Közel 300.000 fogyasztási hely szolgáltatója lett a TRV Zrt.

Az állami víziközmű-szolgáltatók közül az egyik legnagyobb integrátoraként a TRV Zrt. 2015-ben immár 270 település és ezzel 291 480 fogyasztási hely ellátója lett. A megnövekedett feladatok a dolgozók létszámának bővülését is maga után vonták, a társaság több mint 1550 főt foglalkoztat. Az integrálás mellett természetesen a zavartalan vízellátás biztosítása is elsődleges cél volt a vállalat számára, amelynek az idei évben is sikeresen megfeleltek, sőt a 2016-os évben további beruházások megvalósítása is szerepel a megvalósítandó tervek között.

 

 

Sikeres évet tudhat maga mögött a TRV Zrt., hiszen az üzemeltetésükben lévő 209 településhez 61 újabb csatlakozott, 84 830 fővel növelve ezzel a fogyasztók számát. A társaság így jelenleg az állami szolgáltatók közül a térség egyik legnagyobb integrátoraként 270 település 291 480 fogyasztási helyen biztosítja az ivóvízellátást.

 

A megnövekedett feladatok, valamint az újonnan átvett települések ellátásából adódóan a TRV Zrt. dolgozói létszáma is nőtt, mely immár meghaladja az 1550 főt. A szakemberek kiválasztásánál továbbra is fő szempont maradt a megfelelő végzettség és gyakorlat mellett, az érintett települések eddigi víziközmű-üzemeltetésben dolgozó kollégáinak átvétele, ezáltal őrizve meg az érintett településeken a közvetlen víziközmű-szolgáltatásban dolgozók munkahelyét. Szintén a magas színvonal biztosítását célozta a meglévő munkavállalók 6 féle folyamatos szakmai továbbképzése is. Ugyanakkor a humán-erőforrás optimalizálása mellett a vállalat folytatta az egységes irányítástechnikai, ügyfélszolgálati és kommunikációs rendszer kialakítását, fejlesztését is 2015-ben.

A folyamatos bővülések természetesen szervezeti átszervezést is igényelnek. Jelenleg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-n belül 4 üzemigazgatóság fogja össze a 6 db víziközmű-üzemeltető üzemmérnökség szakmai feladatait. Az átszervezéseknek köszönhetően az újonnan csatlakozó települések integrálása sikeresen ment végbe, az önkormányzatok kéréseinek, a helyi adottságoknak, valamint az ott lakók érdekeinek figyelembevétele mellett.

 

„Büszkék vagyunk arra, hogy az áldozatos munkánknak, hozzáértésünknek köszönhetően működési területünkön a vízellátás zavartalan volt, a csőtörések, és egyéb műszaki meghibásodások minden esetben 6 órán belül elhárításra kerültek, jelentősebb közegészségügyi probléma nem lépett fel az elmúlt évben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” mondta el Hajdú Gábor, a TRV Zrt. vezérigazgatója.

A társaság ugyanakkor a kiváló, uniós elvárásoknak messzemenően megfelelő minőségű ivóvíz – szolgáltatás biztosítása érdekében 2015-ben is maximális szakmai támogatója, segítője volt a szolgáltatási területükön futó 103 db KEOP pályázatnak.

 

A további fejlesztések a jövő évben is folytatódnak a TRV Zrt.-nél, a vállalat működési területén 13 db beruházás van folyamatban, 22 db projekt előkészítése pedig már megtörtént, melyek megvalósítása a KEHOP (2014-2020) időszakban várható.