munkaidejének kímélete mellett  is elvégezhetik a gyanús ívek áttekintését, hiszen a választási szervek  feladataik ellátásához a jelölőíveket jellemzően már nem fogják  használni.
Ennek a munkának az elvégzésére a választásokig hátralévő hetek  mellett még a szavazást követő kilencven nap áll rendelkezésre az  íveknek a többi választási irattal együtt történő megsemmisítéséig, amit azonban éppen Ön képes meghosszabbítani azzal, hogy ha ez az eljárások  lefolytatása érdekében kell, akkor akár – az érintettek jogos érdeke, az adataikkal való visszaélés feltárása érdekében – tömegesen él az adatok zárolásának lehetőségével.
Kérem ezért Elnök Urat, hogy a bejelentés alapján folytassa le az  ajánlóívek másolásával összefüggő visszaélések átfogó vizsgálatát, és az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján szólítsa fel a jogsértő  adatkezelőket a jogsérelem orvoslására, illetve azokban az esetekben,  ahol ez a vizsgálat eredményes lezárásához szükséges, az Infotv. 17. §  (4) bekezdése és 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelje el az  adatok zárolását.
Mesterházy Attila,
Budapest, 2014. március 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*