Közösségi Agrármarketing Kódexet írtak alá az OMÉK-on

Megismertetni, megszerettetni és eladni a magyar élelmiszeripari termékeket külföldön és itthon – ez a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóság és vele együtt 26 agrárágazatot képviselő reprezentatív állami és szakmai szervezet közös célja. A széles körű együttműködés első lépése a Közösségi Agrármarketing Kódex közös megalkotása és aláírása volt, amelyet ünnepélyes keretek között írtak alá az OMÉK-on szeptember 24-én.

Fotó: Juhász Melinda

A Közösségi Agrármarketing Kódex az együttműködők közös céljait és érdekminimumát fogalmazza meg a közösségi agrármarketingre vonatkozóan: a magyar termékek ismertebbé tételének fontos feltétele az összefogás megerősítése, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása és az ezek eredményeként megvalósuló sikeres közös marketingtevékenység. A Kódex Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiával összhangban határoz meg stratégiai irányokat, s kijelöli azokat a konkrét területeket, amelyeken a jövőben a felek együttműködnek.

A Kódex megalkotásába a kezdeményező Agrármarketing Vezérigazgatóság valamennyi érintett szervezetet bevonta, a végleges dokumentum közel egy éves egyeztetési folyamat végén az aktívan közreműködő reprezentatív partneri szervezetek véleményének beépítésével született meg.

Az együttműködésben jelenleg állami szereplők, termékpályákat képviselő reprezentatív szervezetek, valamint az agrárium területén tevékenykedő termelői csoportok vesznek részt.

A Kódex partneri köre nyitott, a jövőben csatlakozhat valamennyi olyan szakmai, állami, önkormányzati vagy civil szférában tevékenykedő szervezet , amelynek tevékenységét a közösségi agrármarketing valamilyen módon érinti, és aktív együttműködésre kész a Kódex partneri hálózatával.

A megállapodást kezdeményező Agrármarketing Vezérigazgatóság továbbra is felvállalja, hogy a Kódex aláírását követő együttműködési folyamatot koordinálja, és kétévente lehetőséget biztosít a partnerek számára, hogy közös akarattal újragondolják, véleményezzék és módosítsák a Kódex szövegét.

Lipcsey György, a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketingért felelős vezérigazgató-helyettese szerint partnerségen és bizalmon alapuló szemléletváltásra van szükség az agrármarketingben: –Fontos, hogy a kormányzati szinten kitűzött szakmai célokat stratégiai szinten magunkévá tegyük, de a legfontosabb, hogy ezt az érintettekkel, piaci szereplőkkel együtt tegyük meg. A közösségi agrármarketing nem éri el célját, ha az egyes ágazatokban a programok nem koherensek, a források szétaprózódnak, felhasználásuk hatékonysága nem biztosítható. A Kódex az agrárszektor releváns képviselőinek köszönhetően jött létre, nemcsak a közös fellépést, hanem a szektor partneri együttműködését is deklarálja, amit az egyik legfontosabb eredménynek tartunk. Ilyen léptékű együttműködésre nem volt példa korábban. Joggal bízhatunk tehát abban, hogy a hazai közösségi agrármarketing tevékenység minden eddiginél sikeresebb és hatékonyabb lesz – hangsúlyozta Lipcsey György.

 

A Közösségi Agrármarketing Kódex-et aláíró szervezetek:

 1. Biokontroll Kft.
 2. Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
 3. Fruitveb
 4. Gyógynövény Szövetség
 5. Juh Terméktanács
 6. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
 7. Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete
 8. Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség
 9. Magyar Biokultúra Szövetség
 10. Magyar Díszkertészek Szövetsége
 11. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség
 12. Magyarországi Borlovagrendek Országos szövetsége
 13. Magyar Nemzeti Kereskedőház
 14. Magyar Pékszövetség
 15. Magyar Szeszipari Szövetség
 16. Magyar Termék Nonprofit Kft.
 17. Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóság
 18. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 19. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 20. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 21. Nyúl Terméktanács
 22. Országos Fűszerpaprika Terméktanács
 23. Önszabályozó Reklámtestület
 24. Tej Terméktanács
 25. Vindependent
 26. Vágóállat és Hús Terméktanács