Mesterházy Attila emlékbeszéde

Tisztelt Ház!

Nehéz szívvel állok most Önök előtt. Egy olyan embertől búcsúzom, akinek politikusként és magánemberként is sokat köszönhetek. Ezért megtiszteltetés számomra, hogy e ház falai között a Magyar Szocialista Párt elnökeként, én emlékezhetek meg a magyar és az európai történelem egyik kiemelkedő politikusáról, Horn Gyuláról.

Kevés olyan politikus van, aki korának formálójaként cselekedeteivel beírja magát a történelemkönyvekbe. Ő ilyen volt. És nemcsak, hogy beírta nevét ezekbe a könyvekbe, de egy egész új fejezetet is nyitott: az egységes Európa és a szabad Magyarország megteremtéséről szóló fejezetet.

A kilencvenes évek ellentmondásos és útkereséssel teli világában vált rendszerváltó politikusból rendszer-építő államférfivá. Cölöpöket szedett fel, és cölöpöket vert le.

Az elsők között ébredt rá a régi rendszer tarthatatlanságára, a változás szükségességére. Oroszlánrésze volt a diktatúra rendszerének felszámolásában, és a keletet a nyugattól elválasztó vasfüggöny lebontásában. Meggyőződéssel vallotta, hogy a magyar emberek jólétének feltétele az igazságos, demokratikus és szabad Magyarország megteremtése. Azok közé tartozott, akiknek bátorsága, józansága és elkötelezettsége nélkül nem valósulhatott volna meg a békés átmenet és a demokratikus Magyarország megteremtése.

Ezért tisztelték és becsülték őt Európa-szerte. Ezzel pedig tiszteletet és megbecsülést vívott ki Magyarország számára is. Horn Gyula sokat tett azért, hogy a megszerzett nemzetközi tekintély adta lehetőséggel élni is tudjunk. Történelmi felismerése volt, hogy az új Magyarország gyenge lesz egy átalakuló világban, ha csak egyedül próbál boldogulni. Tudta, hogy az euro-atlanti integráció Magyarország sikerének és felemelkedésének nélkülözhetetlen kerete.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Elkötelezett baloldaliként történelmi szerepe volt a demokratikus és modern MSZP megteremtésében. Erős kézzel és fáradhatatlan munkával szervezte újjá a hazai baloldalt.

A teljes megsemmisülés határáról, mások által teljesen reménytelennek tartott helyzetben ambiciózus célokat mert kijelölni az MSZP számára, mint a párt megújítása és újjászervezése, a nemzetközi elismertség megszerzése, a váltópárti státusz elérése, és a választási győzelem.

Négy év alatt kormányzó erővé és megkerülhetetlen tényezővé tette az MSZP-t. Miniszterelnökként pedig következetesen folytatta Magyarország demokratikus átalakítását, hazánk euro-atlanti integrációját.

Kormánya nehéz döntések árán, a szakadék széléről fordította vissza és állította fejlődési pályára a magyar gazdaságot. A kisemberek következetes képviseletével pedig biztonságot és kiszámíthatóságot hozott a nehezebb sorsú emberek életébe. Ő is nehéz sorból indult. Gyermek- és fiatal korában megtapasztalta a nyomort, de bármilyen magasságba emelkedett is, soha, egy pillanatra sem felejtette el, hogy honnan jött.

Reálpolitikus volt, aki mindig előrébb látott, mint kortársai. Kiváló politikai és taktikai érzékével helyes célokat tűzött ki, és azokat el is érte. Ezért lehetett a rendszerváltás utáni Magyarország legsikeresebb miniszterelnöke. Mindig elismerte a teljesítményt, ezért tisztelték. Ahogy ő is megadta a tiszteletet mindenkinek: barátnak, szövetségesnek és politikai ellenfélnek egyaránt.

Olyan politikai kultúrát képviselt, amely a párbeszéden és a kompromisszumok keresésén alapul. Hitt a konfliktusok tárgyalásos rendezésében, mert tudta, hogy a stabilitás feltétele, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása.

Számunkra, baloldaliak számára Horn Gyula több volt, mint politikus, több volt mint miniszterelnök, több volt, mint pártelnök. Halála pótolhatatlan veszteség.

Politikai életútja példa arra, hogy a magyar emberek és a nemzet valódi érdekeinek felismerése és azok helyes és következetes képviselete mindennél előbbre való.

Büszke baloldali, valódi demokrata, igazi államférfi volt!

Nyugodjék békében!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*