MEGÚJULT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MISKOLCON

150 millió forintos felújítás és fejlesztés valósult meg az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett miskolci családok átmeneti otthonában. Az átfogó renoválás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, továbbá vállalatok és magánszemélyek adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Az épület ünnepélyes átadóján Lehel László, a Segélyszervezet elnök-igazgatója mellett részt vett Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (EMMI), Pfliegler Péter Miskolc MJV alpolgármestere, valamint a fejlesztést, illetve a szervezetet stratégiai partnerként támogató Vodafone Magyarország Alapítvány képviseletében Major Péter ügyfélszolgálati igazgató is. 

A sajtótájékoztatón Lehel László elnök-igazgató a köszönet szavát tolmácsolta azok felé, akik segítségével, közreműködésével és támogatásával megújulhatott az intézmény. Elmondta, hogy a pályázaton elnyert 108 millió forintos összeget a segélyszervezet adománygyűjtése során adakozó magánszemélyek egészítették ki több tíz millió forinttal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Megyei Kormányhivatal támogató közreműködése nagy segítség volt a kivitelezés során. Köszönet illeti a tervezőket, kivitelezőket, valamint az intézmény dolgozóit és lakóit, akik türelmesen viselték a felújítás okozta nehézségeket. Lehel László kiemelte a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatását, akik 2010 óta rendszeresen és több féle módon, stratégiai partnerként támogatják az Ökumenikus Segélyszervezetet. Segítségüknek köszönhetően most például a miskolci intézményt biztonsági rendszerrel szerelhették föl. Novák Katalin államtitkár az esélyteremtés feladatát hangsúlyozta – az Ökumenikus Segélyszervezettel való együttműködés mozgatórugójaként is. Az államtitkár kiemelte: fontos, hogy nem hosszú távú, hanem hosszú távra szóló segítséget kapnak azok a családok, akik az átmeneti otthonokban élnek, s a maguk erejéből nem tudnak talpra állni. Az intézményben mintát, modellt kapnak a család helyes működéséről, amely ismereteket később saját, önálló életvitelükben tudnak kamatoztatni. Novák Katalin elmondta, hogy mindig örömmel működnek együtt a sokrétű, gazdag tevékenységi körrel bíró Ökumenikus Segélyszervezettel, mert a főbb céljaik azonosak. Az államtitkár kiemelte, hogy itt ismét egy civil – vállalati – kormányzati közös eredményről van szó, mely a magánszemélyek adományaival egészen széles körű társadalmi összefogássá nőtt. Pfliegler Péter Miskolc MJV alpolgármestere példaértékűnek nevezte az intézmény felújítását övező együttműködést, s örömét fejezete ki afelett, hogy az önkormányzat ily módon is részese, támogatója lehet a szegényeket segítő munkának. Major Péter, a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati igazgatója nagy vonalakban ismertette a vállalat társadalmi felelősségvállalásának főbb irányvonalait. Elmondta, hogy cégük 2008 óta van jelen ügyfélszolgálatukkal a városban, így kifejezetten fontos, hogy ebben a régióban is segítsenek, ahogy tudnak – önkéntes munkával és anyagi támogatással egyaránt. Örömükre szolgál, hogy ebben a munkában komoly együttműködő félre találtak az Ökumenikus Segélyszervezetben. A sajtótájékoztató egy az EMMI, a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködésében készült négyperces, a kapcsolati erőszak áldozatait segítő szemléletformáló kisfilm megtekintésével, majd a megújult intézmény körbejárásával fejeződött be.

Kívül és belül is teljesen megújult az intézmény

Teljesen megújult az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci szociális és fejlesztő központja. A nagyszabású fejlesztés szükségességét az épület folyamatosan romló állapota indokolta, amely már veszélyeztette annak rendeltetésszerű használatát. A központ egyes részei halaszthatatlan felújítást igényeltek: ezen részek válaszfalaiban lévő hőszigetelő betétek összeroskadtak, illetve megtelepedtek benne a kártevők. A vizes helyiségekben a tartóváz több helyen elkorhadt, leromlott a vizesblokkok állapota, hiányzott a teljes vízszigetelés. A tetőszigetelés elöregedéséből adódóan több helyen fel- és leázások voltak tapasztalhatók. Az épületben egyesített szárnyú nyílászárók voltak beépítve, amelyek vetemedtek, korhadtak, nem záródtak jól, s nem feleltek meg az energiatakarékossági szempontoknak sem. A megromlott állagú épület felújításán túl az átmeneti otthonba érkező családoknak nyújtott ellátásban olyan új igények és követelmények fogalmazódtak meg, amelyeknek az intézmény további korszerűsítés nélkül nem tudott megfelelni. A 2014 szeptemberében elindult felújítás és bővítés fő célja az volt, hogy minden ellátott, bent lakó család számára biztosíthatóak legyenek a méltó életkörülmények, valamint az ellátások hatékony működéséhez ideális háttér, infrastruktúra álljon rendelkezésre.

