Az Eximbank 2019-ben 1,879 milliárd forint adózott eredményt ért el

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) 2019-ben 1,879 milliárd forint adózott eredményt ért el az előző évi 7,069 milliárd forint után, ami 749 millió forinttal alacsonyabb a 2,6 milliárd forintos eredménytervnél – derül ki a hitelintézet Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán közzétett, IFRS szabványok alapján készült éves jelentéséből.

    Az eredménycsökkenés az előző évhez képest nagyrészt azzal magyarázható, hogy az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök (külföldi tőkealapok) elszámolt nettó eredménye 2018-ban plusz 6,040 milliárd forint, míg 2019-ben mínusz 113 millió forint volt.
    Az üzleti bevételek döntő részét képező nettó kamateredmény 14,029 milliárdról 11,998 milliárd forintra csökkent, a nettó jutalék- és díjbevétel az előző évi 331 millió forint után 2019-ben mínusz 58 millió forint volt. A működési költségek 7 százalékkal (596 millió forinttal) emelkedtek, és tavaly 9,104 milliárd forintot tettek ki.
    Az Eximbank mérlegfőösszege 2019 végén 992,45 milliárd forint volt, 19,4 milliárddal több az egy évvel korábbinál. A növekedés eszközoldalon döntően a tőkealap-befektetések bővüléséből származott, a forrásoldalt leginkább a saját tőke növekedése emelte.
    A bank likvid tartalékának meghatározó hányadát állampapírokban tartja.
    Eszközeinek 78 százalékát a hitelintézetekkel és egyéb ügyfelekkel szembeni követelés teszi ki, melynek nettó állománya a 2018. év végi 864 milliárd forintról 2019 december végére 775 milliárd forintra mérséklődött.
    A kockázati tőkealapokban és a befektetési alapokban lévő részesedések nettó állománya 2019 végén 87,3 milliárd forint volt, 2018 végéhez képest 43,15 milliárd forinttal emelkedett. Az Eximbank tőkeági finanszírozási konstrukciói tíz tőkealapba történő befektetést öleltek fel.
    A kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya a 2018. év végi 316,6 milliárd forintról 2019 december végére 97 milliárd forinttal, 220 milliárd forintra mérséklődött.
    A céltartalék-állomány 2019 végén 500 millió forint volt, az egy évvel korábbinál 1,1 milliárd forinttal alacsonyabb.
    A saját tőke 183,012 milliárd forint volt 2019 végén, 27 milliárd forinttal emelkedett 2018 végéhez képest, a növekedés döntően a két részletben történt, 25,2 milliárd forintos tőkeemelésből származott.
    A koronavírus-járvány kapcsán jelezték: a bank közvetlen vállalati portfóliója, valamint a pénzügyi vállalkozásokkal szemben fennálló refinanszírozási hitelállománya a fizetési moratórium alá tartozik.
    A koronavírus-járvány hatását a jelentés szerint egyelőre nem lehet számszerűsíteni. A portfólió romlása leginkább a közvetlen belföldi vállalati hiteleket érintheti, amelyek a bank bruttó hitelállományának 12 százalékát teszik ki. A tőkealapok befektetési portfóliója diverzifikáltnak tekinthető, azonban ország- és ágazati eloszlását tekintve érintett lehet a koronavírus okozta negatív hatásokban. A bank várakozásai szerint 2020-ban emelkedhet a vállalati ügyletekre képzendő értékvesztés mértéke, és a fizetési moratórium kamatveszteséget is okozhat.
    A bank jellemzően hosszú lejáratú forrásokból finanszírozza eszközállományát, finanszírozási helyzete a jelentés szerint stabil. A magyar állam kezességet vállal a bank kötelezettségeinek teljesítésére, 2019-ben ennek felső korlátja 1200 milliárd forint volt.
    Az Eximbank megítélése szerint a járvány, és a védekezés miatt szükségessé vált intézkedések súlyosan érinthetik azon ágazatok többségét, amelyekben a bank ügyfelei és azok vevői működnek. A gazdasági körülmények romlása miatt a pénzügyi intézményrendszer kockázatérzékenységének növekedése, hitelezési hajlandóságának csökkenése várható, ezért az eddigi szegmensekre, ágazatokra, régiókra korlátozott piaci finanszírozási hiány általánossá fog válni, ami az állami hátterű pénzintézetek aktivitásának növelését indokolja minden területen.
    Az Eximbank szakosított hitelintézet, amelynek tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója 2014-től a külgazdasági ügyekért felelős miniszter. Az integráltan működő Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi. Az Eximbank célja nem a profitmaximalizálás, hanem az, hogy gazdaságpolitikai ösztönző eszközként működjön az exporttevékenységgel közvetlenül vagy közvetetten – beszállítóként – foglalkozó magyar vállalkozások érdekében, e cél mögé a központi költségvetés erőforrásokat állít – írják a jelentésben.

Forrás:MTI