Lehet egy lépéssel több?

Lehet egy lépéssel több?  Testi és lelki hátrányok kezelése a Családok Átmeneti Otthonában. „Egy TÁMOP program tapasztalatai”

Fenti címmel szervezett ma konferenciát az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnokon. A meghívott előadók között a projektek végrehajtásában közreműködő munkatársak és szakemberek, valamint a megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője is szerepelt, akik egyrészt a kétéves projektben elért eredményeket, szakmai tapasztalatokat értékelték előadásaikban, másrészt beszámoltak a krízisellátás területéről is.

A konferencia betekintést nyújtott a projekt két évének eredményeibe, tapasztalataiba, valamint a Segélyszervezet családokkal, gyermekekkel végzett tevékenységébe és a krízisellátásba. Ugyanakkor lehetőséget adott a Jász-Nagykun-Szolnok megye településein működő és a gyermekjóléti alapellátás keretében dolgozó munkatársak, valamint a jelzőrendszer tagjai számára újabb együttműködésekre, kapcsolatépítésre, és ezáltal a programban szereplő célcsoport esélyegyenlőségének hatékonyabb elősegítésére.

A 2011-ben indult TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0007 „Lépésről lépésre” – hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon című projekt céljai a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek és családjaik oktatási rendszeren kívüli komplex, preventív programokkal történő integrációs esélyeinek növelése voltak, valamint hasonló céllal a szülők számára szervezett készségeket, képességeket fejlesztő foglalkozások szervezése. A program két éve alatt a családok átmeneti otthonaiban élő, valamint a gyermekjóléti alapellátás körébe bevont 146 gyermek és 116 felnőtt került bevonásra a projekt által kínált szolgáltatásokba.

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2001-ben nyitotta meg a szolnoki családok átmeneti otthonát, mely 40 férőhellyel fogadja a válsághelyzetbe került gyermekes családokat, és nyújt nekik segítséget. Az intézmény Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedülálló módon működik. Megalakulása óta több alkalommal szervezett Szolnokon, illetve a megyében (egyes témákban országos) konferenciákat, amelyek az előadásokon, tájékoztatásokon túl a szakemberek találkozására, tapasztalatcseréjére is lehetőséget biztosítottak. Az itt megfogalmazott problémák segítenek a már meglévő szolgáltatások fejlesztésében, valamint újabb programok indításában is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*