Fővárosi Ítélőtábla: megújuló tárgyalótermek, időszerűbb ítélkezés

A Fővárosi Ítélőtábla közzétette 2019-es eredményeit, amely szerint a folyamatban maradt ügyekhez képest közel ötször több ügy került befejezésre, hatékonyan, magas szakmai színvonalon. Az időszerűségi mutatók is kedvezően alakultak; a peres eljárások 80 százaléka, a nemperes eljárások 97,1%-a fél éven belül, a nemperes eljárások döntő többsége, 84,7%-a már 3 hónapon belül befejezésre került.

Kép1

Tavaly a Fővárosi Ítélőtáblára 6403 ügy érkezett, amely az összes ítélőtáblára érkezett 12 485 ügy 51,3%-át teszi ki. 2019-ben a legtöbb ügy polgári ügyszakban érkezett, amely az országosan érkezett polgári ügyek 52,3 százalékát teszi ki. A valamennyi ítélőtáblára érkezett gazdasági ügy 62,7%-a érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, míg a büntető ügyszakban érkezett ügyszám az országos adat 38,4%-a.

Az ítélőtáblákon befejezett 12 720 ügyből a Fővárosi Ítélőtáblán 6450 ügy, azaz az ügyek 50,7%-a fejeződött be tavaly, ahol 46 üggyel több került befejezésre, mint amennyi ezen időszak alatt érkezett. A Fővárosi Ítélőtábla 2019-ben polgári ügyszakban fejezte be a legtöbb ügyet, az országosan befejezett polgári ügyek 51,7%-át. Az országosan befejezett gazdasági ügyek 61,3%-át, míg az országosan befejezett büntető ügyek 38,2%-át fejezte be a Fővárosi Ítélőtábla.

Az összes ítélőtáblán folyamatban maradt ügyek 61,2 százaléka, azaz 1312 ügy maradt folyamatban a Fővárosi Ítélőtáblán 2019. december 31-én. Az időszerűség kapcsán megállapítható, hogy 2019-ben a Fővárosi Ítélőtáblán a peres ügyek 80%-a fejeződött be 6 hónapon belül. A Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenységének magas szakmai színvonalát tükrözi, hogy az Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett határozatok döntő többsége, 70,9%-a helybenhagyással, a felülvizsgálatok 43,2%-a hatályában fenntartással fejeződött be. A felülvizsgálati kérelmek megalapozatlanságát mutatta, hogy a Kúria 40,7%-ban érdemi vizsgálat nélkül utasította el a kérelmeket.

A Fővárosi Ítélőtábla egy épületben való elhelyezése folyamatban. A Fekete Sas utcai székházban a földszinti tárgyalók is megújultak, valamint megtörtént az elavult csomagvizsgáló röntgen és paneles beltéri fémdetektor kapu cseréje. Továbbá a még gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, munkavégzés érdekében új szerver beszerzése van folyamatban. A Fővárosi Ítélőtábla a 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzésére.