Horváth Gergely az Európai Turisztikai Bizottság alelnöke lett

Április 11-én Dublinban tartotta 84.  közgyűlését a 33 európai ország nemzeti  turisztikai hivatalait tömörítő Európai Turisztikai Bizottság (European  Travel Commission, ETC). A közgyűlés fő napirendi pontja a szervezet elnökének  és alelnökeinek újraválasztása volt. A következő három évre az ETC új elnökének  Manuel Butler urat, a spanyol turisztikai marketingszervezet (Tourspain)  vezérigazgatóját választották. A szervezet egyik alelnöke Horváth Gergely, a  Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese, a másik alelnök pedig  Marios Hannides úr, a ciprusi turisztikai szervezet vezetője lett. Az ETC fő célja Európa mint turisztikai desztináció promóciója a tengerentúli  küldőpiacokon.

Horváth GergelyA  szervezet tagságának és vezetésének döntése értelmében az egyik alelnöki posztot Horváth Gergely tölti be, aki elmondta: „A Magyar Turizmus Zrt. az elmúlt két évben  a korábbinál még erőteljesebb aktivitást fejtett ki az európai  marketingszervezetben. Úgy vélem, hogy alelnökké választásom ennek az aktív  munkának az elismerését is jelenti a tagság részéről. Nagy öröm számomra, hogy a  szervezet megújítására vonatkozó terveimet elfogadták és meggyőződésem, hogy az  alelnöki pozíció ezek végrehajtásában jelentős előnyt biztosít számunkra.”

A  Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese új alapokra kívánja  helyezni a szervezet működését: nyitást tervez az új kutatási technológiák,  kommunikációs eszközök felé, s a bizottság lobbierejének növelésére törekszik.  Az új alelnök szándékai szerint az ETC-nek az összes európai országot integráló  szerepet kell betöltenie és egységes tagsággal kell rendelkeznie annak  érdekében, hogy Európa mint turisztikai célpont versenyképessége növekedjen. A  kontinensnek egységes márkaként kell szerepelnie a megcélzott  tengerentúli küldőpiacok (elsősorban Kanada, az USA, Kína és Brazília)  fogyasztóinak tudatában. A megvalósítani kívánt „Think Europe!” szlogent  viselő stratégiája keretében Horváth Gergely a belső és a külső kommunikáció  megújítása mellett nemcsak a tagországokat kívánja a nemzetközi szervezet  tevékenységébe a lehető legnagyobb mértékben bevonni, hanem új országokat  is meg kíván szólítani és integrálni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban aknázhassák ki Európa turisztikai és kulturális sokszínűségét.  A kisebb tagországokra nagyobb figyelmet fordítva növelni kívánja azok  szervezetben betöltött szerepét és súlyát. A gyorsabb információáramlás, a  legjobb gyakorlatok megosztása, az eszmecserére lehetőséget nyújtó új platformok  létrehozása mind a szervezet tagjai, mind a szervezet partnerei között a  hatékonyabb együttműködés alapja lehet. Az eddig kevésbé aktív tagországok is  nagyobb eséllyel vonhatók be a közös munkába, ha a szervezet is több lehetőséget  nyújt számukra közös kampányok és új szolgáltatási struktúra formájában. A  célkitűzések között szerepel továbbá az ún. klaszterek, azaz a közös  hagyománnyal , kultúrával, turisztikai vonzerővel rendelkező térségek közös termékfejlesztése is. E tekintetben Magyarország szempontjából kiemelt  jelentősége van a V4 együttműködésnek, amelyet szintén Horváth Gergely  képvisel az ETC-ben.

Európa  hosszú ideje a világ első számú turisztikai célpontja, ám részesedése a  nemzetközi turistaérkezések számából folyamatosan csökken. A „Think  Europe!„ stratégia szerint ezért még soha nem volt nagyobb szükség az  európai turisztikai szervezetek összefogására és extra erőfeszítésére annak  érdekében, hogy Európára mint igazán különleges turisztikai célpontra felhívják  a figyelmet és hozzájáruljanak a turisztikai bevételek növekedéséhez a  kontinensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*