Képünkre és hasonlatosságunkra

Kerekasztal beszélgetés az egyházak jövőképének újraformálásáról

Május 8-án a Károli Gáspár Református Egyetemen Miroslav Volf Képünkre és hasonlatosságunkra címmel megjelentetett kötete kapcsán tartottak könyvbemutatóval egybekötött kerekasztal beszélgetést az egyházak, felekezetek jövőképének szükségszerű újragondolásáról. A Harmat Kiadó által szervezett eseményen részt vett Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora, Ittzés János, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke, valamint Fabiny Tibor, a KRE Hermeneutikai Kutatóközpontjának vezetője. A kiadó a tervek szerint az 56-os forradalom emléknapjára a szerző újabb jelentős művének fordításával készül, amelynek kapcsán várhatóan a világszinten elismert teológus is ellátogat hazánkba.

egyhazas20130508A médiában is komoly visszhangot kiváltó 2011-es magyarországi népszámlálási adatok tükrében – vagyis hogy a nyugat-európai tendenciákhoz hasonlóan nálunk is nagymértékben csökkent a magukat a nagy egyházakhoz tartozónak vallók száma – még inkább aktuális kérdéssé vált az egyházak, felekezetek jövőképének újragondolása. Sokan teszik fel a kérdést: valóban a vallásosság visszaszorulásáról van-e szó, vagy az intézményesült vallásosság egyfajta válságáról, amely átadja helyét más típusú formáknak?

A vitafórum alapjául szolgáló kötet – amely kétségtelenül értékes és időszerű hozzájárulás mind az ökumenikus teológiai párbeszédhez, mind a protestáns egyháztanhoz – arra keresi a választ, mi lehet napjainkban a keresztény hit megélésének megfelelő közösségi formája, amelyben a hit hitelessé és hatékonyan átadhatóvá válik. Miroslav Volf, aYale Egyetem horvát származású professzora jelentős teológiai művében neves katolikus és ortodox teológusokkal – mint Joseph Ratzinger, a leköszönt XVI. Benedek pápa, és Joannis Zizioulas metropolita, pergamoni címzetes püspök – folytatott kritikus hangvételű dialógusának fő témája a személy és a közösség viszonya a keresztény egyházban.

„A keresztény egyház kétségtelenül új kihívások előtt áll az elkövetkező évtizedekben – mondta az esemény szervezője, dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. – Minden felekezetnek létérdeke tehát, hogy a mai generáció számára is érthetően határozza meg és elérhető közelségben mutassa be az egyház lényegét. Volf rendkívül izgalmas és egyedülálló tanulmánya jó katalizátora lehet a felekezeti továbbgondolkodásnak.”

A korunk egyik legnépszerűbb teológusaként számon tartott író számos kötete és publikációja jelent meg világszerte. Közülük a Harmat Kiadó gondozásában Ölelés és kirekesztés címmel kiadott könyve elnyerte az egyházi Grawemeyer díjat, valamint a Christanity Today folyóirat is a 20. század 100 legjobb vallásos könyve közé választotta. Az 56-os forradalom emléknapjára a kiadó Miroslav Volf egy újabb fontos kötetét mutatja be a hazai könyvpiacon, és ez alkalomból a tervek szerint a nemzetközileg elismert szerző Magyarországra is ellátogat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*