Az IPOSZ közgyűlése jóváhagyta a 2016 májusáig szóló cselekvési programját és feladattervét

Az IPOSZ XXXII. Közgyűlésén – május 28- fogadta el a szövetség éves gazdasági, szakképzési, szervezési és kommunikációs cselekvési programját és feladattervét, melyben

többek  között a mikrovállalkozások működési feltételeinek javítását, az érdekképviseleti munka erősítését, a partnerségi megállapodások bővítését,az információáramlás és az ipartestületi szolgáltató rendszerek korszerűsítését tűzte ki célul.

A közgyűlés megállapította, hogy az IPOSZ-t alkotó 196 ipartestületbe tömörülő tagsága továbbra is főleg 5 fő alatti mikro- és kisvállalkozás, egyéni vállalkozó, kisiparos. Szerepük szinte minden településen meghatározó a termelésben, a szolgáltatásban és a foglalkoztatásban.

Az IPOSZ éves cselekvési programjában célul tűzte ki, hogy a hazai és nemzetközi tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében, a szakmai, a gazdasági, a társadalmi kapcsolatokra, az információs és szervező munka erősítésére, a szolgáltatások bővítésére koncentrál. Ezzel az ipartestületek és a tagság működési feltételeinek és versenyképességének javítását, a pozitív jövőképének alakítását segíti.

Az IPOSZ éves cselekvési programjában megfogalmazta, hogy az ipartestületek bevonásával az érdekfeltáró, érdekképviseleti munka, az érdemi párbeszéd és az érdekegyeztetés erősítése érdekében kezdeményezni és bővíteni szeretné a partnerségi együttműködést a kormányzati, a hatósági, az önkormányzati és a kamarai szervekkel. Újra értelmezné a főleg mikrokat, egyéni vállalkozókat, kézműveseket képviselő IPOSZ szerepét az érdekegyeztetés intézményrendszerében.

A program kiemelt hangsúlyt helyez a tanulóképzésre, a felnőttképzésre és a duális képzésben a szakmaiságra.

A program a tagság megyei és kistérségi fejlesztési tervekbe történő bekapcsolását, a működésüket meghatározó jogszabályok előkészítésében és végrehajtásában az érdemi közreműködést, az uniós és hazai források, pályázati, hitel, fejlesztési, beruházási, piaci lehetőségek  feltárását tervezi.

A program tartalmazza a kézművesség hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, értékeinek bemutatását és népszerűsítését segítő feladatokat.

A program rögzíti a szövetség információs és szolgáltató rendszere bővítésének, a kommunikáció és a szervezet fejlesztésének feladatait.

Az IPOSZ XXXII. Közgyűlése alelnöknek Vörös Béla tapolcai kisvállalkozót, a Vállalkozók Területi Ipartestületének elnökét, az új Felügyelő Bizottság elnökének Kiss István soproni villanyszerelő mestert, a Sopron és Vidéke Ipartestület alelnökét választotta meg.