DK: Az emberi jogok védelme mindannyiunk kötelessége

December 10-e az Emberi Jogok Nemzetközi Napja annak emlékére, hogy 1948-ban ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

A minden embert megillető jogok elismerése a szabadság és egyenlőség nagyszerű ideáinak diadala, a liberális demokrácia és jogállam alapelve. Olyan eszmék eredménye, amely Európa és Amerika legjobbjait, a felvilágosodás nagyjait, a Függetlenségi Nyilatkozat és az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának szerzőit, és a magyar forradalom és szabadságharc hőseit egyaránt lelkesítette.

A Nyilatkozat többek között kimondja, hogy minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz; hogy a törvény előtt mindenki egyenlő; hogy senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, nem szabad önkényesen beavatkozni; hogy minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához; hogy a közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás alapján tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

A kormányzatok alapvető feladata az, hogy az emberi jogokat mindenki számára maradéktalanul biztosítsák. Ha egy kormány erre képtelen, vagy éppenséggel szándékosan sérti meg ezeket az elveket, akkor a polgárok felelőssége az, hogy fellépjenek vele szemben és kiálljanak saját jogaikért.- írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében  Niedermüller Péter az Európai Parlament képviselője,  a DK alelnöke.