Az MSZP búcsúzik Paskai Lászlótól

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon;”
/Pál második levele Timóteushoz 4. rész/

Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy a mai napon, életének 89. évében, az általunk oly’ nagyra becsült Paskai László Esztergom-Budapest főegyházmegye nyugalmazott bíborosa megtért teremtőjéhez.
A rendszerváltás idején és az utána következő évek során bölcs, kompromisszumkereső magatartásával hozzájárult az ország nyugalmának megőrzéséhez. Olyan embernek, főpapnak ismertük meg, aki mindig kész volt a katolikus hívek és az egyház érdekében a politikai közélet szereplőivel a konstruktív párbeszédre. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az 1990. évi IV. törvény megszületésben (amelyet azóta sem sikerült felülmúlni), az egyházi ingatlanok visszaadását szabályozó 1991. évi XXXII. törvény elfogadásában, a Szentszék és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításában, és a két szuverén állam között 1997-ben létrejött megállapodás megkötésében.
Paskai László olyankor állt a Magyar Katolikus Egyház élén, amikor nem volt könnyű a magyarországi egyházak élete. Dolgos egyházvezető évei után is aktív maradt, járta az országot, szentmiséket mutatott be, és részese volt fontos egyházi eseményeknek.
Az MSZP elnöksége együtt érez a gyászolókkal, a hívekkel, és Magyar Katolikus Egyház vezetésével. – írta hétfőn, szerkesztőségünknek megküldött közleményében az MSZP elnöke, Tóbiás József.