Mérföldkő a nemzetközi adózásban: már jövőre komoly szigorításokra számíthatnak a multik

Holnap véglegesítik a G20-as államok azokat az OECD által október 5-én bemutatott ajánlásokat, amelyek mérföldkövet jelentenek az egyre erőteljesebbé váló adóelkerülés, a nemzetközi adózási kiskapuk felszámolásában. A BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) néven közzétett akcióterv már 2016-tól alapvető változásokat eredményez a multinacionális cégek adótervezésében, amire a magyarországi leányvállalatoknak is már most meg kell kezdeniük a felkészülést.

Az OECD két éve dolgozik a 15 pontból álló BEPS akcióterv összeállításán, melynek célja, hogy létrehozzon egy olyan egységes konszenzusos nemzetközi adózási szabályzatot, amely jelentősen korlátozza az agresszív adótervezés lehetőségét a nemzetközi cégcsoportok számára. E kiindulási pontból nézve a projekt fő céljai:

  • szorosabban kapcsolódó nemzetközi adózási irányelvek létrehozása;
  • annak biztosítása, hogy a gazdasági tartalom elve szerint adózzanak a cégcsoportok, tehát abban az országban, ahol a valós tevékenység, érték és így a bevétel keletkezik;
  • nagyobb átláthatóság megteremtése az adóhatóságok számára a határon átnyúló, nemzetközi ügyleteket és globális cégstruktúrákat illetően.

A mostani ajánlásban szereplő akciótervek közül a multinacionális cégek működése szempontjából a következőknek lesz a legnagyobb hatásuk:

  • Hibrid ügyletek: ezen ügyletek esetében cél a kettős nem adóztatás veszélyének kiküszöbölése. Jelenleg az ilyen jellegű tranzakciók lehetőséget adnak például az igénybevevő fél országában a költségek adózási célú levonására, anélkül, hogy a másik fél országában az ügyletből származó bevétel után adófizetés történne, így egyik országban sem történik adófizetés.
  • Transzferár: A cégeknek a jövőben a Country-by-Country Report keretében a jelenleginél sokkal több adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóságok számára az átláthatóság biztosítása érdekében. Az adatok köre ezentúl kiterjed például az árbevétel, az adózás előtti eredmény, a munkavállalók száma és a megfizetett adó mértéke is. A kapcsolódó hazai jogszabályváltozás várhatóan a dokumentációs kötelezettségek növelése mellett az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások kezelését, valamint a költség-hozzájárulási megállapodásokat is érinti majd.
  • Nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos visszaélések: Az ajánlás a jövőben nem teszi lehetővé az adóelőnyök kihasználását egy olyan államban, ahol a multinacionális cégcsoport mindössze csak egy holding társasággal van jelen, és valós tevékenység nem történik a holding országában.

Az OECD a javaslatok kidolgozásakor szorosan együttműködött az Európai Unióval. Ennek megfelelően, mivel Magyarország nem csak OECD, de EU tag is, így a most véglegesített ajánlások a magyar szabályokat is érinteni fogják, ami alapján változásokra lehet számítani hazai szinten is a közeljövőben. Ezzel párhuzamosan a vállalkozásoknak már most meg kell kezdeniük az adóstruktúrájuk áttervezését globális és lokális szinten egyaránt, amiben minden eddiginél nagyobb szerep hárul majd a megfelelő hátterű és felkészültségű adótanácsadó cégekre is.