Értékalapú szociálpolitikára kell helyezni a hangsúlyt a segélyezésben is

ÚJ INTÉZMÉNYEK, ERŐSÖDŐ TÁMOGATÓI KÖZÖSSÉG ÉS NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS JELLEMEZTE AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 2013-AS ESZTENDEJÉT

IMG_5567Május 28-án tartotta évi rendes közgyűlését az Ökumenikus Segélyszervezet. A Budapest-soroksári szociális és fejlesztési központban tartott rendezvényen részt vettek az Ökumenikus Segélyszervezetet alapító egyházainak vezetői, pártoló tagjai, a szervezet vezetői illetve munkatársai. A közgyűlés keretében megtörtént az éves pénzügyi beszámoló és a zárszámadás, továbbá az elmúlt év munkájának kiértékelése mellett Lehel László, a szervezet elnök-igazgatója beszámolt a jövőbeni tervekről is. A közgyűlés levezető elnöke Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke volt, a közgyűlésen a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében pedig jelen volt Gáncs Péter elnök-püspök is.

Elhivatottan a szegénység elleni küzdelem, a bajbajutottak megsegítése és társadalmi szolidaritás erősítése hármas célkitűzés mentén

Lehel László elnök-igazgató felszólalásában ismertette az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban a szegénység elleni küzdelem, a bajbajutottak megsegítése és társadalmi szolidaritás erősítése hármas célkitűzés mentén elvégzett munkáját. Elmondta, hogy a természeti katasztrófák károsultjainak megsegítése látványos küzdelmet jelentett, de emellett a szervezet az év 365 napján végzi csendes, de elhivatott és kitartó munkáját a szegénység elleni küzdelemben. Kiemelte, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet munkájában a konzervatív szociálpolitikai értékek erősítésére helyezi a hangsúlyt. Nem a szegénység fenntartása, a „segélyfüggőség” kialakulásának engedése, hanem a teljes reintegráció, az önálló élet, az önálló megélhetés képességének erősítése a célravezető megoldás. Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelt Támop illetve Tandem programjai is ezt a cél segítik elő. Mindkét kiemelt programban a gyermekek fejlesztése kiemelt szerepet kap, csak úgy, mint a szülők munkaerő-piaci esélyeinek javítása. A Segélyszervezet új országos önkéntesképző és koordinációs központjának megkezdett építése mellett több jelentős beruházás is történt 2013-ban. A szervezet új, hajléktalanokat segítő intézményt nyitott Csepelen, biztos kezdet gyerekházat és logisztikai központot Szendrőben, valamint országos reintegrációs központot Kastélyosdombón. Utóbbi a konzervatív szociálpolitikai értékek gyakorlati modellprogramjaként a lakhatás mellett mezőgazdasági képzésekkel, illtetve az újrakezdéshez alapot adó, ún. ’sorsfordító’ házak rendszerével is segíti a családok önállósodását és az újrakezdését. Az elnök-igazgató a szervezet működésének tárgyévben futó programok közül kiemelte a több intézményt is érintő országos segélyakciókat, az ezer gyerek felzárkózásához hozzájáruló iskolakezdési programot és szólt az Országos Segélyközpont működéséről is, ahová havi kétezer megkeresés érkezik.

Lehel László a bajbajutottak megsegítése témakörben elmondta, hogy az adományozói összefogásnak köszönhetően számos hazai természeti katasztrófa esetén tudták támogatni a károsultakat,  viharkárok, belvíz, Dunai áradások alkalmával. Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi tevékenységei közül elsőként szólt az ACT Alliance genfi székhelyű ernyőszervezet egyedüli magyar tagjaként történt Fülöp-szigeteki szerepvállalásáról, ahol a Segélyszervezet munkatársa a helyszínen is bekapcsolódott a humanitárius munkába. Szólt a Belaruszban indított nagyszabású fejlesztési projektről, melynek az is különleges hangsúlyt ad, hogy évtizedek óta ez az első olyan külföldi szerepvállalás, illetve helyi civil szervezettel való nemzetközi együttműködés, melyet Fehéroroszország jóváhagyott. Az elnök-igazgató ismertette az ENSZ World Food Programme-jával Afganisztánban végrehajtott, tízezreket segítő élelmiszersegély részleteit valamint a kiterjedt és jelentős feladatokat végrehajtó kárpátaljai munkát.

