Helyreigazította a TV2 eladásával kapcsolatos valótlan állításokat az ATV

 2014. január 21-én az alábbi helyreigazítást közölte az ATV a 2014. január 14-i „Egyenes beszéd” című műsorának, Braun Róberttel készült beszélgetésével kapcsolatban.

„Helyreigazítás

· 2014. január 14. napján az „Egyenes beszéd” c. műsorban „Fidesz biznisz?” címmel közreadott műsorunkban valótlanul állítottuk azt, miszerint a TV2 eladása nem volt átlátható, a TV2-t megvásárló Simon Zsolt és Yvonne Dederick nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen módon vásárolták meg a TV2 részvényeit.

· Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy a tranzakcióhoz bármilyen köze lenne a Fidesznek, illetve, hogy a vevők a Fidesz választási győzelme esetén állami hirdetésekből, közpénzből kívánják a vételárat az eladónak megfizetni.

· A műsor valótlanul híresztelte azt is, hogy a TV2 eladásakor korrupció, gazdasági bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény valósult volna meg, amelyet igazol a transzparencia hiánya is.

· A műsorban továbbá azt a hamis látszatot keltettük, hogy Yvonne Dederick amerikai állampolgársággal rendelkező vevő az adásvétellel korrupciós gyanús ügyletben vett részt, amely egy szövetségi jogszabály szerint tilos.

· A műsor ugyancsak valótlanul állította, hogy a ProSiebenSat.1 eladóként Weil, Gotshal & Manges ügyvédi irodát bízta volna meg a tranzakció lebonyolításával, amely ügyvédi irodában egyébiránt Yvonne Dederick férje partner. Ezen valótlan állításon túlmenően a műsor összessége azt sugallta, hogy erre a – hangsúlyozottan valótlanul állított – megbízásra azért volt szükség, hogy maga az adásvétel ne legyen transzparens.

· Műsorunkban valótlanul híreszteltük azt is, hogy „független elemzők bebizonyították, miszerint a TV2 hírműsoraiban 85% a Fidesz és kormánypárti megjelenések aránya.
***

· A fentiekkel ellentétben a valóság az, hogy a ProSiebenSat.1 médiavállalat és a vevők közötti ügyletben semmilyen korrupciónak még csak a gyanúja sem érhető tetten, az adásvételre teljesen transzparensen, valamennyi magyar és nemzetközi jogszabályi rendelkezés betartása mellett került sor.

· A műsorban híreszteltekkel szemben a valóság az – ahogyan azt a ProSiebenSat.1 2013.12.23-án kiadott sajtóközleménye világosan tartalmazza -, hogy a P7S1 médiavállalat az MTM-SBS Zrt-t (azaz a TV2-t) 100 %-os management buyout (MBO) révén a TV-HU1 Kft-nek és a TV-CEE1 Kft-nek adta el, amely cégek tulajdonosai 50-50%-ban Simon Zsolt, a TV2 vezérigazgatója és Yvonne Dederick, gazdasági igazgató, így a tranzakció teljesen transzparens volt.

· Ellentétben a műsorban elhangzottakkal, a TV2 eladása és megvásárlása semmilyen módon nem hozható összefüggésbe semmilyen politikai párttal, illetve bármely politikai párt választási eredményével és a TV2-n történő bármilyen formájú állami vagy egyéb hirdetésekkel.

· A műsorban elhangzottakkal szemben a valóság az, hogy a ProSiebenSat.1 médiavállalat a Weil, Gotshal & Manges ügyvédi irodának a tranzakcióval összefüggésben semmilyen megbízást nem adott.”

A TV2 számos sajtó-helyreigazítási kérelmet küldött azoknak a médiaszolgáltatónak és szerkesztőségeknek, melyek a közelmúltban az MTM – SBS zrt. eladásáról valótlan tényállításokat közölve, illetve híresztelve, jogsértő tartalmat jelentettek meg a TV2-vel, valamint Simon Zsolt vezérigazgatóval és Yvonne Dederick gazdasági igazgatóval kapcsolatosan. Amennyiben a sajtó-helyreigazítási kérelem a törvény által előírt határidőn belül nem kerül közlésre, úgy a TV2 haladéktalanul sajtó-helyreigazítási pert fog kezdeményezni az érintett orgánumok ellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*