DK: A szabadságért érdemes és kell is áldozatot hozni

Ma nem csupán az aradi vértanúkra, a kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökre és a szabadságharc többi neves és névtelen áldozatára emlékezünk, hanem a hazáért vérüket ontó sok ezer honfitársunkra. Október 6-a az önfeláldozás és az abból sarjadó építkezés emléknapja.

Az aradi tábornokok és társaik áldozata szerénységre és munkára sarkall bennünket. Hiszen nekünk ma náluknál sokkal kisebb erőfeszítést kell tennünk a liberális demokrácia helyreállítása, az emberi méltóság feltétel nélküli tiszteletének újbóli kivívása érdekében. Ma a demokratáknak, a Nyugat híveiként is öntudatos patriótáknak nem csekélyebb a feladatunk, mint hogy egymásra találva, gondosan építkezve hódítsuk vissza a nemzetnek Magyarországot, hogy megvalósulhasson a negyvennyolcasok álma: a szabad, gyarapodó, minden polgárnak lehetőségeket nyújtó haza.

A Demokratikus Koalíció ezért fog dolgozni a jövőben is.- írta szerkesztőségünknek megküldött közleményében  Gyurcsány Ferenc a
Demokratikus Koalíció elnöke.