Háromnapos szemináriummal folytatódik az első, magyar civil szervezet által önállóan végrehajtott fejlesztési program Belaruszban

Belarusz civil szervezetek, a kormányzat illetve az önkormányzatok szociális szakemberei számára tartanak háromnapos szemináriumot Minszkben az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai október 20-22 között. A képzést speciális igényű álláskeresők munkaerő-piaci reintegrációjának segítése témakörében szervezték. A rendezvény célja, hogy a részt vevő 30 belarusz szakember betekintést nyerjen az Ökumenikus Segélyszervezet által Magyarországon eredményesen alkalmazott új munkaerő-piaci és szociális segítő módszerek alkalmazásába.

A képzésen résztvevők megismerhetik, hogy milyen technikákkal lehet egyszerre fejleszteni az egyén álláskeresési módszerét és személyiségét a motiváció, az elköteleződés és az önbizalom terén. Azért van erre szükség, mert a tapasztalatok szerint a munkanélküliséget nem csak a munkahelyek hiánya okozza. Számos esetben közrejátszhat az is, hogy az álláskereső például nem tud jól önéletrajzot írni, vagy nem megfelelő az állásinterjún való megjelenése, felkészültsége, vagy alacsony az önbizalma. Az Ökumenikus Segélyszervezet tapasztalatai alapján a módszer és a személyiség párhuzamos fejlesztése a legeredményesebb megoldás, hogy egy kudarcélményekkel teli munkanélküliből, valaki hatékony munkavállalóvá váljon. A szeminárium keretében átadott ismeretanyag az Ökumenikus Segélyszervezet e területen végzett munkájának több mint 20 éves tapasztalatára épül. Olyan elméleti és gyakorlati tapasztalatokat ad át, amelyek jól használható gyakorlati ismeretekkel bővítik a belarusz szakemberek mindennapi eszköztárát. A képzés eredményeként az állami és a civil szektorban dolgozó szociális szakemberek megismerkedhetnek a Magyarországon és az Európai Unióban eredményesen alkalmazott álláskeresőket fejlesztő új módszerekkel is.

 

A projektről röviden

A 373.000 eurós, a EuropeAid és részben a Magyar Külügyminisztérium által is támogatott, 2015 őszéig tartó fejlesztési projekt végrehajtásban a helyi ortodox egyház karitatív szervezetével, az Interchurch Mission ’Christian Social Service’-szel (IMCSS) működik együtt az Ökumenikus Segélyszervezet. A speciális igényű munkakeresőket az újrakezdésben támogató két éves reintegrációs projekt Belarusz Gomel, Grodno és Vitebsk tartományaibanzajlik. A célok között szerepel 1500 ember információval való elérése, a három helyszínen 150 volt fogvatartott személyre szabott munkaerő-piaci tanácsadásban való részvétele, 30 fő ezen a területen dolgozó szociális szakember továbbképzése, továbbá gazdaságonként 2 ember felkészítése és alkalmazása. A program keretében dolgozó börtönviselt emberek a gyógynövénytermesztés, a méhészet és az üvegházi növénytermesztéssel ismerkedhetnek meg. A projekt 3 megyében kialakított tanácsadó irodák infrastrukturális fejlesztését és a gazdaságok műszaki eszközeinek a bővítését is magában foglalja (növényszárító gép, kultivátor, csomagológép, elektromos mézpergető, valamint üvegház építéséhez és az ehhez tartozó öntöző és fűtőrendszer kiépítéséhez szükséges eszközök). A program kiemelt célja továbbá az egyházak és szervezeteik, a civil szervezetek, valamint az állami szervek közti kommunikáció és együttműködés elősegítése. Ennek legfőbb eszközei a félévente megrendezett szakmai kerekasztalok és szemináriumok. A projekt során több szakanyag is készül, többek között egy rövid kiadvány, amely segíti a börtönviseltek információhoz jutását, valamint egy stratégiai javaslat a munkaerő-piaci reintegrációjuk hatékonyabb elősegítésére.