Évfordulós Antall József-életműkiadás

Antall Jozsef_Modell I_frontAz Antall József Tudásközpont a rendszerváltoztatás utáni első felelős magyar kormány megalakulásának 25. évfordulójára jelentette meg Antall József életművét három kötetben. E kiadás az életmű harmadik kiadása, de elődeihez képest jelentősen bővített, javított, díszdobozos újrakiadást jelent, mely a kutatók számára is újra és minden eddiginél teljesebb módon teszi elérhetővé Antall József munkásságát, miközben az a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhetővé válik. A kötetek tartalmazzák Antall József tudományos munkásságának dokumentumait, országgyűlési beszédeit, vitáit és a vele készült interjúkat. Alapmű az elmúlt huszonöt év emlékezetéhez, újraéléséhez, (újra) értékeléséhez.

Antall József: a szemléletformáló tanár, az újító tudós, a felelős politikus. A rendszerváltoztatás utáni első magyar kormány miniszterelnökének három kötetbe válogatott műveit veheti kezébe az olvasó, aki a benne található írások alapján a néhai miniszterelnököt nemcsak az elmúlt huszonöt évet megalapozó, meghatározó politikusként, hanem kiművelt politikai gondolkodóként és elismert történészként is megismerheti. Önfegyelem, türelem, finom irónia, kristálytiszta érvelés, stratégiai látásmód – barátai és ellenfelei is meggyőződhettek e tulajdonságairól, amelyek az írásaiban, a vele készített interjúkban és az országgyűlési felszólalásaiban is tetten érhetőek.

Antall Jozsef_Modell II_frontAz első kötetben Antall József korai programadó politikai írásai, politikatörténeti, oktatástörténeti és orvostörténeti tanulmányai, cikkei olvashatóak. A második kötetben Antall József pártgyűléseken elmondott, illetve miniszterelnökként itthon és a nemzetközi szervezetek előtt tartott beszédei, a vele

készült fontosabb interjúk és részletes életrajza olvasható. A harmadik kötetben Antall József élvezetes, szöveghűen, reagálásokkal együtt lejegyzett parlamenti felszólalásai, és a miniszterelnökről szóló megemlékező, értékelő esszék olvashatók.

Annak érdekében, hogy az évforduló évében minél többen a polcukra tehessék, a három kötetes, ünnepi kiadás mindössze 4990 Ft-ért elérhető az Írok Boltjában, a Libri, a Bookline és a Líra hálózatokban.

Antall Jozsef_Modell III_frontAz életműkiadás tartalma

Antall József: Modell és valóság I. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok

360 oldal

 

Antall József: Modell és valóság II. Politikai beszédek, interjúk itthon és külföldön

456 oldal

Antall József: Modell és valóság III. Országgyűlési felszólalások

424 oldal

 

Össz. oldalszám: 1240 oldal

Ár: 4990 Ft

ISBN: 978-615-5559-01-3