Az UniCredit és az UniCredit Európai Üzemi Tanács közös nyilatkozata a munka és a magánélet egyensúlyáról

Az UniCredit és az UniCredit Európai Üzemi Tanács az európai bankszektorban elsőként írt alá közös nyilatkozatot a munka és a magánélet egyensúlyáról

Az UniCredit és az UniCredit Európai Üzemi Tanács (UEWC) az európai bankszektorban elsőként írt alá közös nyilatkozatot a munka és a magánélet egyensúlyáról. A dokumentum célja, hogy európai szinten javítsa az UniCrediten belüli szociális párbeszédet.

A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló közös nyilatkozat, melyet az UniCredit vezérigazgatója, Jean Pierre Mustier és az UEWC elnöke, Francesco Colasuonno írt alá, napjaink változó szociális-gazdasági környezetének új trendjeire reagál, amelyekben az olyan fontos tényezők, mint a technológiai innováció a munkavégzés új formáit hívják életre.

A közös nyilatkozatban meghatározott specifikus és konkrét intézkedések támogatják a munka és a magánélet egyensúlyát az UniCredit tevékenységének minden területén. Az új technológiák bevezetésének célja, hogy a munkatársak erőforrásait mind a készségek, mind az idő szempontjából a leginkább értékteremtő módon vegyék igénybe – a magánéletük tiszteletben tartása mellett.

A dokumentum általános megközelítésben öt kulcsfontosságú területre fókuszálva határoz meg célokat az UniCredit-vállalatok számára minden országban, ahol a csoport jelent van:

  • Digitalizáció: a digitális fejlődésben rejlő lehetőségek kiaknázása a technológia megfelelő alkalmazásával maradéktalanul tiszteletben tartva a munkavállalók magánéletét és szabadidejét.
  • Rugalmas munkavégzés térben és időben: a rugalmas munkaidő-beosztáson és helyszínválasztáson alapuló munkaszervezés ösztönzése, ahol csak lehetőség van rá.
  • Munkaidő-menedzsment: intézkedések a munkával töltött idő minőségének és hatékonyságának maximalizálására.
  • Jó közérzet: a munkavállalók jó közérzetét az adott életszakaszukban fejlesztő megoldások ösztönzése.
  • Kultúraváltás: a munka és a magánélet egyensúlyán és az integráción alapuló vállalati kultúrát segítő intézkedések és magatartások támogatása.

Az UniCredit vezérigazgatója, Jean Pierre Mustier elmondta: „Az UniCreditnél hiszünk a tisztelet fontosságában. A személyes és a szakmai érdekek figyelembevételének tevékenységünk minden területén a középpontban kell állnia. Ezzel olyan vállalati kultúrát alakíthatunk ki, amely tovább növeli a mindannyiunk által közösen létrehozott értékeket. A vezetőknek ebben példát kell mutatniuk.”

Az UEWC elnöke, Francesco Colasuonno hozzátette: „Örülünk a közös nyilatkozatnak, amely tartalmát és formáját tekintve egyaránt előremutató. Az európai munkavállalók képviselői és az UniCredit menedzsmentje – akik már 2007 óta dolgoznak együtt – közös erőfeszítéseinek köszönhetően állandó és eredményes párbeszéd vette kezdetét azért, hogy e konkrét intézkedések valamennyi országban, ahol az UniCredit jelen van, megvalósuljanak.”

A közös nyilatkozatot minden UniCredit-vállalat menedzsmentjének eljuttatják valamennyi országban, ahol a csoport jelen van annak érdekében, hogy alapelveit megismerjék, és ezzel is ösztönözzék a szociális partnerek közötti párbeszédet a vonatkozó nemzeti jogi és munkajogi szabályozásokkal összhangban.

A közös nyilatkozatban foglalt intézkedések végrehajtását az UEWC különbizottsága és az UniCredit központi vezetése közösen felügyelik.

A közös nyilatkozat alapelvei az esélyegyenlőségen és a diszkriminációmentességen alapulnak, csakúgy mint az UniCredit és az UEWC korábbi közös nyilatkozatai[1].

[1] 2008. december – A képzésről, tanulásról és szakmai fejlődésről szóló közös nyilatkozat alapja az élethosszig tartó folyamatos tanulás, amely egyúttal hatékony tapasztalatszerzés is. A közös nyilatkozat olyan iránymutatásokat és alapelveket határoz meg, amelyek – az UniCredit-országok eltérő kulturális, társadalmi és történelmi berendezkedését tiszteletben tartva – kimondottan az érintettek érdekeit szolgálják. A dokumentum kiindulási pontként szolgál a képzést, a tanulást és a szakmai fejlődést érintő stratégiákhoz, tevékenységekhez és kezdeményezésekhez.

  1. május – Az esélyegyenlőségről és a diszkriminációmentességről szóló közös nyilatkozat célja, hogy valamennyi munkatárs számára referenciapontként szolgáljon az olyan érzékeny kérdésekkel kapcsolatos iránymutatások meghatározásához, mint a sokszínűség, az esélyegyenlőség vagy a diszkriminációmentesség. A dokumentum célja emellett egy sokszínű vállalati kultúra létrehozása, a közösségi tudat erősítése és a munkahelyen eltöltött idő minőségének javítása.
  2. május – A felelős értékesítésről szóló közös nyilatkozat közös elveket és iránymutatásokat határoz meg az UniCredit értékesítési szemlélete számára, valamint azokat a pilléreket is, amelyek mentén ezeket a munkatársaknak követniük kell. Ezek a termékminőség, az ügyfélközpontúság, a munkavállalók szakmai fejlődése és a vállalati irányítás.