Megújult az Ökumenikus Segélyszervezet Hajléktalanok Nappali Melegedője Gyulán

A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény magasabb színvonalon tud ellátni több rászorulót. Közel 46 millió forintból újult meg az Ökumenikus Segélyszervezet Gyula, Zrínyi tér 2. alatti hajléktalanokat segítő intézménye. A teljes renoválás melletti épületbővülés az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0017-es számú, „Esély a felzárkózásra – hajléktalanok nappali ellátásának modernizációja Gyulán” elnevezésű projekt keretében teljesen megújult az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális és Fejlesztő Központ Nappali Melegedője és Népkonyhája.

Az épület renoválása, illetve új szárnnyal történő bővítése több okból is komoly fejlesztést, nagy erőlelépést jelent az ellátásban. A megnövekedett devizaterhek következtében lakhatásukat elvesztők száma, valamint az intézményt korábban nem látogató, de az utcai szociális szolgálat által felkeresett és a szakszerű ellátásba bevont rászorulók száma is növelte a segélyezettek körét. Többek között ezen indokok miatt jelentősen megnőtt az igény az ingatlan korszerűsítésére, bővítésére, valamint az épület korábbi állapota is megkövetelte a megújulást. Az átalakításnak köszönhetően modern és jól használható helyiségek, közösségi terek várják a szervezettől segítséget kérőket, s a fejlesztés egyúttal lehetőséget biztosít a férőhely számának növelésére is. A felújítás keretében a Központ kialakított egy számítógépekkel és internet hozzáféréssel rendelkező helyiséget, ahol az ellátottaknak lehetősége van például korszerű módon és hatékonyan munkát keresni. A Nappali Melegedő épületében kap helyet a Népkonyha is, amely amellett, hogy egyedüli szolgáltatás a megyében, hiánypótló szerepet tölt be Gyulán, hogy a városban élő nehéz sorsú emberek számára napi egyszeri étkezést biztosítson. Az épület felújításával egyszerre megszépült az intézmény udvara is, amely így minőségi teret biztosít a szakmai és közösségi programok szabadban történő megtartására.