Két nap múlva kezdődik a XXI. Budapesti Könyvfesztivál

A Libri Kiadói Csoport eseményei a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon  (Millenáris, 2014. április 24–27.)

 

Elsodort életek

A Libri és a Park Kiadó most megjelenő dokumentumkötetei kapcsán kerül sor az Elsodort életek című kerekasztal-beszélgetésre a Könyvfesztiválon. Április26-án, szombaton 13.00 órátólvendégünk lesz Szegedy-Maszák Marianne, a Csókolom a kezét című memoár szerzője, Fenyő D. Mario, Az elsodort ország – Naplójegyzetek 1944-45-ből című kötetet jegyző Fenyő Miksa fia, és Závada Pál, akinek a Magvető Kiadónál jelenik meg Természetes fény című regénye. Ők hárman beszélgetnek a II. világháború sújtotta Magyarországon megélt különféle sorsokról aSupka Géza-teremben. A moderátor Krizsó Szilvia.

Szegedy-MaszákMarianne családjának kalandostörténeteegyszerrefest képetamesésengazdag,asszimiláns zsidóiparbáró,WeissManfrédés leszármazottainaknagyvilágiéletéről és meghurcoltatásáról,valamintafelső középosztálybelikeresztény családból származóSzegedy-MaszákAladár kétségbeesett küzdelmeiről,melyeketamagyarpolitikaésdiplomácia egyresötétebbéskiismerhetetlenebbjátszmáiban vív.Akétvilágot összekapcsoljaaWeiss-unoka,KornfeldHanna ésSzegedy-MaszákAladárszerelme.

ACsókolomakezétfőhősei−akár alegjobbtörténelmiregényekszereplői−,HannaésAladáraXX.századi magyartörténelemmindenfontos momentumáttestközelbőlnézikvégig:azt,ahogyHorthyéskormányai behódolnakanémeteknek,ahogyan hadszíntérréválikEurópaésBudapest,látjákakoncentrációstáborok mindennapjait,azemigránsok hányattatásaitésazoroszmegszállásdiktatúrábafordulásátis.Aladárszemélyesen találkozik Hitlerrel, Horthyvalésakormeghatározópolitikusaival;Hanna családjánakszalonjábaazországvezetőművészeiésértelmiségejárrendszeresen. Lányuk, Marianneazőnaplójegyzeteik, leveleik és emlékeik mentén ered az elveszett történetek nyomába.

FenyőMiksaa Nyugategyik legendásalapítója, közgazdász, befolyásos politikus, parlamenti képviselő, valamint a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének több mint két évtizeden át ügyvezető igazgatója. Az ország német megszállása alatt bujkálni kényszerült – nem csak zsidó származása miatt. A Gestapo név szerint kereste az 1934-ben megjelent Hitler című tanulmánya miatt, amelyben − felismerve a náci uralom lényegét − óvta Magyarországot ettől a szövetségtől.

Búvóhelyén sajátemlékeibőléstapasztalataibólírt naplótalichthofonátszűrődőfényben.Azelsodortországotnempusztána közvetlen,személyesátélésteszifelejthetetlenné,hanemafolyamatosreflexióazeurópaikultúraállapotára,és a jövőrevonatkozóborúlátójóslatai, melyeknekigazságátvagytévedéseit ki-ki maga is lemérheti, ha visszanéz a küzdelmesXX.századra. Töprengő, mély bölcsesség, megszenvedett tapasztalatok, fájdalom, józanság és tenni vágyás árad Az elsodort ország lapjaiból. A közel hetven évvel ezelőtt vezetett naplónak szinte minden sora ma is a felismerés szorongó örömét adja.

 

„Az egyik legfontosabb hang a holokauszt gyermekeitől.” – írta Henryk Grynberg Bogdan Wojdowski A holtaknak vetett kenyércímű regényéről, mely szintén a Könyvfesztiválra jelenik meg a Park Kiadó gondozásában.

A könyv megrázó tanúságtétel a vészkorszakról; panorámaképet fest a varsói gettó lakosainak sorsáról, attól a pillanattól, hogy 1940-ben megnyitották, egészen 1942-ig, a „nagy akcióig”, melynek során Treblinkába vitték a gettóból a zsidókat.