A harmadik, a társadalmi szolidaritás erősítése címszóval fémjelzett tevékenység körében többek között a vállalati önkéntes felajánlások növekedéséről, a szemléletformálás jelentőségéről és az évet átszövő több adománygyűjtő akcióról – kiemelten is a szeretet.éhség. kampányról valamint a 1353-as adományvonalról –  szólt az elnök-igazgató. Ugyancsak említést tett arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától működési támogatásban részesült a Segélyszervezet, mely biztonságossá tette a működést.

A 2014-es terveket illetően a konzervatív szociálpolitikai értékek további erősítéséről, a kastélyosdombói modellprojekt továbbfejlesztéséről, a stabil finanszírozás biztosításáról, a szervezetirányítási fejlesztésekről, a nemzetközi források további kiaknázásáról esett szó – hangsúlyozva, hogy mindezek tekintetében az Ökumenikus Segélyszervezet továbbra is szeretne élenjárni a hazai segélyszervezeti közösségben.

Lehel László beszámolója végén az alapítók mellett köszönetet mondott minden magánadományozónak, vállalkozásnak, önkénteseknek és a segélyszervezet munkatársainak, hiszen ez az a közösség, ami lehetővé teszi a hatékony segítségnyújtást.

IMG_5588Hiteles kommunikáció – segélyezés a számok tükrében

G. Németh György felügyelőbizottsági tag az éves beszámolót rövid felszólalásában méltatva elmondta, hogy figyelemreméltóak a szervezet adománygyűjtési akciók során használt modern, felelősségteljes és sokoldalú kommunikációs módszerei. Méltatta, hogy a szervezet közérthetően, transzparensen és interaktívan kommunikál, mely élenjáró példa lehet a magyar, de az összes kelet-európai civil szervezet számára is. A kommunikációs szakember kiemelte és dicsérte az adományozó és a Segélyszervezet közti bizalmi kapcsolatot erősítő visszacsatolás folytonosságát. Ennek eredményességét igazolták dr. Eperjesi Ferenc, a KPMG Hungária Kft képviselőjének szavai is, aki jelentésében leszögezte: a könyvvizsgálat ’tiszta záradékkal’ fejeződött be, azaz az Ökumenikus Segélyszervezet egyszerűsített közhasznú éves beszámolója megbízható és valós képet ad a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Erről Szemerei Zoltán, a Felügyelő Bizottság tagja adott tájékoztatást a közgyűlésnek. Elmondta, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban 2,381 milliárd forint bevétellel rendelkezett, melyből 1,503 milliárd forintot költött hazai karitatív tevékenységének finanszírozására, 257 millió forintot nemzetközi fejlesztésre és humanitárius segítségnyújtásra, további 621 millió forint pedig a már elkezdődött programok 2014-ben folytatódó szakaszaira határolt el.

A közgyűlés alkalmat adott a civil törtvény és a polgári törvénykönyv változásai alapján szükséges alapszabály módosításra – például a különleges jogállású tagok témájában. A Segélyszervezet alapítványának 2013-as munkájáról szintén Lehel László elnök-igazgató szólt. Elmondta, hogy tavaly egy régóta tervezett szerepvállalásnak tudott megfelelni az alapítvány, mégpedig a tárgyévi szeretet.éhség. kampányhoz kapcsolódóan járult hozzá az adventi-karácsonyi adománygyűjtéshez és közösségépítéséhez többek között egy adománybolt működtetésével és a Design Terminál által szervezett karitatív aukcióban való együttműködés formájában is.

A közgyűlést levezető, idén december 31-én leköszönő Bölcskei püspök zárszavában hiteles, professzionális szervezetként aposztrofálta az Ökumenikus Segélyszervezet, mely munkájában folyamatosan keresi az új és hatékony utakat; végül megköszönte, hogy hosszú éveken át lehetett részese az Ökumenikus Segélyszervezet munkájának.