„Erre a hajóra fel kell szállni…!”

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) kezdeményezésével „Erre a hajóra fel kell szállni…!” Felkészülés a kötelező energetikai lépésekre az energia tudatos és gazdaságos felhasználásának szolgálatában.

2014. szeptember 17. A Fórum célja:

A Fórum alapvető célja, hogy a már közzétett – magyar lakosságot is érintő – 813/2013 EU rendelet kötelező bevezetését megelőzően

minden gázpiaci szereplő megfelelő egyértelmű és azonos információhoz jusson, mert most még van mód időben felkészülni – mind

a széles körű tájékoztatás, mind a műszaki- és pénzügyi megoldások, valamint a jogszabályi változások előkészítése tekintetében – ,

de ehhez egységes és szervezett kommunikációra van szükség.

Ezért ahogy a címben is megfogalmazódott, „Erre a hajóra fel kell szállni…!” E rendelet bevezetése szemléletváltást és tájékozottságot

egyaránt igényel a teljes szakmától – beleértve a lakosság igényének felkeltését –, melyhez szükséges információkkal kíván jelen

fórum hozzájárulni.

A Fórum témája:

A 2015. szeptember 26-tól érvényes, a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére

vonatkozó követelmények végrehajtásáról szóló 813/2013 EU rendelet (a Tagországok számára kötelező) ismertetése a hazai

gázkészülék piac adottságainak figyelembe vételével.

1. 813/2013 EU és 814/2013 EU Energiahatékonysági rendeletek, valamint várható hatásuk Magyarországra – megoldások

2. Energiahatékonysági címke gázkészülékekre (Energy Label)

3. Forgalmazási és telepítési előírások módosulása

Miért szükséges ezekről tájékoztatni?

Mert a magyarországi gázkészülékek átlagéletkora meghaladja a 22 évet. Az elöregedett készülékpark cseréje egyre inkább szükségessé

válik, és ez a csere 2015. októbere után már csak az új energiahatékonysági rendelet mellett valósulhat meg.

Ez a lakosságra és ezzel párhuzamosan a piac összes szereplőjére – beleértve a jogalkotót és az adott készüléket felszerelő szakembert

is – feladatokat ró, ezért e rendelet értelmében kiemelten fontos szerepe és kötelezettsége van a tervezők és a kivitelezők mellett

valamennyi készülékgyártónak és forgalmazónak egyaránt.

Kiknek és miről szól ez a tájékoztató fórum?

A lakosság tájékoztatása az elsődleges szempont, de a nagyszámú felhasználó miatt a kommunikációs csatornák szélesítésére van

szükség. Ezért kell a gázfelhasználás minden szereplőjét bevonni a tájékoztatásba: a hatósági, engedélyezési, tervezői, kivitelezői

szakembereket és az őket összefogó szakmai szervezeteket, hiszen az energiahatékonysági lépések fő célkitűzése, hogy az elavult

technikát készülékcsere esetén ne konzerváljuk tovább!

Miért az MGVE kezdeményez?

Mert a ránk váró energiahatékonysági lépések alapvetően a gázkészülékeket érintik! Magyarország földgázellátottsága és az ebből

fakadó gázkészülék darabszáma nagyon magas! Az új rendelkezés ennek az állománynak főleg a lakossági részét érinti, tekintettel

arra, hogy 3,5 mio háztartásban 1,2 mio db gázkazán és 700e gáz-vízmelegítő készülék van felszerelve, amiből kb. 1,2-1,5 mio db

olyan gázkészülék van, melyet a Fórum témái érintenek, ill. érinthetnek.

Az Egyesület ars poetica-ja az 1994-es alapítása óta a gázszakma szereplőinek (gyártók, forgalmazók) érdekképviselete, szerviz és

installációs tevékenységet végző jogi személyek összehangolt tájékoztatása a hazai és nemzetközi törvényi és műszaki szabályozásokról.

Az Egyesület fontos feladata a hatékony energiafelhasználás elősegítése a környezetvédelem és a biztonság szempontjainak figyelembe

vételével.

Kiemelt szempont továbbá, hogy az Egyesület tagjai által gyártott, forgalmazott és szerelt korszerű gáztüzelő berendezések, gázipari

termékek és szolgáltatások – a pillanatnyi igények kielégítésén túl – hosszú távon is megoldást jelentsenek az épületek fűtésének és

melegvíz-ellátásának biztosítására, legyen szó akár a meglévő épületek energetikai korszerűsítéséről vagy új épületek létesítéséről.

Mivel a hazai földgázellátás, ezen belül a lakosság földgázenergiával történő ellátása már nemcsak a szakma közös érdeke,

hanem nemzeti érdekké is vált, ezért az erre vonatkozó rendelkezések pontos, hatékony végrehajtása kimeríti a közjó fogalmát.