Az önéletrajzi ihletésű regény főszereplője egy alig több mint tízéves zsidó fiú. Az ő szemével látjuk a falak mögötti világot, ahol érvénytelenné válnak a korábbi szabályok, mindennapossá válik az éhhalál, gyilkos játszmák folynak a túlélésért.

Bogdan Wojdowski 1930-ban, Varsóban született. A vezetékneve valódi, a keresztnevét viszont a Bogdan Kamiński névre kiállított hamis igazolványból vette át – az igazi keresztnevét a regényhőse, Dawid kapta. 1940-ben, a gettó lezárása után a szülők mindennap kijártak dolgozni, így tudták megszervezni azt, hogy elrejtsék a lányukat és a fiukat a falon kívül. Bogdan a szülei elhurcolása után teljesen magára hagyatva különböző helyeken, gyakran üres lakásokban bujkált, így vészelte át a háborút.

Wojdowski soha nem tudta feldolgozni, ami vele történt; 1994-ben öngyilkos lett. De regényével a tanúságtétel iszonyatos feladatát sikerült elvégeznie. A holtaknak vetett kenyér a holokausztirodalom egyik csúcsteljesítménye.

Április 26-án, 14.00 órakor a Márai-teremben Alina Molisak lengyel irodalomtörténész és Halasi Zoltán költő, író, műfordító beszélgetnek a kötetről. A bemutatón László Zsolt színművész olvas fel részleteket a műből.

 

Körforgás

A Kolibri Kiadó elkötelezettje a minőségi gyerek- és ifjúsági irodalomnak. Hisszük, gyerekkönyvkiadóként fontos szerepünk van az olvasóvá nevelésben, ezért a születéstől a felnőtté válásig igyekszünk olvasmányokat adni a gyerek és szülei kezébe. Így van ez az idei könyvfesztiválon is. Most bocsátjuk útjára a Népmesekincstár sorozatunkat, Bajzáth Mária mesepedagógus válogatását, Itt vagyok, ragyogok! Legkisebbek népmeséi 0–4 éveseknek címmel, melyet Schall Eszter rajzai illusztrálnak. Nyitva van a Népmesekincstár! címmel szombaton és vasárnap 15.00 és 16.00 között Bajzáth Mária mesél a Gyerek(b)irodalomban, majd utána Schall Eszterrel dedikál.

Szalóki Ági Körforgás című zenéskönyve igazi családi kiadvány, dalok és mesék füzére, remek zenei anyaggal és Kiskovács Eszter gyönyörű rajzaival. A zenéskönyvből beszélgetéssel fűszerezett minikoncertet (Szalóki Ági és Fenyvesi Márton duóját) élvezhetnek azok, akik szombaton 16 órakor ott lesznek a Millenáris Szabadtéri Színpadánál.

Bosnyák Viktória Tündérboszorkány-trilógiájának második kötete, a Klott Gatya, ne fárassz! új köntösben várja régi és új olvasóit. Pénteken 14 órára rendhagyó író-olvasó találkozóra, szombaton 11 órára dedikálásra várjuk az iskolásokat. És ugyan ő maga nem lesz itt, de a világhírű David Walliams életművéből is újabb kötetet ismerhet meg a magyar közönség, ezúttal a Patkányburgert, mely borzongató, ám mégis a térdünket csapkodjuk a röhögéstől.

 

60 éves a diafilm! – kedvenc mesediafilmjeit szombaton 10.30-tól Süveges Gergő, a diafilm nagykövete, vasárnap 10.30-tól Vágó Piros olvassa fel. Szombaton 10 és 12 óra között a Noha segítségével újrahasznosítjuk a diafilmet, készítünk ékszert, könyvjelzőt, pénztárcát a Gyerek(b)irodalomban!

 

 

A Libri, a Park és a Helikon Kiadó könyvei megtalálhatók a Millenáris B épületének 13-as standján. A Kolibri Kiadót és a Diafilmgyártó Kft.-t keressék a Millenáris D épületében, a Gyerek(b)irodalom szomszédságában, a D8-as standon.