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0140 számú, „Új utakon – Családok átmeneti otthonának felújítása Miskolcon” elnevezésű projekt keretében az Európai Unió (az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával) 108 millió forinttal támogatta a beruházást. A pályázati forrást az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló családokért végzett munkájára indított országos adománygyűjtései (szeretet.éhség. adventi adománygyűjtés, Felhőtlen gyermekkor kampány) keretében magánszemélyektől érkezett pénzadományok egészítették ki összesen 150 millió forintra. Ez az összefogásnak köszönhetően az intézmény szinte minden helyisége megújult: a 15 lakószobán kívül a fejlesztő- és csoportfoglalkozásoknak helyet adó termek, a mosdók, konyhák, de még a folyosók, közlekedők, raktárak, irodák is teljesen felújításon estek át. Az energiatakarékosság és a költséghatékony működés jegyében az épület hőszigetelésére (pl. nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, külső szigetelés) is nagy gondot fordítottak a felújítás során. A munkálatok során az épület teljes körű akadálymentesítése is megtörtét, hogy mozgáskorlátozottak is gond nélkül igénybe tudják venni az Ökumenikus Segélyszervezet intézményének szolgáltatásait. Az átmeneti otthonban kiemelt szempont, hogy családok és a gyermekek számára szervezett programok ideális körülmények között valósulhassanak meg, ezért az intézményben egy nagyobb csoportszobát is létrehoztak. Az átalakításnak köszönhetően mostantól modern, barátságos, energiatakarékos és jól használható lakóhelyiségek, közösségi terek várják az Ökumenikus Segélyszervezettől segítséget kérő családokat Miskolcon.

Egyedülálló fejlesztés és stratégiai együttműködés a Vodafone-nal

Az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci átmeneti otthonának felújításával párhuzamosan, az intézményben a biztonságot növelő fejlesztések is történtek. A Vodafone Magyarország támogatásának köszönhetően az intézmény egészét biztonsági kamerarendszerrel szerelték fel és elektromos kaput telepítettek. Az országban egyedülálló fejlesztésként, a sok esetben bántalmazás miatt menekülő családokat fogadó otthonnak azt helyiségét, amelyben a bántalmazó és az otthonban menedéket keresők találkozása történhet, kép és hangrögzítő eszközökkel látták el, ezzel is növelve a gondozottak biztonságát. Szintén a Vodafone támogatásával készülhetett el az a sajtótájékoztatón bemutatott, a kapcsolati erőszak témakörével foglalkozó kisfilm is, amelyet a jövőben a Segélyszervezet munkatársai középiskolai prevenciós foglalkozásaikon tudnak majd használni.

A miskolci intézmény átadásán tartott sajtótájékoztató keretében az Ökumenikus Segélyszervezet és a Vodafone Magyarország képviselői stratégiai együttműködést jelentettek be, évi összesen 10 millió Ft-os támogatási keret rögzítésével. Mint mondották, a 2010-ben megkezdődött partnerség alatt eddig is szoros együttműködésben voltak a felek: az 5 éve életre hívott Vodafone Humanitárius Alap létrehozásának célja a humanitárius jellegű segítség és támogatás nyújtása katasztrófák áldozatainak Magyarország területén, valamint krízistámogatás nyújtása volt rászoruló családoknak. Ennek keretében több hazai árvíz illetve a vörösiszap katasztrófa, a rendkívüli hidegek, valamint belvizek károsultjai kaptak azonnali támogatást. Az évente 5 millió forinttal feltöltött Alapból több alkalommal finanszíroztak 1000 fős ételosztásokat, illetve a vállalat dolgozói mindemellett számos alkalommal segítették önkéntes munkával (pl. ételosztás, ruhagyűjtés, adománygyűjtés) az Ökumenikus Segélyszervezetet. „A most bejelentett stratégiai partnerség keretében az eddigi együttműködés új elemmel bővül.” – mondta Major Péter, a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati igazgatója. „A Vodafone ’Mobiltechnológiával a családok védelméért’ program elsődleges célja a bántalmazottakat ellátó krízisközpontok védelme. Első lépésként a miskolci központ biztonsági rendszerét építettük ki, a következő években pedig az évi 5 millió forintos támogatásból a Segélyszervezet bántalmazás elől menekülő családokat befogadó további központjainak fejlesztését kívánjuk segíteni” – tette hozzá.

 

Az intézmény működéséről a mindennapokban

Az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona az anyagi okokból vagy kapcsolati erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújt menedéket. Az ország egész területéről fogad kiskorú gyermekeket nevelő szülőket. Az intézményben töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre. A biztonságos lakhatáson túl a gyermekek fejlesztő programokban vesznek részt, iskolán kívüli felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítik őket a munkatársak. A szülők életvezetési, munkaerő-piaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadást kapnak, hogy a család megerősödjön, és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. A segélyszervezet szakemberei a család helyzetét feltérképezve, velük szorosan együttműködve nyújtanak személyre szabott segítséget. Az intézmény befogadó képessége 40 fő. Egy évben átlagosan 20 család, azaz mintegy 100 gyermek és 30 szülő részére biztosít ideiglenes elhelyezést. Indokolt esetben az Ökumenikus Segélyszervezet az intézmény elhagyása után is gondoskodik a korábbi lakók elhelyezéséről, támogatásáról. Úgynevezett kiléptető házakat is üzemeltet, amelyeket több egyéb szolgáltatással együtt pályázat útján vehetnek igénybe a kérelmezők, hiánypótló segítséget kapva az önálló élet megteremtéséhez. A kapcsolati erőszak elől menekülőknek azonnali menedéket kínál az intézményben működő Kríziskezelő Központ, ahol a bajbajutottak teljes körű ellátásban és kiterjedt szakmai támogatásban részesülnek.